Veiviser i Lyset - Ja-Jeg-ER

I Kjærlighet for Alt og Alle

banner-dna
drunvalo-banner-nye

DNA – Aktivering og Bevisstgjøring.

Hovedandelen av vårt DNA – i underkant av 97% - er i dag fortsatt «uoppdaget». Det vitenskapen kan se, ta på eller direkte bevise gjennom den eksisterende teknologi og forståelse av vårt DNA - utgjør altså mindre enn 3-tre prosent. Heldigvis er nå deler av den såkalte vitenskapen på gli i forhold til dette gjennom kvantefysikken.

Mer enn 97% av DNA'et vårt blir altså definert som «djunk-DNA» av størstedelen av samfunnet vi lever i. Tilnærmingen i denne artikkelen vil således ikke i det videre være i tråd med "denne vitenskapens prinsipper" om årsak og virkning etter deres metoder, men heller være i pakt med det våre egne sanseorganer er i stand til å oppdage, erfare og på utrolig mange måter merke virkningene av. Som forøvrig er helt på linje med kvantefysikkens oppdagelser.

Her finner dere en lenke med mye bra Materiale på engelsk (Klikk Her) I dette materialet - finner dere flere lenker til nettsteder med DNA informasjon.

Oppdateringer med nye gode artikler på Engelsk om DNA'et vårt med nye oppdagede endringer og masse annet nytt utlagt her - sist oppdatert 25.februar 2015:

Fra IN5D.com: Alle artikler som omhandler DNA - bla og finn det du finner interessant for deg.

Fra The HeartMath Institute - med forskning som viser klare forbindelser om hvordan vi kan endre vårt eget DNA. Dette er materiale tilsendt Bengt privat som medlem, som nå deles med deg som leser.

Artikkel publisert 15.februar 2015 - relatert til artikkelen ovenfor fra The HeartMath Institute som forteller om Hjertets Hjerne og hvordan vi selv kan forbedre vår helse og fysiske tilstand av velvære. Artikkelen heter "Hjertets Mysterier" og gir deg som leser noen skikkelige perler og godbiter. (Dette er også hentet fra privat medlems-materiale til Bengt fra The HeartMath Institute).

Artikkel publisert 11.februar 2015 - "Bevissthet i Endring - Hjertet viser Veien" - en artikkel som sett i sammenheng med endringene av DNA'et vil gi et bredere perspektiv over hva vi lever av endringer i energiene i 2015 og som vil danne grunnlaget for vår bevissthet i tiden fremover.

Siden denne artikkelen ble publisert i 2010 har vi her inne på ja-jeg-er.com publisert enda en artikkel som også omhandler DNA'et og frekvensene - den heter Frekvensene og menneskene i «Den Nye Tid» - og ble publisert sent i 2011.

Vi har i 2013 publisert enda en kjerneartikkel - Hva er Bevissthet? - som omhandler kvantefysikkens klare definisjoner og oppdagelser i forhold til hvem vi er som skapende mennesker. Dette handler om årsak og virkning - "det vitenskaplige prinsipp". Artikkelen "Hva er Bevissthet?" bør helt klart sees i sammenheng med det som kommer fram og beskrives her i artikkelen om DNA.

 

 

 

Innledning med enkel innføring i DNA.

Fra http://no.wikipedia.org/wiki/DNA har vi følgende forklaring på DNA:

Deoksyribonukleinsyre (DNA) er den viktigste kjemiske bestanddelen i kromosomene og er materialet som våre gener er bygget opp av. Det blir noen ganger kalt «arvemolekylet», fordi foreldre overfører kopier av sitt eget DNA til sitt avkom under reproduksjonen, og fordi de dermed viderefører sine egenskaper.

I bakterier og andre enkle eller prokaryote celle organismer, er DNA fordelt mer eller mindre gjennom hele cellen. I de komplekse eukaryote cellene som planter, dyr og andre flercellede organismer er bygget opp av, finnes mesteparten av DNA-et i cellekjernen. De energi produserende organellene kjent som kloroplaster og mitokondrier har også DNA, i likhet med mange virus.

(For å få en nærmere forklaring på ord, uttrykk og de videre vitenskaplige utledninger – klikk på lenken ovenfor).

