Veiviser i Lyset - Ja-Jeg-ER

I Kjærlighet for Alt og Alle

banner-dna
drunvalo-banner-nye

Energisamling Langfjell GårdEnergisamling - «Healing i Kjærlighet med Dyrene og Naturen» - Langfjell Gård - fra søndag 7. til mandag 15.juli 2013.

Vi har herved gleden av å kunne invitere deg til denne energisamlingen på Langfjell Gård - i meget rolige og vakre omgivelser - på gården og ute i den enormt mangfoldige og skjønne naturen med turer og "work-shops" i mange forskjellige varianter.

Dette er en åpen samling i energiene: «Vi som Skapere av Den Nye Tid». Disse samlingene vil som ordlyden tilsier ha Den Nye Tids bevissthets-energier som hovedfokus i alt hva vi ER og gjør.

Denne energisamlingen har vi gjennom et vakkert og utstrakt samarbeide med Vivi og Stig - lagt til naturen og Langfjell Gård på Indre Helgeland. Og denne gangen har vi - slik mange har bedt om - lagt ut om denne samlingen så tidlig at ferier, fritid og aktiviteter kan "planlegges" for de som er avhengige av det.

Samlingen starter med "å sette energiene" for samlingen med felles-meditasjon Søndag den 7.juli kl 20:00. Deltakere som ønsker å være med, bør derfor ankomme i god tid før dette. Vi åpner Langfjell Gård for samlingen fra kl 16:00.

Det vil være anledning å delta for færre dager enn samlingens totale varighet, men den fastsatte prisen er den samme.

Langfjell-08Meditasjoner og "work-shops" som settes opp i programmet vil alle være lagt opp utfra forholdene der og da. Mange "work-shops" vil også være styrt, ledet og laget av dere og oss alle sammen etterhvert som de "bare dukker opp" - spennende - og det blir ikke mindre spennende når vi samlet bygger opp energiene - alle erfaringer tilsier det ....

Og som hovedbildet oppe til høyre angir, inngir Juli både muligheter for midnattsol og lyse nattekvelder med bålkos og uteliv ...

Bespisning utenfor de oppsatte felles-måltidene gjøres etter eget behov. Erfaringer fra tidligere samlinger viser at det utover kvelden og natten tilberedes mat, snacks og annet i fellesskap. Været vil være toneangivende for såvel grilling som ute-kos og uteaktiviteter generelt.

Maten som er inkludert i prisen for hele samlingen kjøpes inn og tilberedes i fellesskap - herunder også frukt, grønt og annet. Normalt har alt dette blitt satt i "system" i løpet av dag 2 under samlingene. Butikk med bra vareutvalg ligger ca 8 km unna.

Maten under samlingen er beregnet på normal norsk husmannskost med grilling og annet. Har du sær-behov i forhold til dette, må du ta med dette selv, eller gjøre en avtale om dette med vertskapet.

Det er ikke satt noen alders-grense, men det er en forutsetning at det er ro under meditasjonene, og at det forøvrig er en rolig og harmonisk tone under samlingen.

Det er bindende påmelding og anledning til å melde seg på så lenge det er ledige plasser.

 

 

Langfjell-01

 

 

Hvem er vi - energisamlingen - temaer

For de som ikke vet hva dette handler om, kan vi gjennom lenkene under vise til noen tidligere samlinger med artikler lagt ut her på http://ja-jeg-er.com. For de som har ytterligere interesse av å lese mere, kan dere gå til Samlinger og Lysarbeider under menyfanen Bevissthet og få med dere det meste av det vi har gjort siden åpningen av dette nettstedet den 8.februar i 2010.

Langfjell-07Til denne samlingen på Langfjell Gård blir vi mange veivisere - og Vivi og Stig - vertskapet er meget sterkt med i disse energiene. I tillegg kommer det ytterligere flere sterke Healere, Lysarbeidere og veivisere fra hele landet - så vi er før påmeldingenene kommer inn - allerede sikret et stort mangfold, med bredde fra mange.

Samlingene vi gjennom noen år nå - har vært med på - og de siste tre årene vært pådrivere for, har gitt oss alle en enorm utvikling med både kunnskap, visdom og erfaringer - som vi til stor glede har kunnet dele med de som ønsker å være med og som da selv kan bidra med sitt på alle mulige områder. Vi er meget bevisste i vår viten og visdom, og har ikke lenger fundament i noen tros-systemer eller religioner - selv ikke reglene og systemene vi har fått gjennom kursing og utdannelse innenfor det alternative - følger vi slavisk lenger - vi følger den absolutt sanne vei gjennom intuisjon, kontakten med vårt høyere selv - og skaperkraften gjennom Alt Som ER - eller Gud som noen velger å kalle det. Vi har funnet Kjærligheten/ Lyset og friheten som den skapende kraft.

