Veiviser i Lyset - Ja-Jeg-ER

I Kjærlighet for Alt og Alle

banner-dna
drunvalo-banner-nye

Under Dønnamann 3.desember 2012 - midnattErkeengelen Metatron om dere og energiene for desember 2012 - Kanalisert av Kari Hanne Nyland 7.desember 2012.

Mye skjer i energiene i denne siste måneden i dette sterkt "skiftende" året 2012 - året vi har arbeidet mot og hørt så mye om i mange år ... og nå har vi allerede kommet godt inn i årets siste måned ... ja, desember er her og vi nærmer oss mange store datorer, med 12.12.12 som den første - fordi vi mennesker er så opptatt av å samles og skape sammen på nettopp slike datoer - som er av "magnetisk" art og betydning for oss. Og så kommer den neste datoen ... 21.12.12 ... "skapt" gjennom Maya-kalenderens avslutning for den "gamle" tid ....

Det er sterkt når mange mennesker samles i felles energier, så slike "magnetiske" datoer har veldig mye for seg, og med Internett som vårt globale nyhets-remedium er både tid og avstand på vei å forsvinne fra vår normale dags-bevissthet med unntak av disse samlende og sterke merkedatoene - De blir på alle mulige måter "magnetiske og nesten magiske".

De trekker til seg oppmerksomhet fra alle kanter, trossystemer og medier - enten av positiv eller negativ art - men det er oppmerksomhet. Som det blir sagt fra de som opptatt av PR ... "Enhver oppmerksomhet er Positiv" ... for uten oppmerksomhet, er det ingen som vet noe - hverken om dets væren eller eksistens.

Steve Rother har i sin siste kanalisering mange fine perler, og jeg anbefaler de som enda ikke har fått tatt del i den og dens livlige og skapende innhold og budskap om å ta seg tid til å både se og lytte på den. Han har også en samling i energiene rundt den 12.12.12 - denne gangen med Geoffrey og Linda Hoppe (Crimson Circle) tilstede ... de begynte i sin tid sammen i energiene, og samles nå igjen hos Steve Rother for den spennende fortsettelsen.

Her har dere Lenken på YouTube til Steve Rothers siste kanalisering:

http://www.youtube.com/watch?v=6x0-HZRfTa0

Og her har dere video-lenken til hans gjennomgang av samlingen for 12.12.12:

http://www.youtube.com/watch?v=XXrul9uaVqc

Her er noen utdrag fra min kanalisering:

 

Jeg er Metatron som kommer inn for å tale til dere nå. Jeg kommer inn med mitt budskap for at dere skal se hvem dere er ...
... dere er kommet til den 7.desember ... som er den siste måneden i 2012 ... det er i dag oppkjøring fram til den 12. i 12. ... og framover 21. i 12. ... som mange av dere mennesker har gått å ventet på ... for at det på en måte er så masse store ting som skal skje ...
... og forandingen har skjedd og forandringen skjer nå ... flere og flere våkner opp i sin bevissthet ... og lar illusjonenes slør falle ... dette er en gledens måned ...
... dere skal ut av det gamle som holder dere tilbake ...

du-er-vakker...det blir som ringer i vann ... ringer i vann som transformeres ... alle er fullkomne ... du er fullkommen i ditt bilde ... se deg i øynene ... og si: "Du er Vakker - Jeg Elsker Deg" ...

Det er en glede for meg å få komme inn til dere med min bevissthet og spre mine frekvenser ... vit at englene er tilstede hos dere - når dere ber oss om hjelp og støtte ... og Mestere fra andre dimensjoner som også her levd her på jorden ...

Flere og flere åpner opp for å se oss ... å ta oss inn ... dere som blir mere og mere i deres bevissthet ... og åpner opp ... slik at dere kan ta tilbake ... bevisstheten, skjønnheten ... dere lar dere ikke lenger dra ned så ofte ... eller blir der nede så lenge ....

... da er du kommet langt - når du går ut av bedømmelsene - å dømmende - å være dømmende - bedømmende - og bare ser skjønnheten i alt og alle - i alle mennesker - når du ser dem slik de er fra sitt hjerte - fra sitt lys - fra sin essens - fra sin guddommelighet ... ja, det er stort .... Jeg er Metatron som hilser med mitt nærvær, med min bevissthet og mitt lys til dere .... la lyset få transformeres ut i alle dine bevisstheter i alle dine legemer i alle dine kropper slik at ... det blir lettere å være deg ... lettere å leve i din kropp .... så lys opp ... ta imot mine lys ... min kjærlighet som går ned til deg nå ... med disse frekvensene ....

