Veiviser i Lyset - Ja-Jeg-ER

I Kjærlighet for Alt og Alle

banner-dna
drunvalo-banner-nye

Pinalkjertelen og Pusten – En kjærlighetsportal til indre og ytre skjønnhet?

 

Gjennom flere år har jeg arbeidet med nettopp dette – og så dukker det nå opp mengder av materiale i form av kanaliseringer som understøtter mine erfaringer og inngående studier innenfor dette området. Et område som forøvrig ikke er viet mange ord i hverken skoleanstaltslitteratur eller annet åpent og tilgjengelig materiale. Her i den vestlige verden er det faktisk slik at Pinealkjertelen knapt er beskrevet.

 

Hentet fra Norsk Wiki om Pinealkjertelen:

Konglekjertelen

(Omdirigert fra Pinealkjertelen)

Konglekjertelen (engelsk Pineal gland)

Konglekjertelen eller epifysen, glandula pinealis, er en endokrin kjertel omtrent på størrelse med en halv ert. Den sitter som en utvekst over mellomhjernen. Kjertelen veier 0,1-0,2 gram og produserer hormonet melatonin som er viktig for kroppens døgnrytme og, hos mange dyr, for sesongmessige endringer som fargen på fjær og pels, reproduksjon, vinterdvale og migrasjon.Det var lenge ukjent og omstridt hva denne kjertelens funksjon var. Filosofen René Descartes mente at den var åsted for interaksjonen mellom sjel og kropp, mellom det psykiske og det fysiske, siden man da trodde at mennesket var det eneste dyret med konglekjertel og det under Descartes' tid var en allment anerkjent sannhet at bare mennesket har sjel. Senere tids forskning har påvist tilstedeværelse av konglekjertel hos de fleste virveldyr. Hos broøgle og niøye danner den et pinealøye.

Ganske interessant å se at Descartes (1596-1650) er den som står som den eneste i denne artikkelen som har beskrevet kjertelens knytning til sjelsaspektet. Jeg skal ikke gå inn på å kritisere skoleanstaltslitteraturen noe videre i denne artikkelen. For dens politiske føringer og meninger har vært styrt siden lenge før paven tok sete i Roma.........men jeg kommer nok inn på hvilken ekte makt menneskeheten kan besitte ved anerkjennelse og fysisk anvendelse av pusten og god stimulering av Pinealkjertelen.

Jeg har idag (jobber sent og tidlig...he he he...) oversatt og tilrettelagt en kanalisering fra Kirael av huna Fred Sterling fra Hawaii – en sterk kanal som har vært meget oppegående i over 20 år. Har vel selv fulgt kanaliseringene fra Kirael i noen år – mulig siden år 2002 – men ikke sikker, og det betyr forsåvidt ikke noe i denne sammenhengen heller. I denne kanaliseringen kommer Kirael inn på dette med pusten og Pinealkjertelen i meget grundige ordelag – nå i relasjon til oppstigningsprosessen i denne nye og spennende tid.

De to siste årene har jeg sammen med en liten gruppe på noen få hjertelysende sjeler praktisert det jeg har definert som Kvante-pusten. En pusteteknikk som har hatt til hensikt å besørge vekst i pinealkjertelen og styrke våre 4 legemer – herunder: Det åndelige, det mentale, det følelsesmessige og det fysiske legeme.

Denne pusteteknikken er rimelig lik den som i Kiraeles kanalisering og i det øvrige materialet til huna Fred Sterling på hans nettside – er definert som Pranapusten. Noe jeg finner veldig godt og bekreftende i forhold til egne studier, arbeider og avholdte kurs-/ foredragsvirksomhet innenfor emnet. Selv har jeg praktisert denne pusteteknikken siden 2006 i full forvissning og i absolutt bevissthet om at det virkelig skjer noe på alle plan i ens eksistens når den praktiseres. En hel dag uten praktisering har jeg funnet ut – medfører redusert energisensitivitet og gjennomstrømning. Og setter jeg av rutinemessige tidsintervaller gjennom dagen/ døgnet for pusteteknisk gjennomføring – vel da føler jeg velbehaget og kroppslig «letthet» og «stråleglans» i alle aspekter av meg selv.

