Veiviser i Lyset - Ja-Jeg-ER

I Kjærlighet for Alt og Alle

banner-dna
drunvalo-banner-nye

Tankefeltterapeut - Hypnotisør og Healer - Arne Skålvik - har her åpnet for å gi dere alle et innblikk i en telefonsamtale - Samtaleterapi og Healing i hverdagen.

Arne Skålvik ble ledet til oss på Ja-Jeg-ER som så mange andre av dere - det bare skjedde helt "plutselig" - og kallet ble så stort at han bare måtte snakke med meg - noe som ledet han til en første av flere samtaler - med store energioverføringer og bevissthets aktiveringer på mange og dypere nivåer.

Samtalen som er lagt ut her er like alminnelig som enhver av de andre vi har hatt - og har til hensikt å gi dere et innsyn i hva dette virkelig er - og som vi begge har funnet som en ære å dele med dere alle sammen.

Noen av oss har faktisk kommet over terskelen om troen på at noe som helst er privat og at slike samtaler handler om kun en selv og ens egen vei - og derfor meget privat. Vi har passert denne og har funnet vissheten om at Alt er ETT og ETT er Alt som den indre sannhet - og at ethvert hemmelighold av ens indre sannheter egentlig er den største illusjonen vi alle lever i og under. Alle er egentlig helt like, og vil vil alle finne det ut når tiden er moden ..... men vit.... vi respekterer alltid at noen ønsker å bevare slike samtaler som private. Det vil si at vi alltid spør om tillatelse hvis vi skulle ha lyst til - eller ha behov for - å bruke slikt privat materiale - og vi respekterer alltid det svaret vi får - alltid.

Vel, her har dere denne samtalen - usminket og urefusert - i sin helhet - den starter etter at jeg har bedt om tillatelse til å ta den opp:

Arne Skålvik er en meget respektabel Tankefelt terapeut og er dyktig på Hypnoterapi - han er for tiden sterkt involvert med Mats Uldahl (TV-serien fra TV-Norge NÅ) og har mye med han å gjøre i forhold til Tankefelt terapi på Vestlandet.

Det er vel først og fremst som healer - som jeg kjenner sterkt i energiene hans - at jeg ser hans virkelige jeg - og som han opprinnelig hadde størst ambisjoner om å praktisere. Han er en person (les Lysarbeider og Healer) som er meget dyktig på alt han gjør - han ER fullt og helt det han viser og gjør på alle plan.

Han er også en meget tillitsfull person som bærer meget sterke energier gjennom fjernhealing og telefonsamtaler. Har flere ganger - også denne - hatt æren av å få mye selv under samtalene - noe jeg ofte opplever med alle de healerne og energiarbeiderne jeg samtaler med. Stort og fantastisk.

Noen av dere er kanskje også i stand til å sanse hvordan og når energiene går mellom oss - det er store ting som skjer og energiene hos oss begge - og som gir stor ressonans med ståpels og prikking i hender og oppover ryggen og nakken hele nesten hele tiden. Her handler det om frekvenser ....

Samtaledelen som omhandler Tunga og Ganen - vil bli klippet ut og lagt ut i en egen artikkel sammen med ytterligere materiale om dette.

I Lyset For Deg og Alle,
---Bengt---
ERKEENGELEN  MIKAEL
Tatt natten mellom 12. og 13. juli 2008 i Hestadmarka - Dønna - Nordland.
Siste dagen av alternativuka

 

header039 with bottles 660x198px
 
Kjenner du at dette
nettstedet gjør noe
med deg?
 

Klikk HER

 Ønsker du å bli en registert leser?
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her

Moder Jord - Fader Sol

Lydfilene over og under er sammensatte med tema basert på bevissthet.

  • Moder Jord - Fader Sol - spilleren over - er en "kjærlighets-port-åpner" som danner grunnlaget for egen utvikling og er essensiell i forhold til å leve fra Hjertet i absolutt fullkommenhet. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Det indre barnet -  er en "port-åpner" til befrielse og frihet - og til kontakten med det Høyere Selv. For lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Affirmasjoner med musikk - spilleren under - der finner du to mp3 filer. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.

Klikk på ? i spillerene for å se hva som avspilles<|  og  |>  skifter mellom lydfilene.

Affirmasjoner med Musikk

 

På Rosita:
Felles Meditasjon ca   kl 20 hver dag
Livsveiledning og behandlinger av kortere og lengre varighet
Energisamlinger - også spontane når dere kommer
Hyggelig samvær i energiene - vi har god plass
Merkaba-hand-right
***
 Åpning av energiene i nye "Hjerte-Lys" fortløpende gjennom opphold her hos oss på Rosita i 5 dager eller mer.
Opplev å føle, se og sanse energiene i en klar dags-bevissthet
Skap et positivt aktivt liv i indre fred, harmoni og tillit til deg selv
***
pyramid
Rosita logo vert full
Rosta Handcrafted Ratfish Liver Oil
En Energi-olje som renser opp
i systemet.
Offisielle Laboratorie-tester

 

I love life

 
Alle artikler i kategorien

Den Nye Tid

 

Klikk HER
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her
 
Alle artikler i kategorien

Healing & Pusten

 

Klikk HER

 Rosita logo horz

 
 Hjem   |   Kanaliseringer   |   Blogger   |   Bevissthet   |   Annet   |    Lenker   |   Logg inn/ Logg ut