Vi bærer alle i oss potensialet for flere aktive lag av DNA – 12 totalt (det normale). De er av mange definert som DNA-strenger, ettersom de i synlig tilstand sett fra siden – ser ut som strenger eller tråder. Problemet er bare at kun to av dem har blitt funnet enda – for de er ikke synlig i den tilstand og forstand som vitenskapen forventer. De blir nesten alltid angitt som strenger eller «vindeltrapp-etterligninger» som bildet øverst på siden viser, men sett ovenfra ser de ut som Fibonacci formede figurer på lik linje med lotusblomsten eller galaksenes utforming – http://www.crystalinks.com/fibonacci.html

Blant de som har arbeidet med DNA på et dypere bevissthets nivå har vi festet oss ved noen få som gjennom sine arbeider har kommet frem med mye anvendelig materiale for å kunne realisere aktivering og anvendelse av DNA'et i en mye større utstrekning enn det som har vært gjort gjennom de siste 10 årene. Her inne på Ja-Jeg-ER er vi så heldige å trekke mange Hjerte-Lys til oss i energiene som både lesere, «sparrings-partnere» og som meget sterke «medier», healere, kanaler og sterkt synske - som på veldig mange måter ønsker å bidra med noe. Dette er både fantastisk og uvurderlig på alle måter – og meget nødvendig i denne tid vi nå lever i – for å kunne nå ut med slikt materiale så fort som mulig. Internett er meget stort og anvendelig også på dette området, men alt materiale som skal publiseres her, må tåle gjennomgang og flere «prøver» og tester av mange før det blir lagt ut – på en måte en kvalitets-sikring.

Dette DNA-materialet har vært arbeidet med av flere – Fra Tyskland i sør til Troms i nord – iherdige vakre klarsynte energi-Lys som sikkert kommer til å arbeide videre med dette i lang tid fremover. Det blir sikkert oppdateringer med nyoppdagelser og nye erfaringer mens «veien de går blir til».

Det som ofte kalles DNA-aktivering er faktisk en prosess med healing og reetablering av det såkalte «Junk-DNA» - for å «knytte» det til andre ikke fysiske eteriske komponenter som kobles (opp) med våre høyere dimensjoners selv. Selv om vi har potensiale for å kunne «knytte» 12 DNA-lag (eller flere), kan bare full aktivering av disse lagene skje gjennom visse perioder i Moder Jords evolusjons tid. I skrivende stund er det få mennesker her på Moder Jord som har fullt aktivert mere en 3-5 DNA-lag – noe som også gjelder for de som har fått «knyttet» flere DNA-lag. Det å ha DNA-lagene på plass, er ikke det samme som at de er fullt ut bevisstgjort og aktivert.

En slik bevisstgjøring har av flere blitt sammenlignet med å lære å sykle. Ingen kan sykle ved bare å sette seg på en sykkel – det må innlæres, og når det ikke lenger er nødvendig med støttehjul eller noen til å holde og gi støtte og balanse – vel, da er det bevisstgjort – og du klarer deg selv fullt aktivert for turer alene uten hjelpemidler.

Sann DNA-aktivering er optimalt en gradvis oppbygging av ens egen multi-dimensjonale bevissthet og evner - gjennom egne prøvelser og bestrebelser. Det er en reise mot helhet og høyere frekvens nivåer som først blir en realitet når den enkelte har blitt «automatisk og selv-styrt»

Med DNA-aktivering kommer høyere dimensjonal bevissthet og høyere/ utvidede sanser, evner og egenskaper. Men på grunn av alle de «forstyrrende elementene» i denne brytningstiden på Moder Jord vil denne aktiverings prosessen fortsette å utvikle seg sakte – noe som er en utfordring for de aller fleste, og som krever ekstra innsats for å fjerne blokkeringer og andre hindringer. Her handler det om å bruke alle tilgjengelige hjelpemidler - og om å hjelpe hverandre aktivt i denne så utrolig viktige prosessen. Hindringer og blokkeringer må heales raskt så aktiveringen kan startes opp og faktisk skje.