Fra østlig oversatt litteratur – til engelsk og skandinaviske språk – finnes det litt beskrevet om Pinealkjertelen og utrolig mye om pusten og forskjellige pusteteknikker – i denne forbindelsen stort sett i relasjon til det 3.Øyet og åpning av dette. Erindrer selv lesingen av Lobsang Rampa med hvordan munkene i Tibet boret et hull i pannen inn og skapte arrvev for å aktivisere det 3.Øyet – spennende og fascinerende lesing den gangen for noen 10-år siden. Det må ha fascinert meg veldig, for det var vel dette som gjorde at jeg i 2006 satte igang med mine studier om dette og mye mye mere av teosofisk art.

Østlig kultur og litteratur har imidlertid ikke hatt den helt store innvirkningen på meg – fordi den har som hovedføring at man skal la seg belære av eller være elev under en Guru eller Mester – og der har jeg alltid strittet i mot. For det minner litt for mye om prinsippene i den vestlige læreanstalt-u-kulturen – men dog adskillig bedre enn denne i mange tilfeller – for der er ikke så snevre politiske eller så mange sosialt underliggende motiver.

Hva gjør Pinealkjertelen? - Hvorfor er den så viktig?

Pinealkjertelen er ved fødselen en ren og fin kjertel som inneholder helt krystallrent vann – også kalt «kroppens opprinnelige vann». Etterhvert som vi gror til og vokser opp endrer vi – (og den) - oss i pakt med livsstil og omgivelser. Noen driver aktiviteter som gir mye anvendelser av pusten sammen med stor egenkjærlighet og får følgelig en sunn og frisk pinealkjertel – mens andre bedriver aktiviteter av den heller passive arten – og ender til slutt opp med å puste bare med den aller øverste delen av lungene – og/ eller bedriver forulempende og nedrakkende virksomhet i forhold til seg selv og sin egen kropp . Da krymper Pinealkjertelen og skrumper inn til størrelse mindre enn en liten ert.

Pinealkjertelens størrelse, renhet og vekst er avgjørende for såvel den visuelle bildeskapningseffekten skapt av det 3.øyet, som energigjennomstrømningene i våre 4 legemer. Det ene påvirker det andre – som igjen medfører forfall i alle. Vannet (de krystalline energiene) i Pinealkjertelen står i kontakt med hver eneste celle i kroppen gjennom mitokondriene - som forsyner dem med energier. Dette er et finurlig system som handler om styring av bioelektriske og piezoelektriske ladninger. Tennene – hver og én er kroppens hovedprodusent av piezoelektrisk energi – og potensielt så kunne vi hatt 34 stykker av dem i munnen alle sammen. Tannhelsen er også et uttrykk for pinealkjertelens tilstand i øyeblikket. Tannråte, løse tenner osv kan være en god indikator på forkalkninger i pinealkjertelen og redusert piezoelektrisk aktivitet ut til cellene i kroppen. (Neglene og kroppens hår er også en del av kroppens piezoelektriske energisystem).

Ihvertfall – når du er sunn og frisk – både mentalt og fysisk – utøver stor kjærlighet til deg selv og hele ditt vesen - har du normalt en Pinealkjertel i god stand.

Når det gjelder vann og energier i vann – vil jeg absolutt anbefale artikkelen jeg har lagt ut her inne - «det livgivende vannet» - der vises det klart hva, hvor, når og hvorledes i forhold til alt som påvirker kroppens vann - heri også vannet i Pinealkjertelen. Pusten er ikke omhandlet i den artikkelen. Og det er jo gjerne slik i dette vitenskapelig fundamenterte samfunnet – at helhetlig tankegang og livsprosesser ikke samarbeider eller går hånd i hånd. Dr Emoto og de andre som det er lagt ut om i den artikkelen – har ikke befattet seg med noe annet enn sitt «snevre», men uhyre spennende område. Derfor er jeg her nå – kun kort tid etter artikkelen om «det livgivende vannet»– med denne artikkelen du nå leser !!!