Vi fant ut at flere av oss hadde en enorm bredde av kurs, utdannelse og kompetanse innenfor såvel det alternative, som innenfor mye av den mere tradisjonelle medisinen med mere. Samlingene har hele tiden vært en større faktor i vår egenutvikling og kompetanse-utvikling enn noen skolering eller kurs har muligheter for - og så blir vi hele tiden bare flere og flere. Mange nye kommer til, helt uten erfaringer - og de får all denne kompetansen og erfaringene rett i fanget på den aller beste måten - med full oppfølging uten å måtte bruke en masse tid, penger og energier på lete og samle erfaringer og utdannelse på egenhånd. Normalt avholder vi de fleste samlingene på Rosita på Dønna med inntil 20 deltakere.

Temaet under denne samlingen - «Healing i Kjærlighet med Dyrene og Naturen» er en videreføring av erfaringene fra alle tidligere energisamlinger. Og som ordlyden, så er det nettopp det vi skal gjøre, heale oss selv, naturen, dyrene, vannet og vi vil helt klart skape dette inn i vår bevissthet gjennom "Det Feminine Skapende Prinsipp" om Skjønnhet, Kjærlighet, Sannhet, Fred, Harmoni og Tillit til Alt som ER - som også er oss selv. Vi er alle ETT.

midnattsol 7juli2012

Bevisstgjøringen av sansene gjennom aktiveringen av våre hjerters bevissthet og kontakten med vårt høyere selv - vil gi deltakerne dyp og grundig selvinnsikt og skikkelig kontakt med de indre energiene som danner grunnlaget for "alle skapelser". Disse temaene er det kun et fåtall mennesker som har fått såvel innsikt som oppøvelse og erfaringer i. Regner med det blir flere overraskelser for mange av deltakerne - særlig de med mye fartstid og erfaringer innenfor det alternative - også de som har vært med oss på samlinger tidligere.

Det er en stor fordel at det elementære og grunnleggende bevissthets-materiale fremlagt gjennom følgende artikler er gjennomgått for å få fullt utbytte av samlingen:

alt

I tillegg vil det være greit om den enkelte setter seg inn i artiklene lagt ut under menyfanen Den Nye Tid under Fanen Bevissthet.

 

(Klikk for å gå tilbake til toppen)

 

Samlingens Stedsangivelse - Fly-, Buss- og Togforbindelse

Stedets adresse: Langfjell Gård, Langfjellveien 520, 8615 Skonseng

Vis stort kart - Google maps i nytt vindu

Samlingsstedet ligger i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon. Det er ca 30 minutter til Mo i Rana Lufthavn, Røssvoll med rimelige flybiletter hos Widerøe fra flere norske flyplasser.

Togforbindelse: Skonseng stasjon på Nordlandsbanen mellom Mo i Rana og Bodø.

Bussforbindelser: Legges ut senere

Vi henter dere på flyplass, Busstopp og Togstasjon etter avtale via epost. Klikk her for å sende slik epost

 

(Klikk for å gå tilbake til toppen)

 

Program:

Temaene i programmet vil bli fastsatt gjennom flere samarbeidsmøter i energiene på Langfjell Gård i tiden frem til selve samlingen - Det første møtet vil være allerede nå i november. Det kan også bli endringer i det som allerede er satt opp. Turer ut i naturen kan muligens gå over et par dager. Vi kan imidlertid love et variert og innholdsrikt program.

Langfjell-13Søndag 7.juli

 • kl 16-20: Innlosjering, bespisning og gjøre seg kjent i energiene - og med hverandre.
 • kl 20-21: Påkobling og transformasjon av energiene - Meditasjon med tema, guidet innledning og musikk.
 • kl 21--->: Samvær i energiene, utveksling av energier og erfaringer, gruppe-healing m.m.