Det er også farer forbundet med å søke bistand hos andre for egen bevisstgjøring og aktivering av DNA'et. De samme «krefter» som forårsaket de opprinnelige «forstyrrelsene» og blokkeringene i våre kropper og celle-blå-kopier er fortsatt i full vigør her på Moder Jord – noe som krever både omtanke og omhyggelighet i forhold til vår egen healing prosess. Etter som stadiene i den pågående skifteprosessen her på Moder Jord stadig har nådd nye høyder i energiene, har motstanden både økt og blitt mere raffinert fra de overliggende makt-kreftene – med økt innsats og handling for å holde oss alle uvitende om alt det som skjer med og rundt oss i denne tid.

Når vi ber andre om healing vil våre aura felt automatisk åpne opp – ikke bare for healeren, men også med muligheter for andre ytre påvirkninger – som gir muligheter for energi-infiltrering, manipulasjoner - med videre «forstyrrelser» og blokkeringer.

Disse farene kan øke betraktlig gjennom fjern healing – en healing form som finner sted på det 4-dimensjonale astrale nivå. Uansett hvor mange DNA-lag som «kobles opp» i en slik fullstendig åpen setting – uansett healerens potensialer – vil åpningene av det astrale legeme være gjenstand for «forstyrrelser» forekommende på det astrale planet i det øyeblikket. En fullstendig aktivering og bevisstgjøring vil da ikke være mulig før 2012-2017. Ikke bare kan DNA-koder bli endret gjennom fjern healings-prosessen, men de kan faktisk gjerne bli reversert.

Fullstendig aktivering og bevisstgjøring av 12 DNA-lag gir utrolige gevinster. Ikke bare får du muligheten til å forbli fullstendig helsemessig frisk, men du får full oppkobling til De Akasiske Biblioteker med muligheter for å ta ned all visdom, og du kan heale deg selv og andre på celle-nivå og du får «kontakt» med skaper- og Guds-aspektene i deg selv på alle nivåer. Telepati, Tankelesing, Sannhets-sansing og du kan se gjennom «slørene» inn i dimensjoner du aldri har ant eksisterte. Alt dette er oppdagelser som er gjort i relasjon til Indigo- og krystall- generasjonens komme her på Moder Jord i denne tid.

DNA'et har en signaturavgivelse som kan oppfattes av oss på stor avstand – fysisk. Når to levende DNA-entiteter møter hverandre, møtte de egentlig hverandre når disse signatur-energiene traff hverandre på ca 16 meters avstand (selv med vegger i mellom). Når disse kommer nærmere hverandre vil dette forsterkes ytterligere ved aurakontakt, øyenkontakt, dufter og hormoner og våre øvrige direktefølende sanser. Dette gjelder også for alt annet DNA-basert liv på Moder Jord. For å være klar over dette, må det aktiveres, bevisstgjøres og «læres».

Les også artikkelen Frekvensene og menneskene i «Den Nye Tid» - her kan du lese og gjennom illustrasjonene se hvordan vi påvirker hverandre gjennom energiene.

 

 

Gruppene og DNA-lagene med Aktiverings-koder og frekvenser. (Til Toppmeny)

DE 4 HOVEDGRUPPENE AV DNA:

 • Gruppe 1 Består av DNA 1-2-3 – Gruppen Av De Jordende Lag
 • Gruppe 2 Består av DNA 4-5-6 – Gruppen For Menneskelig Guddommelighet
 • Gruppe 3 Består av DNA 7-8-9 – Den Lemurianske Gruppen
 • Gruppe 4 Består av DNA 10-11-12 – Guds-Gruppen

 

DNA – LAG 1

KETER ETZ CHAYIM – LIVETS TRE

Download Name Play Size Duration
download DNA 1 - Keter Etz Chayim
Bengt og Kryon.com

0.3 MB 0:21 min

Tilhører Gruppen Av De Jordende Lag

Utgjør Det Biologiske Hovedbiblioteket for dette livet (Blå-kopien).

Nummer «en» og angir i numerologien energien «ny begynnelse».

Er kroppens 4-dimensjonale instruksjons verktøy, samt multi-dimensjonale «verktøy» for alle de andre 11 DNA-lagene. 3 prosent av instruksjonene i de menneskelige genene er for innkoding av protein-lagene, resten er en massiv inter-aksjon med de øvrige interdimensjonale DNA-lagene.

DNA lag 1 skal alltid programmeres når noen av de andre gruppene programmeres. Dette laget påvirker også Meridian systemet, og dette sambandsnettet som er i hele kroppen må være fritt for blokkeringer for at optimal energi tilførsel kan finne sted.

