Veiviser i Lyset - Ja-Jeg-ER

I Kjærlighet for Alt og Alle

banner-dna
drunvalo-banner-nye

Her vil du kunne oppleve å finne sider av deg selv du ikke hadde den minste anelse om – kjenne på, føle, sanse, se og oppleve sannheter og usannheter i deg selv som sterkt medfører egenutvikling og styrker deg på alle mulige områder og nivåer – såvel mentalt som følelsesmessig – på en vei innover i deg selv – for så å oppleve og erfare dette utover - i familie og venner - i arbeid - og ellers på alle mulige måter.

rosita 2013

Hit kommer de som selv velger å gjøre noe i egenkjærlighet – for å hente seg inn «mellom slagene» - for å få hjelp til å komme ut av fastlåste livs-situasjoner – for å lære hva bevissthet virkelig er – for å lære innover i seg selv hvordan skape sitt eget fantastiske liv og faktisk relativt umiddelbart og direkte se og erfare de umiddelbare resultatene og mye mye mer. Det vil ikke være mulig her å gå i detalj om alt vi kan bidra med til de som virkelig vil utgjøre en forskjell for seg selv og andre ved å lære om bevisshetens vei innover i seg selv – men en sak er enkelt å «definere» - alt handler om prinsippene for: Fred gjennom indre og ytre Tillit og Harmoni, samt indre og ytre Skjønnhet gjennom Kjærlighet og Sannhet – som er den sanne frigjørende og skapende «enhet» eller også gjerne angitt som «Gudommelighet» eller «Lys».

Hva er Bevissthet? (klikk for å lese mer)

Hva er Det Indre Barnet? (klikk for å lese mer)

Helt siden vi startet opp – Kari Hanne, Rita og Bengt – tilbake i 2008 – har vi arbeidet med å utvikle oss selv og skape denne «Perlen og Oasen» - vårt hjem - som bærer navnet Rosita. Vi har hatt en lang, sterk, omfattende og meget erfaringsfylt prosess – som vi med stolthet og glede nå deler med de som velger å komme hit for å dele sin tid og erfaringer med oss – enten de kun er her sammen med oss for rekreasjon og «oppdateringer», eller for mer dyperegående egenutvikling og/ eller behandling, terapi, healing og annet.

De som kommer hit vil oppleve at de kan være alt fra lærere til elever – ja, noen faktisk alt dette i løpet av timer eller dager – for vi er alle lærere og elever, alt etter hva som inntreffer gjennom slike opphold. Vi har kun én regel - som er: «Det finnes ingen regler» - noe som betinger at vi alle er i absolutt ubetinget kjærlighet – noe annet ville kunne medføre anarki.

rosita 2013 3

Dersom du har valgt å komme hit av helt konkrete terapautiske eller utviklende årsaker - kan vi være meget «strenge», men stiller ikke andre krav enn at du arbeider med deg selv ut fra hvor du står i din egen prosess under oppholdet – Rosita er definitivt ikke noe «hvilehjem» eller «sovepute» - hit kommer du for slike opphold kun for å dele eller erverve en klar bevissthet, lysende visdom og ubetinget kjærlighet i absolutt sannhet og kjærlighet inn i deg selv – gjennom klare og nitidige egenarbeider. Her arbeider du med deg selv fra du står opp til du legger deg – fra du våkner - før du åpner øynene – til arbeidsdagen ebber ut og øynene lukker seg - for så å la søvnen ta over.

Du vil være en del av familien, og må være med oss på turer ut i naturen og ellers være med i de daglige gjøremål her på Rosita. Du vil være med i behandlingen av andre og gjennom dette også erverve nødvendige erfaringer for egenbehandlinger og bistand/ hjelp til andre. Vi tar ikke ensidig imot behandlingstrengende som selv ikke ønsker å skape endringer gjennom aktivering av den klare bevisstheten.

heart-electromagnetic fieldAlle opphold starter opp med å erverve visdommen og bevisstheten om energiene – som fysisk gjennom klare vitenskaplige prinsipper om årsak og virkning - både kan sanses og føles fysisk i absolutt alle som åpner opp for det. Denne klare energi-bevisstheten er en betingelse for å vite eksakt hva du tenker, føler og sanser – samt kan være i stand til å utrette innover i deg selv. Uten denne «oppvåkningen» i din egen bevissthet – vil du fortsatt være et «relativt bevisstløst» individ som ikke bevisst med tanker og følelser kan skape endringer innover i deg selv – for så gjennom dette - å kunne se resultatene utover i Alt og Alle rundt deg – gjennom klare, harmoniske og kjærlighetsfylte skapelser.

Når en slik krystallklar og konkret energi-bevissthet er etablert og du fysisk er i stand til å kjenne energiene dine, vil du bli ledet inn i en helt «ny verden» av bevissthet som vil kunne gi deg alt det du trenger for å skape Fred gjennom Harmoni og Tillit, samt Skjønnhet gjennom Kjærlighet og Sannhet – såvel innover i deg selv, som utover i Alt og Alle.