Mandag 8.juli

 • kl 08-09: Felles frokost
 • kl 09-10: Guidet Fellesmeditasjon
 • kl 11-15: Tema
 • kl 15-18: Felles middag (Vi lager maten og spiser sammen)
 • kl 18-20: Tema
 • kl 20-21: Guidet Fellesmeditasjon
 • kl 21--->: Samvær i energiene, utveksling av energier og erfaringer, gruppe-healing m.m. (For mange har disse øktene blitt både lange og lærerike i alle tidligere samlinger - her skjer det utrolig mye med både kanaliseringer og sterke erfarings-utvekslinger)

Langfjell-10Tirsdag 9.juli

 • kl 08-09: Felles frokost
 • kl 09-10: Guidet Fellesmeditasjon
 • kl 11-15: Tema
 • kl 15-18: Felles middag (Vi lager maten og spiser sammen)
 • kl 18-20: Tema
 • kl 20-21: Guidet Fellesmeditasjon
 • kl 21--->: Samvær i energiene, utveksling av energier og erfaringer, gruppe-healing m.m. (For mange har disse øktene blitt både lange og lærerike i alle tidligere samlinger - her skjer det utrolig mye med både kanaliseringer og sterke erfarings-utvekslinger)

Onsdag 10.juli

 • kl 08-09: Felles frokost
 • kl 09-10: Guidet Fellesmeditasjon
 • kl 11-15: Tema
 • kl 15-18: Felles middag (Vi lager maten og spiser sammen)
 • kl 18-20: Tema
 • kl 20-21: Guidet Fellesmeditasjon
 • kl 21--->: Samvær i energiene, utveksling av energier og erfaringer, gruppe-healing m.m. (For mange har disse øktene blitt både lange og lærerike i alle tidligere samlinger - her skjer det utrolig mye med både kanaliseringer og sterke erfarings-utvekslinger)

Torsdag 11.juli

 • kl 08-09: Felles frokost
 • kl 09-10: Guidet Fellesmeditasjon
 • kl 11-15: Tema
 • kl 15-18: Felles middag (Vi lager maten og spiser sammen)
 • kl 18-20: Tema
 • kl 20-21: Guidet Fellesmeditasjon
 • kl 21--->: Samvær i energiene, utveksling av energier og erfaringer, gruppe-healing m.m. (For mange har disse øktene blitt både lange og lærerike i alle tidligere samlinger - her skjer det utrolig mye med både kanaliseringer og sterke erfarings-utvekslinger)

Langfjell-09Fredag 12.juli

 • kl 08-09: Felles frokost
 • kl 09-10: Guidet Fellesmeditasjon
 • kl 11-15: Tema
 • kl 15-18: Felles middag (Vi lager maten og spiser sammen)
 • kl 18-20: Tema
 • kl 20-21: Guidet Fellesmeditasjon
 • kl 21--->: Samvær i energiene, utveksling av energier og erfaringer, gruppe-healing m.m. (For mange har disse øktene blitt både lange og lærerike i alle tidligere samlinger - her skjer det utrolig mye med både kanaliseringer og sterke erfarings-utvekslinger)

Lørdag 13.juli

 • kl 08-09: Felles frokost
 • kl 09-10: Guidet Fellesmeditasjon
 • kl 11-15: Tema
 • kl 15-18: Felles middag (Vi lager maten og spiser sammen)
 • kl 18-20: Tema
 • kl 20-21: Guidet Fellesmeditasjon
 • kl 21--->: Samvær i energiene, utveksling av energier og erfaringer, gruppe-healing m.m. (For mange har disse øktene blitt både lange og lærerike i alle tidligere samlinger - her skjer det utrolig mye med både kanaliseringer og sterke erfarings-utvekslinger)

Langfjell-11Søndag 14.juli

 • kl 08-09: Felles frokost
 • kl 09-10: Guidet Fellesmeditasjon
 • kl 11-15: Tema
 • kl 15-18: Felles middag (Vi lager maten og spiser sammen)
 • kl 18-20: Tema
 • kl 20-21: Guidet Fellesmeditasjon
 • kl 21--->: Samvær i energiene, utveksling av energier og erfaringer, gruppe-healing m.m. (For mange har disse øktene blitt både lange og lærerike i alle tidligere samlinger - her skjer det utrolig mye med både kanaliseringer og sterke erfarings-utvekslinger)

Mandag 15.juli

 • kl 08-09: Felles frokost
 • kl 09-10: Meditasjon med tema, guidet innledning og musikk
 • kl 11-13: Åpent Tema.
 • kl 13-16: Felles organisert opprydding og utvasking.

 

Programmet vil være gjenstand for endringer i tråd med energiene.