Det påvirker også kroppens chakra system, og for å få bedre flyt skal da DNA lag 1 programmeres og aktiveres.

 

DNA - LAG 2

TORAH E`SER SPHIROT – LOVENS GUDDOMMELIGE BLÅ-KOPI.

Download Name Play Size Duration
download DNA 2 - Torah E'ser Sphirot
Bengt og Kryon.com

0.3 MB 0:21 min

Tilhører Gruppen Av De Jordende Lag

Dette kalles også livs-leksjons-laget.

Laget er det 4-dimensjonale forholdet til lag nr 8 som er inter dimensjonalt , og som er Akashic Record (bibliotek registrering) av vår levetid på jorden.

Etter energiene fra numerologien 2+8=10=1+0=1 som også angir «ny begynnelse».

I dette 4-D DNA nr 2 får vi lettere tilgang til erfaringer gjennom hele livs løpet , men ikke nødvendigvis alle. Da må det inter dimensjonale DNA-lag nr 8 først aktiveres . Da har vi tilgang både til fortid, nåtid og fremtid 100%.

DNA-lag 2 står også i forbindelse med Thymus ( Visdommens stein ) som den kalles. For at denne kjertelen skal være aktiv, må DNA 2 aktiveres.

Aktiveringen påvirker også allergi reaksjoner hos mennesker, dvs at det er en av flere ting i den fysiske kropp dette laget har som oppgave å kontrollere.

Thymus-, Pinealkjertelen og Amygdala er sentrale når det gjelder dette DNA-laget.

Må åpne og aktivere lag nr 2 før vi kan åpne og aktivere lag nr 8.

 

DNA - LAG 3

NETZACH MERKAVA ELIYAHU - OPPSTIGNING OG AKTIVERING

Download Name Play Size Duration
download DNA 3 - Netzach Merkava Eliyahu
Bengt og Kryon.com

0.3 MB 0:21 min

Tilhører Gruppen Av De Jordende Lag

Lag 3 det siste av de 3 i De Jordende Lag, men det er bare det som peker til inter dimensjonale lag og som virkelig gir oppstignings status. Dette ser vi i hver gruppe, og det er derfor det viktigste laget i hver. Og det vi må vite om dette forholdet er at mellom 1,2 og 3 er det tredje alltid katalysatoren for de to første og kontrollerer kvote og endring.

Dette er den utløsende faktor som får alt til å skje, og for å kunne aktivere nr 6 må nr 3 aktiveres først. 3+6 skaper en 9 som betyr ferdigstillelse i følge numerologiens energier.

Dette lag forteller også hvilke evner og kunnskap vi skal bruke i den spirituelle utvikling i dette livet. Når dette laget er aktivert vil vi få hjelp til å oppdage og gjenoppdage vår egentlige åndelige essens.

 

DNA - LAG 4 OG 5

URIM VE TUMIM – ALEPH ETZ ADONAI – SKAPER ESSENSENS VÆREN

Download Name Play Size Duration
download DNA 4 og 5 - Urim Ve Tumim - Aleph Etz Adonai
Bengt og Kryon.com

0.3 MB 0:21 min

Tilhører Gruppen For Menneskelig Guddommelighet

Lag 4 og 5 er koblet sammen som essensen av dette spesifikke livet på Moder Jord og guddommeligheten på planeten.

De kan forstås som den primære og viktigste åndelige egenskap av alt på livets tre. Disse to lag - 4 og 5 - er den inter dimensjonale Akash eller oversikt over hvem vi er i universet, og hvor vi har vært til alle tider.

Sammen er disse lagene lik nr 9 som betyr ferdigstillelse i numerologiene energier.

Det spesielle med disse lagene er at de ikke kan studeres hver for seg, men bare under ett fordi de er et par-lag. Det er også de eneste DNA-lag som kan defineres under ett. På grunn av måten disse arbeider på kan de heller aldri skilles på noen måte. Den beste forklaringen er måten de forholder seg til resten av de 12 DNA-lagene. Man kan si de utgjør strukturen på noe som er i midten som ikke er noe lag i det hele tatt. De støtter en energi av guddommelig lov som på en måte holder det andre sammen. Fysiske oppgaver dette par-laget har i kroppen er å ha kontroll over hormonsystemet. Dette systemet er veldig komplisert, og forskerne oppdager stadig nye hormoner etter hvert som de tar i bruk nyere og bedre måleinstrumenter. Det er logisk at disse to lagene ligger så tett fordi hormon systemet er veldig involvert i sentral nervesystemet. Også sammen med immunsystemet.