Har vi satt oss selv i det uføret å «ødelegge» pinealkjertelen og dens vann, må strakstiltak og kanskje lengre behandling iverksettes for gjenopprettelse og helbredelse.

Tiltakstliste:

 • Iverksette tiltak for avkalking og avsøpling av kroppen. Helst med remedier som er dyptgripende i forhold til kjertelsystemet og pinealkjertelen.
 • Sette igang med ett pusteteknisk program som besørger full etablering av innflux av fotonenergier gjennom KroneChakraet og Jordenergier opp gjennom beina – dette stimulerer reetablering av energiflyten inn til kroppen og alle dens legemer.
 • Iverksette et program for styrking av selvbildet. Kjærligheten til seg selv og bildet av hver eneste detalj med deg selv bør justeres opp slik at det optimalt - tilslutt ikke finnes noe annet enn absolutt elskov og kjærlighet til hver en fiber, følelse, tanke, væren og laden med deg selv. Hver minste lille endring til noe mere positivt er bedre enn ingen endring.
 • Livsstilsendring. Dette kan innebære mangt og meget, og blir for omfattende å komme inn på i en slik sammenheng – men her handler det om forhold, kosthold, mental og fysisk væren, vaner/ uvaner osv.

Dette kan se utrolig omfattende og stort ut for enkelte, men vit at du har valgt å leve dette livet i den kroppen du har i denne tid – helt selv. Og du bestemmer selv forvaltningen av dette livet. Du styrer kort og godt alt du velger og gjør selv – og alt hva du står oppe i kan du da også selvsagt velge annerledes selv. Illusjonen om å bedra deg selv med å legge skylden på andre eller andre forhold for å slippe å gjøre noe med situasjonen – den velger du da også selvsagt selv.

Denne informasjonen over om Pinealkjertelen er bare en forenklet forklaring med vekt på det som har relevans her. Svært lite av dette kan vitenskapelig dokumenteres ut fra normale vestlige normer – da slik forskning ikke støttes av pengesamfunnet. Det finnes imidlertid en del russisk forskning på området – da i relasjon til områder som «remote viewing»(fjernseing), telepati, «clairvoyance»(klar-visjon) osv. Den vestlige verden har for eksempel enda ikke klart å legge fram fotografier av kroppens energisystem. Mens kirlianfotografering har eksistert i Russland siden 1970-tallet. Et kirlianfoto av kroppen eller deler av denne kan vise energiavgivelsene – ref foto. Og kan i mange tilfeller være viktig i behandlingen av skader og skavanker som ikke synlige på røntgen-bilder, ultralyd og lignende.

Pusten som instrument i hverdagen.

Når vi kom ut av mors liv tok vi våre først åndedrag i denne kroppen i dette livet. Det interessante er at vi i de første leveårene puster uanstrengt og med hele brystet og mageregionen. Avslappet med magen struttende – pustet vi helt ned til det som kalles «skambenet». Fikk i fjor sommer klar melding om at det er et skammelig navn på noe så viktig – det skulle ha båret tilnavnet «lykkebenet» - for det er jo ikke noe annet enn lykke forbundet med det i mange sammenhenger....he he he....

Gjennom årene påvirker sosiale kår, selvbilde og utenforliggende faktorer måten vi puster på. De aller fleste begynner allerede i 4-6 årsalderen å ta etter kroppsholdninger til søsken, foreldre eller miljøet forøvrig, og ender tidlig opp med å trekke inn magen – for så å bare puste med den øvre del av torso (overkroppen). Resultatet blir redusert energiopptak og energiflyt. Energiopptaket blir tilslutt bare styrt av maten og næringsstoffer, samt en og annen utskeielse med å gå noen trapper når heisen står – eller til butikken når bilen streiker – og på den måten bli tvunget til å puste dypt og skikkelig én og annen gang. Nå ser jeg bort fra de som bedriver utskeielser som krever anvendelse av pusten.