Så kjenn i ditt hjerte at du puster ... du kan puste helt ned i magen ... pust helt ned i magen ...

(Her blir jeg avbrutt i kanaliseringen, men den er stort sett ferdig ... den sedvanlige "takk" er det eneste som mangler - samt noe om at det er Pusten - den bevisste pusten som transformerer)

 

Download Name Play Size Duration
download Metatron taler desembers energier inn
Kari Hanne Nyland

8.5 MB 9:15 min

Lysarbeidene fremover

Fra Bengt:

Som bildet øverst i denne artikkelen viser (Lysarbeider under Dønnamann), har vi vært i full aktivitet med lysarbeider nå i desember. Det begynte med sterke og dype kanaliseringer allerede fra den 1.desember fra flere - så sterke og dype at vi har valgt å ikke legge dem ut. Denne offentlige nettsiden vår er ikke virgo-pisces-michaelberegnet på slikt materiale - enda - vi må først få en større samfunns-aksept for slike ting før vi kan legge det ut. Kari Hanne kanaliserer nå hver eneste dag, og gjerne også flere ganger hver eneste dag ... og når natten faller på ... og "hvermannsen" går til ro med sine svirrende tanker og følelser ... da senker roen seg, sansene skjerpes og de dypere og sterkere kanaliseringene kommer inn - og lysarbeidene setter igang her på Rosita, og hos de som velger å ha kontakt med oss og gjøre slike lysarbeider sammen med oss ... fra både inn og utland .... Noe av dette materialet deler vi via E-post, og har de siste dagene delt dette med flere ...

Aktiviteten er stor hos mange lysarbeidere nå, og det ser ut til å intensiveres for hver dag som går. Den "magnetiske" tiltrekningen som forteller at "dette må jeg bare gjøre eller være med på" kommer frem i stadig flere - skiftets energier gjør seg gjeldende i flere og flere - de våkner opp, og deres bevissthet forteller om noe "dypere og viktigere i livet" ....

Her på Rosita og hos flere vi deler og samarbeider med, vil lysarbeidene fortsette ufortrødent videre gjennom hele desember, både med samlinger og enkeltvis - på mange forskjellige steder - det er også mange mange andre grupper som gjør det samme - over hele verden .... vær med ... bidra på din måte ... fra ditt hjerte ... fra der du er, eller sammen med andre ... skapelser kan kun settes ut i livet hvis du gjør noe ... passivitet har aldri noen gang skapt noe ... og du er hele forskjellen, for du er både viktig, lysende, vakker og fullkommen ...

Bildet til høyre viser en skisse over et skapende prinsipp som er nedkanalisert - som er kalt "Virgo-Pisces". Dette har vist seg meget effektivt i å "lyse opp noe" som har behov for Lyyyys. Her fra et lysarbeide den 6.desember hvor Moder Jord innhylles i all sin prakt, for å lyse opp alt "mørke" og drive ut alle negativer som måtte være i hennes Sfære fra trossystemene og DEM som styrer dem ... Erkeengelen Michael står som vokter og beskytter av denne, og påkalles for å "ta rede på de mørke energiene".

I det blå grunnplanet mellom hver av pyramidene er energiene magnetiske - på samme måte som i Vesica-Pisces som er beskrivelsen for den hellige geometriske oppbyggingen for bl.a øyet vårt, for oppfattelsen (skapelsen) av lys. Som hovedforskjell fra Vesica-Pisces med sitt grunnplan bestående av 3 sider, har Virgo-Pisces 4 sider - som symboliserer de fire årstidene med Pisces, Gemini, Virgo og Sagittarius. Energiene mellom spissene i topp og bunn er elektriske, også som for Vesica-Pisces. Pyramidene med fire sider er forøvrig også å finne over hele vår vakre Moder Jord i alle mulige varianter.

Vesica-Pisces-on-the-sun-3des2011Bildet her til høyre ble tatt av NASA den 3.desember i 2011 (STEREO Behind HI2) og en hel video ble lagt ut på YouTube av dette fenomenet med Vesica-Pisces (Lys) etter å ha vært vist på Nasjonale TV-stasjoner i Sør-Amerika, og "forståelig nok" er den nå fjernet fra YouTube. For spesielt interesserte, har jeg den behørlig lagret, som mye annet "fjernet" materiale av samme art.

Lys er mektig, og slik du kan bruke dette gjennom din bevissthet fra ditt indre hjerte, er det virkelig mektig i bruk som lysarbeider i kjærlighet for Alt og Alle.