 

DNA LAG 6

EHYEH ASHER EHYEH – JEG ER DEN JEG ER.

Download Name Play Size Duration
download DNA 6 - Ehyeh Asher Ehyeh
Bengt og Kryon.com

0.3 MB 0:21 min

Tilhører Gruppen For Menneskelig Guddommelighet

Lag nr 6 er det høyere selv laget og derunder kommer manifestasjoner, intensjoner, valg og ønsker. Meditasjon hører også med her.

Dette laget står også for kommunikasjon. Vi kan si det er kanalen eller forbindelsen til det høyere selvet som blir aktivert gjennom dette DNA.

Spesialfelt hvis vi tenker på kroppen vår er innenfor immunforsvaret. Dette laget er da avgjørende i sammenheng med hvorvidt vi holder oss friske i kortere eller lengre tid.

For eksempel til de sykdommer som er nevnt under lag 11 og 12. Man kan si at dette laget er livsviktig innen kommunikasjon i kroppens immunsystem og ikke bare til det høyere selvet.

 

DNA LAG 7

KADUMAH ELOHIM – GUDDOMMELIGHETENS ÅPENBARING

Download Name Play Size Duration
download DNA 7 - Kadumah Elohim
Bengt og Kryon.com

0.3 MB 0:20 min

Tilhører Den Lemurianske Gruppen

DNA-lagene 7 og 8 er gitt oss fra Lemuria – De Lemurianske «par-lag».

Dette er et lag med inter dimensjonal DNA.

Det har ligget sovende hele livet for å vente på en spesiell energi skal bli etablert på jorda slik at det kan aktiveres. (Som er NÅ !!)

Dette er et DNA som vibrerer veldig hurtig, og fordi disse energiene nå er etablert på jorden er det nå på tide at dette DNA blir aktivert hos hvert enkelt menneske, for dette trenger vi i forbindelse med det store skiftet vi er inne i.

Jo høyere dette DNA vibrerer jo forter går alt, det er også det Lemuriske mester-lag kan man si. Fysisk sett er dette laget designet for å kontrollere blant annet binyrer. Binyrene er utrolig viktig i forbindelse med stress og allergier. Danner også kortison som er et binyre bark hormon.

 

DNA LAG 8

ROCHEV BAARAVOT – LYSETS RYTTERE

Download Name Play Size Duration
download DNA 8 - Rochev Baaravot
Bengt og Kryon.com

0.3 MB 0:21 min

Tilhører Den Lemurianske Gruppen

Lag 8 er den personlige, krystallinske Akashic record. Lag 8 – det interdimensjonale DNA - inneholder en fullstendig oversikt over hver enkelt menneskelige levetid vi noen gang har hatt på planeten og eventuelt andre systemer og alt vi har opplevd og også lært.

Dette laget er et guddommelig supplement til oss fra Pleiadene til vår normale DNA progresjon.

DNA-lag 2 må aktiveres før dette laget kan aktiveres.

Energiene ligger i visdom og ansvar.

Det er den fulle og hele master recording av vårt liv, og har flere betydninger enn noen andre lag. Under dette finner vi også den karmiske oppgaven som vi er ment å gjennomføre i løpet av dette livet.

 

DNA LAG 9

SHECHINAH ESH – EKSPANSJONENS FLAMME

Download Name Play Size Duration
download DNA 9 - Shechinah-Esh
Bengt og Kryon.com

0.3 MB 0:21 min

Tilhører Den Lemurianske Gruppen

Dette er healing laget og er i den Lemuriske gruppen ( 7,8,9 ) det er det laget med ansvar for den mirakuløse helbredelse, og er antennen av DNA på en interdimensjonal måte som snakker til laget og gir et 4-D svar på kroppens healing. Vi kan kalle det intelligent celle aktiveringslag.

Når vi setter sammen lag 9 og lag 1 får vi en ferdigstillelse til resten av de interdimensjonale lagene som etter numerologien også gir tallet 10=1+0=1 = «ny begynnelse».

Dette lager broen for oppstigning, helbredelse og mestring.