For de aller fleste vil det føles og sanses som en klar elektrisk eller elektro-magnetisk puls gjennom hendene (som vi anvender som et speil av hjertet og så resten av kroppen). Etter hvert som vi åpner opp for dette i vår bevissthet, vil denne pulsen eller energistrømmen kunne økes til den kjennes sterkt også av omgivelsene – her er det ingen grenser for hvor sterkt eller omfattende dette feltet kan bli – alt handler om hvor sterkt du er i stand til å skape denne bevisstheten og energiene.

Før du kan få aksept for et opphold her hos oss, ønsker vi å lære deg bedre å kjenne på alle mulige måter – for best mulig å kunne gi deg det du søker. Dette gjør vi gjennom samtaler på Skype med både audio og video. Under slike samtaler vil vi gjennom våre erfaringer, våre sanser og oppdagelser/ opplevelser finne ut stort sett det vi «trenger» for å kunne gi deg klare svar – både om vi kan hjelpe deg, og også hva vi kan bidra med for å hjelpe deg. Slike samtaler kan ha varighet på fra 20 minutter til 3 timer – og over perioder på fra 1 dag til noen måneder – til vi er klar for å ta i mot deg som besøkende her på Rosita.

Alt som foregår her på Rosita er å regne som «strengt fortrolig» - og vi utleverer ikke person-opplysninger.  Vi fører ingen journaler og har heller ingen data-baser med hvem som har vært her – husk du vil være en del av en familie – og familier har ikke behov for slikt - vi har heller ingen ting å bevise i forhold til hva du klarer å utrette og skape inne i deg selv gjennom opphold her hos oss – Du og din "positive væren" er mer enn nok for oss – at du klarer å være i deg selv og skape i absolutt sannhet og kjærlighet og leve det ut innover i deg selv og se skapelsene av dette utover i Alt og Alle.

rosita 2013 2

Minste første-opphold er satt til 5 sammenhengende dager – da dette er vårt erfaringsbaserte grunnlag for å kunne gi deg det du kommer hit for å oppnå gjennom en «oppvåknings prossess» i din egen bevissthet. Dette oppholdet har en fastpris som oppgis når du er klar for det. Dette første oppholdet danner grunnlag for eventuelle fremtidige opphold og også en konkretisering av lengden på slike opphold. Vi har siden 2008 erfart opphold helt opp til 7 måneder.

Målsettingen med det første oppholdet er å gjøre deg i stand til å ta vare på deg selv, slik at du gjennom egenarbeider hjemme kan fortsette din utvikling. En aktivert og krystallklar bevissthet vil således gjennom disse egenarbeidene gjøre deg i stand til å heale eller endre deg selv positivt til det du virkelig vil være. De som har vært her til slike opphold, vil så lenge de ønsker det og føler behov for det - så sant det er mulig – få nødvendig støtte og hjelp via Skype i denne prosessen.

Merkaba-handsMer «kompliserte» prosesser vil kreve aktiv støtte, hjelp og «bistand» og derfor kreve opphold her hos oss av kortere eller lengre varighet. Pris for lengre opphold er relatert til din betalingsevne, men alltid tilstrekkelig for oppdekning av våre faktiske kostnader ved å ha deg her sammen med oss som ekstra familie-medlem.

Du kan også komme hit og besøke oss direkte når vi har vår faste daglige meditasjon ca kl 20:00 (8 pm) hver dag. Send da en SMS eller en e-post om at du kommer, så får du eksakt tidsangivelse for meditasjonen. Du kan også avtale tid for et besøk på dagtid eller med overnatting – slike besøk er både koselige, inspirerende og kjærlighets-skapende.

Har du til hensikt å komme hit for å bevise eller motbevise noe som helst, vil vi være avvisende og et opphold her på Rosita blir umuliggjort. Dersom du skulle ha anvendt usanne motiver for å komme hit, vil du når dette oppdages - umiddelbart bli avvist uten varsel eller advarsler. Her arbeider vi i absolutt ubetinget kjærlighet, og deler av og med oss selv i vårt private hjem – Rosita – og krever således det samme tilbake i absolutt sannhet fra de som kommer inn i dette – vårt «Lysende, Kjærlighetsfylte og Skapende Harmoniske Hjem».

 

I Kjærlighet fra oss her på Rosita,
Kari Hanne, Rita og Bengt

 

 

header039 with bottles 660x198px
 
Kjenner du at dette
nettstedet gjør noe
med deg?
 

Klikk HER

 Ønsker du å bli en registert leser?
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her
Rosita logo vert full
Rosta Handcrafted Ratfish Liver Oil
En Energi-olje som renser opp
i systemet.
Offisielle Laboratorie-tester
 
Alle artikler i kategorien

Den Nye Tid

 

Klikk HER
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her
 
Alle artikler i kategorien

Healing & Pusten

 

Klikk HER

 Rosita logo horz

 
 Hjem   |   Kanaliseringer   |   Blogger   |   Bevissthet   |   Annet   |    Lenker   |   Logg inn/ Logg ut