Lysarbeidene det siste døgnet har vært i relasjon til månens påvirkninger på oss og Moder Jord. For de som er opptatt av de mere tekniske "tingene" rundt dette, anbefaler jeg virkelig en titt og gjennomgang av Richard Hoaglands siste arbeider. Her får dere mye god og gjennomarbeidet informasjon - som er godt underbygget. Han har tross alt vært med i dette meget lenge - og også på innsiden i NASA til han valgte å gå ut med det han visste, og som i tiden etter dette har vært hans pådriver for at alle vi andre også skal få "vite". Se særlig denne videoen på YouTube, som omhandler Månen: http://www.youtube.com/watch?v=axoTAVBKbUU - den verifiserer godt det vi tar inn i energiene i forhold til Månen, og også det et par astronauter fra Apollo-ekspedisjonene har vært inne på ... sterkt materieale :)

Kari Hannes kanaliseringer internt i våre lysarbeider er nå mye fokusert på såkalte negativt påvirkende remedier og installasjoner som er beregnet på å forhindre skiftets "fall av trossystemene" - det er fortsatt mange som ønsker å beholde den materialistiske maskuline dualitet .... Stikkord her er Kvikksølv, kvikksølvets egenskaper i forhold til fri energi og kvikksølvets egenskaper i forhold til å kunne skape gravitasjon og "anti-gravitasjon" ... spennende og kansje mer alvorlig enn vi aner ... kjenn etter hvorfor hele verden helt plutselig måtte gå over til kvikksølv-holdige lyspærer og lysrør - nesten over natten ... hmmm

Få da også med dere denne videoen med Ac Tah - En Maya som kan fortelle deg noe mere om dette:

http://www.youtube.com/watch?v=U8y0MR8KiY8

 

Copyright © 2012-2015 Ja-Jeg-ER.com - Dette er åpent materiale som fritt kan distribueres. Kildehenvisning skal alltid medfølge - og innholdet må distribueres i sin helhet uten tillegg eller endringer.

Kari Hanne (og Bengt) tar kun private samtaler, kanaliseringer, healinger og overføringer etter forhåndsavtaler via mail ! (Vær vennlig å ikke bruk telefon) Klikk HER for å gå til egen artikkel om dette.

PS! Vi, universet og menneskeheten som helhet vil sette stor pris på om dere deler dette materialet med så mange som mulig. For det er gjennom denne form for opplysning vi kan besørge en raskere oppvåkning i menneskeheten - som igjen medfører en raskere overgang til en fullstendig og NY BEVISSTHETSVERDEN.

I kjærlighet og lys for menneskehetens beste
--- Kari Hanne og Bengt---
ERKEENGELEN  MIKAEL
Tatt natten mellom 12. og 13. juli 2008 i Hestadmarka - Dønna - Nordland.
Siste dagen av alternativuka

 

header039 with bottles 660x198px
 
Kjenner du at dette
nettstedet gjør noe
med deg?
 

Klikk HER

 Ønsker du å bli en registert leser?
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her

 

På Rosita:
Felles Meditasjon ca   kl 20 hver dag
Livsveiledning og behandlinger av kortere og lengre varighet
Energisamlinger - også spontane når dere kommer
Hyggelig samvær i energiene - vi har god plass
Merkaba-hand-right
***
 Åpning av energiene i nye "Hjerte-Lys" fortløpende gjennom opphold her hos oss på Rosita i 5 dager eller mer.
Opplev å føle, se og sanse energiene i en klar dags-bevissthet
Skap et positivt aktivt liv i indre fred, harmoni og tillit til deg selv
***
pyramid
Rosita logo vert full
Rosta Handcrafted Ratfish Liver Oil
En Energi-olje som renser opp
i systemet.
Offisielle Laboratorie-tester

Hestadmarka 2008

Fotograf: Rita Edvardsen
Regi: Bengt Svensson
En av mange UFOer denne natten
Erkeengelen Michael
Erkeengelen Michael - Fotonegativ
Bengt tar inn flere UFOer
Erkeenglene Gabriel og Michael
 
Se Videoen på YouTube
med alle bildene

 

I love life

 
Alle artikler i kategorien

Den Nye Tid

 

Klikk HER
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her
 
Alle artikler i kategorien

Healing & Pusten

 

Klikk HER

 Rosita logo horz

 
 Hjem   |   Kanaliseringer   |   Blogger   |   Bevissthet   |   Annet   |    Lenker   |   Logg inn/ Logg ut