 • En god start her for å begynne å puste energimessig riktig igjen, er å sette seg på en høy stol – sitte rett i ryggen – løsne bukselinningen, og øve på å slippe magen ut. Legg gjerne flathånda under navlen og kjenn om du klarer å puste ned dit – øv på det og praktiser til du mester den biten.
 • Det neste er å forsøke å lære å puste med både mageregionen og brystet – begge samtidig. Her anbefaler jeg også å holde den ene hånden flatt under navlen – for det er det vanskeligste området å få med i pustingen.
 • Når du har mestret dette, kan du begynne å lære deg å puste i lange og rolige åndedrag mens du teller til 3-tre. Du puster nå inn gjennom nesa og teller på innpusten 1 – 2 og 3.....du holder pusten inne mens du teller 1 – 2 og 3.....du puster ut gjennom munnen og teller 1 – 2 og 3....... du holder pusten ute og teller 1 – 2 og 3. Det tyngste og vanskeligste er å holde pusten ute – her hender det at enkelte får angstfornemmelser. Øv inn denne øvelsen og pust i begynnelsen 5 minutter 3 ganger daglig. Og pass på at det er rolig og avbalansert. Dette er også en mye anvendt meditativ pust – hvor fokuset hele tiden er på pusten – noe som gjør at du ikke fokuserer på andre tanker. Pusten er autonom, noe som medfører at egoet aksepterer tanker om og med denne uten å blande seg inn med sitt dagligdagse tankespinn. Se på en slik 5 minutters pusteøvelse som en meditativ stund hvor du opparbeider harmoni, glede og velvære – samt et styrket energilegeme = styrket helse = livsglede.
 • Når du etter noen dager mestrer denne pusteøvelsen, kan du kjerne øke øktene til 10-15 minutter 2-3 ganger daglig. Og husk, glemmer du én gang, så er det ingen grunn til å gi opp. For hver gang du puster slik, så skaper du uansett forbedringer hos deg selv. Denne pusteteknikken gir også store forbedringer i den mentale helsen. Dersom du skulle føle svimmelhet under pusteøvelsen, så er det pga at kroppen ikke er vant til å puste slik, og reagerer slik den er vant til å gjøre når det skjer noe uventet med kroppen – den ser på dette som uvanlig, reagerer med sirkulasjonssvingninger og kjenner litt på angstfornemmelser = svimmelhet. Er du i tvil, så rådfør deg med legen din om du får lov til å puste.......hmmmm......
 • Andre pusteøvelser:

Den Rensende Pusten

Tankeprosessen jobber og plager deg, eller du føler deg utilpass grunnet ett eller annet – Ta da 3 dype og lange pustedrag etter hverandre i den posisjonen du er i (stående eller sittende) uten videre pauser mellom inn og utpusten. Pust rolig og dypt inn gjennom nesa og ut gjennom munnen. Gjentas så mange ganger som det føles nødvendig. Visualiser gjerne at du på innpusten trekker hvitt lys inn gjennom toppen av hodet og ned i hodets sentrum – og at du på utpusten sprer dette lyset ned til hjertet og ut i hele kroppen.

Øyeblikkspusten

Du blir sint, aggressiv eller skremt – Ta ett dypt åndedrag – så dypt og langt som du føler du klarer inn gjennom nesa, hold litt og slipp alt ut gjennom munnen i stor hastighet – hjelp gjerne til med magen for å få det fort opp. Gjentas 2-3 ganger etter behov.

Forsøk å anvende pusten programmessig styrt i en periode – etterhvert finner du ut at den går rimelig av seg selv. Du vil også erfare at den vanlige pusten også endrer seg, samt at du får mere overskudd og et bedret selvbilde.

 

Å ære livet i den kroppen vi bor i – velsignelser.

I følge statistiske målinger har vi i gjennomsnitt over 60.000 (les seksti-tusen) tanker hver dag. Av disse bestemmes livskvaliteten din av hvor stor andel som er positive og konstruktive for styrking av egenkjærligheten. Har du mindre enn 50% positivt ladede tanker, vel da går energibalansen i minus – du er altså negativt ladet person – og bærer preg av det på en eller flere måter. Forsøk å gjøre noen personlige registreringer over tankene dine og finn ut om du må snu denne trenden eller kanskje du til og med kan finne noen positive tanker å ære kroppen din og alle aspektene av deg selv med.