Dette laget har også en egen skyts helgen ( St Germain ) Den Fiolette Flamme som er hans symbol og som representerer healing, kraft og aktivisering. Det er det eneste laget som er koblet til ett åndelig vesen på denne måten.

Når vi snakker om healing og selv healing er dette det viktigste laget.

Alle de gamle mestre som vandret på jorden hadde det samme DNA som oss, men de hadde også lag 9 aktivt og vibrerende.

Det er nå på tide at hele menneskeheten får aktivert dette helt spesielle laget av healende DNA - verden er klar for det nå.

 

DNA LAG 10

VA-YIK-RA – KALLET TIL GUDDOMMELIGHET

Download Name Play Size Duration
download DNA 10 - Va-yik-ra
Bengt og Kryon.com

0.3 MB 0:21 min

Tilhører Guds-Gruppen

Dette laget er egentlig en pakke sammen med både 11 og 12 og de kalles actionlag og er helt forskjellig fra de andre 9.

Dette er det første av de guddommelige Gude lag og som representerer kallet til å forstå vår guddommelighet. Dette er et action lag fordi det vekker og løfter det guddommelige i oss, og dermed legger til rette for opplysninger om hvem vi egentlig er.

Det var også dette laget Lemurianerne brukte mest. Dette laget er også flerdimensjonalt , og for at vi skal forstå noe som helst av dette må de settes opp på denne måten.

Som oppgave i vår fysiske kropp har også dette laget med muskel og skjelett systemet å gjøre.

 

DNA LAG 11

CHOCHMAH MICHA HALELU - DEN GUDDOMMELIGE FEMININE VISDOM

Download Name Play Size Duration
download DNA 11 - Chochmah Micha Halelu
Bengt og Kryon.com

0.4 MB 0:24 min

Tilhører Guds-Gruppen

Dette laget er også som en pakke med 10 og 12 og er også et action lag.

I dette laget ligger en visdom av guddommelig feminin energi av ren medlidenhet. Og det er den vi mangler i dualitets balansen på jorden i dette øyeblikk, Vi får med dette laget balanse i den maskuline og feminine dualitets energien.

Dette er ett av de lag i Gude gruppen som blir forbedret i disse tider i forbindelse med 2012. Denne kampen kan jo ses over hele Moder Jord, med både de som ønsker å erobre (som er den tunge gamle energien ) og de som ønsker å balansere. Dette er det viktigste laget som endrer mest med tanke på den nye tid, og det vil være det som påvirker de nye lederne her på denne planeten i den nye tid. Det vil til slutt sørge for ett mer balansert lederskap over hele kloden. Den fysiske påvirkningen dette laget har, er som spesialist på hele væskesystemet i kroppen – Blod og lymfesystem.

 

DNA LAG 12

EL SHADAI – GUD

Download Name Play Size Duration
download DNA 12 - El Shadai
Bengt og Kryon.com

0.3 MB 0:19 min

Tilhører Guds-Gruppen

Lag 12 er veldig enkelt, det er alt, det er Gud. Det er det mest guddommelige av de alle. Der er jo mange i gruppen, men dette er det med høyest vibrasjon.

Laget er inter dimensjonalt DNA.

Dette kontrollerer også hjerte og kar systemet hvis vi skal ta med den fysiske siden av det.

 

Fra www.kryon.com har vi hentet mye materiale fra Lee Carroll – ned kanalisert fra så langt tilbake som 2003 for de første DNA-lagene. Dette materialet er i det overnevnte satt sammen med eget sammensatt erfaringsmateriale fra flere energi-Hjerte-Lys fra Nord til Sør.

DNA og Chakraene. (Til Toppmeny)

Denne delen av materialet har vært en prøveklut for flere deltakere i dette arbeidet, og vil nok være kontinuerlig gjenstand for revisjoner etterhvert som erfaringsbredden i bruken gjør seg gjeldende og gir behov for slikt.

Erfaringene gjennom noen år med intensive arbeider sammen i grupper har lært oss mye om Chakraenes betydning i forhold til tilstanden til - og i - alle våre 4 legemer. (Den fysiske kroppen, følelses legeme, det mentale legeme og det eteriske legeme).