 

(Klikk for å gå tilbake til toppen)

 

Samlingsstedet

Lenker til Langfjell gård:

http://turridning.no/

 

På Facebook finner dere:

Langfjell Gård her: http://www.facebook.com/groups/langfjell.gaard/?ref=ts&fref=ts

Vivi's Healing her: http://www.facebook.com/pages/Vivis-Healing/260735703995545?ref=ts&fref=ts

Langfjell-12

Klær og nødvendig utstyr:

Samlingen her på Langfjell Gård blir som angitt en samling i sterk relasjon til naturen - og til dette har vi behov for tur-bekledning, ryggsekk, sovepose og generelt gode og varme uteklær.

De som har telt (2-4 manns) anbefales å ta med dette. Og de som har lavvoer med større plass, vær vennlig ta med dette, samt fortell oss om dere har ekstra plasser inne i lavvoen til andre. Vi stiller med hester som kan bære stor bør.

Det er tilgang til dusjer - og til varme fasiliteter dersom været skulle tilsi det.

Toalettsaker med håndklær må medbringes.

 

(Klikk for å gå tilbake til toppen)

 

Påmelding og betaling

Det er anledning til å melde seg på helt frem til samlingens start så lenge det er ledige plasser - og den er bindende for de som ønsker å delta. Påmeldingen er registrert når betaling er mottatt. Hver og én vil få bekreftelse på at påmeldingen er mottatt og ny bekreftelse når betaling er mottatt (som kan ta noen dager hvis du har en annen bankforbindelse)

Dersom du har særlige behov i forhold til bevegelighet i forhold til ferdsel i naturen, ønsker vi å ha en dialog om dette før du eventuelt melder deg på. Vi ønsker også en dialog før påmelding dersom du er avhengig av medisiner og annet som du ha med deg til et eventuelt opphold.

Energisamlingen er basert på selvkost-prinsippet noe som gjenspeiler prisene. Ridetur er inkludert i prisen, og vil være en tur av lengre varighet med overnatting ute i telt/ lavvo.

Maten under samlingen er beregnet på normal norsk husmannskost med grilling og annet. Har du sær-behov i forhold til dette, må du ta med dette selv, eller gjøre en avtale om dette med vertskapet.

 • - Hele samlingen inkl mat: kr 2.000
 • - Beløpet innbetales til konto nr: 4750 25 56238 i Sparebank1-NordNorge - kontonavn: Rosita Energisamling.

Påmelding gjøres til:

Rosita - Ja-Jeg-ER (Klikk på lenken for påmeldig)

alt

 

 

 

(Klikk for å gå tilbake til toppen)

ERKEENGELEN  MIKAEL
Tatt natten mellom 12. og 13. juli 2008 i Hestadmarka - Dønna - Nordland.
Siste dagen av alternativuka

 

header039 with bottles 660x198px
 
Kjenner du at dette
nettstedet gjør noe
med deg?
 

Klikk HER

 Ønsker du å bli en registert leser?
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her

Moder Jord - Fader Sol

Lydfilene over og under er sammensatte med tema basert på bevissthet.

 • Moder Jord - Fader Sol - spilleren over - er en "kjærlighets-port-åpner" som danner grunnlaget for egen utvikling og er essensiell i forhold til å leve fra Hjertet i absolutt fullkommenhet. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
 • Det indre barnet -  er en "port-åpner" til befrielse og frihet - og til kontakten med det Høyere Selv. For lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
 • Affirmasjoner med musikk - spilleren under - der finner du to mp3 filer. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.

Klikk på ? i spillerene for å se hva som avspilles<|  og  |>  skifter mellom lydfilene.

Affirmasjoner med Musikk

 

På Rosita:
Felles Meditasjon ca   kl 20 hver dag
Livsveiledning og behandlinger av kortere og lengre varighet
Energisamlinger - også spontane når dere kommer
Hyggelig samvær i energiene - vi har god plass
Merkaba-hand-right
***
 Åpning av energiene i nye "Hjerte-Lys" fortløpende gjennom opphold her hos oss på Rosita i 5 dager eller mer.
Opplev å føle, se og sanse energiene i en klar dags-bevissthet
Skap et positivt aktivt liv i indre fred, harmoni og tillit til deg selv
***
pyramid
Rosita logo vert full
Rosta Handcrafted Ratfish Liver Oil
En Energi-olje som renser opp
i systemet.
Offisielle Laboratorie-tester

 

I love life

 
Alle artikler i kategorien

Den Nye Tid

 

Klikk HER
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her
 
Alle artikler i kategorien

Healing & Pusten

 

Klikk HER

 Rosita logo horz

 
 Hjem   |   Kanaliseringer   |   Blogger   |   Bevissthet   |   Annet   |    Lenker   |   Logg inn/ Logg ut