Hvis du er en tenker som grubler over «hva som kanskje kommer til å skje hvis...» - Så kjenn etter – er det nødvendig??? - har det noen hensikt å sette igang å skape noe som allikevel aldri kommer til å inntreffe slik du forespeiler deg eller grubler på. Ære deg selv i slike situasjoner med å ta «øyeblikkspusten» for å spore den av – eller rett og slett finn noe positivt å sysselsette tankene med.

Når du står opp om morgenen og første gangen den dagen ser deg i speilet, Elsk det trøtte «trynet» som du ser i speilet – legg kjærlighet og ære i hvert et hårstrå og hver en fure og kvise – for du er den heldige og lykkelige eier av alt sammen – og du har faktisk valgt alt dette du ser selv. Du sier vel til deg selv nå når du leser dette at det ikke er helt sant.....men kjenn etter det er nemlig helt sant. Selv det kuttet du fikk er din egen skyld – for hadde du ikke vært der når det skjedde, vel så hadde du vært det foruten......

Når du sitter ved matbordet – tenn gjerne ett lys eller to – det tar ikke lang tid – og det gjør og betyr så uendelig mye for deg selv. Ta deg tid til å puste inn energiene i det du skal spise, nyte og fordøye – Ære maten og deg selv – velsign den til å tilpasses kroppen din – husk du er en hellig og guddommelig skapelse – og bør absolutt ihvertfall behandle deg selv slik. Hvis du gjør dette mot deg selv, så vit at andre også etterhvert behandler deg på samme guddommelige måte. Du behøver ikke å blande inn religioner og slikt – det eneste du behøver å gjøre er å Ære alt ved deg selv. Innerst inne så vet du at du fortjener det, for du er den som betyr aller mest for deg selv.

 

I Lyset for Deg og Alle,
Bengt
ERKEENGELEN  MIKAEL
Tatt natten mellom 12. og 13. juli 2008 i Hestadmarka - Dønna - Nordland.
Siste dagen av alternativuka

 

header039 with bottles 660x198px
 
Kjenner du at dette
nettstedet gjør noe
med deg?
 

Klikk HER

 Ønsker du å bli en registert leser?
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her

Moder Jord - Fader Sol

Lydfilene over og under er sammensatte med tema basert på bevissthet.

 • Moder Jord - Fader Sol - spilleren over - er en "kjærlighets-port-åpner" som danner grunnlaget for egen utvikling og er essensiell i forhold til å leve fra Hjertet i absolutt fullkommenhet. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
 • Det indre barnet -  er en "port-åpner" til befrielse og frihet - og til kontakten med det Høyere Selv. For lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
 • Affirmasjoner med musikk - spilleren under - der finner du to mp3 filer. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.

Klikk på ? i spillerene for å se hva som avspilles<|  og  |>  skifter mellom lydfilene.

Affirmasjoner med Musikk

 

På Rosita:
Felles Meditasjon ca   kl 20 hver dag
Livsveiledning og behandlinger av kortere og lengre varighet
Energisamlinger - også spontane når dere kommer
Hyggelig samvær i energiene - vi har god plass
Merkaba-hand-right
***
 Åpning av energiene i nye "Hjerte-Lys" fortløpende gjennom opphold her hos oss på Rosita i 5 dager eller mer.
Opplev å føle, se og sanse energiene i en klar dags-bevissthet
Skap et positivt aktivt liv i indre fred, harmoni og tillit til deg selv
***
pyramid
Rosita logo vert full
Rosta Handcrafted Ratfish Liver Oil
En Energi-olje som renser opp
i systemet.
Offisielle Laboratorie-tester

 

I love life

 
Alle artikler i kategorien

Den Nye Tid

 

Klikk HER
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her
 
Alle artikler i kategorien

Healing & Pusten

 

Klikk HER

 Rosita logo horz

 
 Hjem   |   Kanaliseringer   |   Blogger   |   Bevissthet   |   Annet   |    Lenker   |   Logg inn/ Logg ut