Gjennom scanning (av de som kan se og eller sanse inn i alle legemene) har vi hele tiden verifisert chakraenes tilstand gjennom plassering, utseende, farge og annet. I slike «utdannende» healing-arbeider er vi ofte mange som deltar – hver med sine kvaliteter – og alltid med flere som har disse evnene til å scanne aktivert. (Også utstrakt brukt i «utdannende øyemed» i alle samlinger vi har hatt de siste to årene).

I samband med slik scanning oppdager vi – nå etterhvert samstemmig – konkrete gjentakende forhold og tilstander ved eller i de 4 legemene som direkte påvirker chakraene på forskjellige måter. Vi starter derfor alltid opp en healing med å «justere og reparere» alle klare «feil og mangler» på chakraene.

Dette kapittelet i artikkelen vil derfor være meget bredt basert, og involverer like mye alle chakraene som de 4 legemene i detalj og generelt. Innholdet her handler like mye om bevisstgjøring som klargjøring av den enkelte for aktivering av DNA. Alle blokkeringer, og hindringer som måtte forekomme på planene av - og i - de 4 legemer må heales, justeres og settes i stand for DNA'ets frie oppdagelser på alle plan. En slik healing og justerings prosess kan med fordel gjøres med bistand fra andre Energi-Hjerte-Lys, men selve aktiveringen og bevisstgjøringen av DNA – MÅ gjøres av den enkelte i egen regi.

I et hvert menneske finnes et nettverk av nerver og sanseorganer som tolker den fysiske verden utenfor kroppen. Inne i oss finnes samtidig et subtilt system av kanaler (nadis) og energisentre (chakraer) som overvåker vår fysiske, intellektuelle, emosjonelle og spirituelle velvære.

En av de første vestlige som skrev om slangekraften og dens oppstigning gjennom chakrasystemet var Vasant G. Rele. Han likestilte chakraene med det store nerve-nettet, og sa at kreftene (shakti) assosiert med de psykoenergiske sentrene i den subtile kropp er de samme som de bortførende impulsene som hemmer nerveaktivitet. Han overså det faktum at disse kreftene er karakterisert i Sanskrit skripturer som guddommelige energier av bevissthet heller enn ubevisste nevropsykologiske krefter. Noen vestlige medisinske autoriteter gikk også så langt som til å foreslå at chakra-systemet bare er en dårlig oppfattet anatomisk modell.

Det er sant at det er visse korrespondanser mellom den subtile kroppens struktur og de anatomiske organene og endokrinsystemet til den fysiske kroppen, men disse er parallelle og analoge heller enn identiske. I betydning vil dette si at mens nerve plexuser er lokalisert utenfor ryggsøylen, blir chakraene beskrevet som om de var inne i den sentrale kanalen, som er plassert inne i hva man på fysisk nivå vil kalle ryggsøylen. Derav kan man skjønne at chakraene ikke kan bli funnet ved dissekering av kroppen men ved å gå inn i en meditativ tilstand og oppleve energifeltene innenfra. Noen mener også at en annen vei til å finne chakraene er clairvoyance; klarsynthet. Dette vil i dette tilfelle si at en justerer ens eksterne persepsjon til en høyere frekvens. I klarere syn vil den subtile kroppen fremstå som et strålende og skimrende energifelt som er konstant i intern bevegelse og som på kryss og tvers har lysende fibre eller slyngtråder.

I motsetning til den fysiske kroppen, som fremstår som solid og stabil, er den subtile kroppen hverken kompakt eller ubøyelig/stiv. Selv om den har regioner med relativ stabilitet, er den subtile kroppen høyt responsiv til sinnet og reflekterer en persons mentale tilstander svært så trofast.

De mest stabile strukturene i den subtile kroppen er kjent som "Hjul" (Chakraer) eller "lotuser" (padma) på grunn av måten strømmene av prana ender hos dem eller sendes fra dem. Ordet "hjul" indikerer at disse sentrene er i bevegelse og aktive. "Lotus" henspeiler til en plante, og akkurat som planter vokser, er de psykiske sentrene ikke fullstendig utviklede i oss, men har fortsatt igjen å åpne sine kronblader i full blomstring.

Det er syv hoved chakraer, pluss hundrevis av sekundære og tusenvis av mini chakraer kalt "nadis". Chakraet kan jobbet uavhengig av andre, men også sammen, og siden de er forbundet gjennom serier med astrale og eteriske tuber og kanaler, kan de la energi passere til og fra hverandre. Chakraene roterer også i forkjellige retninger. De i den øvrige del av kroppen regnes å rotere med klokka, mens chakraene i den nedre del av kroppen sies å rotere mot klokka. Et chakra kan likevel bli reversert ved hjelp av viljestyrke til å gå i motsatt retning, og det er dette som hjelper oss å finne forskjellige attunements/"avstemning" ved å blande de forskjellige energiene til chakraene sammen til den avstemningen er funnet som passer for det vi skal jobbe med.

De syv hovedchakraene:
 • Kronechakra
 • Pannechakra (Det tredje Øye)
 • Halschakra
 • Hjertechakra
 • Solar Plexus
 • Harachakra
 • Rotchakra

Chakraene og DNA-aktivering generelt.

DNA-lag 1 er "Spesialister" i meridiansystemet. Disse skal alltid programmeres når noen av de andre DNA-lagene programmeres. Meridiansystemet er det eteriske "sambandssnettet" i hele organismen, som bør være fri for blokkeringer for at kroppen skal få optimal energitilførsel. Meridianene påvirker også kroppen direkte.

Påvirker også hele chakra-systemet. Hvert cakra. Altså, hvis du ønsker å få åpnet opp for bedre energiflyt i chakra-systemet, skal lag 1-DNA programmeres.

Aktivering og bruk av Pinealkjertel – Amygdala – Thymus kan når energiene høynes gi nese-kløe og allergi-lignenede reaksjoner.

Amygdala er bøylen som «omkranser» Pinealkjertelen og besørger omdannelse av alle frekvenser (lyd, lys og annet) til fattbare signaler (tankebilder osv). Denne omdannelsen eller omformingen skjer begge veier. Ved telepatisk kontakt eller ved kanaliseringer skjer dette hele tiden begge veier.

 

Kronechakra

Sahasrara-chakraet (hjulet med tusen eiker, den tusen-bladede lotus) relateres til bevissthet som ren oppmerksomhet. Det er vår forbindelse med den større verden bortenfor, til et tidløst, romløst sted av allvitenhet. Når det er utviklet gir dette chakraet oss kunnskap, visdom, forståelse, spirituell forbindelse og herlighet.

Våre arbeidserfaringer:

Her utvikles evnen til FORSTÅELSEN av å være et guddommelig vesen.

Kontakt med Moder Jords sjel.

DNA lag 4 er forbindelsesleddet til lysvesnene i naturen og forståelsen av at vi er ett/en enhet.

Her læres evnen til å vibrere på samme plan som elementene, som igjen gir forståelse.

Via aktivering av DNA lag 4 overføres det som fysiske, elektriske reaksjoner i hjernen. Det fører videre til en fysisk handling gjennom elektriske impulser via nervebanene.

Når vi arbeider med DNA lag 4, erfarer vi fysiske reaksjoner som understreker DNA lag 4 og 5(hormonsystemet) som ett uadskillelig DNA lag.

DNA lag 4 og 5 virker inn på hjerte-tynntarms- og kretsløps-endokrinmeridianene.

Disse to meridianparene er de eneste av de 12 meridianparene som tilhører samme element(ild).

Kronechakra er også sentral i immunsystemet gjennom DNA-lag 6.

Plassering: Toppen av hodet, issen

Påvirker: Hypofysen, tanke, informasjon, viten, samadhi, opplysning

Ubalansert: Ofte migrene, skallethet, flass, svarte ringer rundt øynene, psykotisk, konstant frustrasjon, destruktiv, ingen livsglede

Farge: Hvitt, lilla, gull

Element: Kosmisk energi

Mantra: Alle

Steiner: Diamant, kvartskrystall, ametyst

Erklæring: Jeg vet

 

Pannechakra (Det Tredje Øye)

Ajna-chakraet (kommando-hjulet) er relatert til det å se, både fysisk og intuitivt. Det åpner våre fysiske deler og vår forståelse av arketypiske nivåer. Når det er friskt lar det oss se klart, og dermed se alt bedre i perspektiv. Den tobladede lotusen viser at med sine to blader er den relatert til den naturlige polariseringen i menneskesinnet (og hjernen), som er organisert som en på/av datamaskin.

Våre arbeidserfaringer:

DNA lag 3 og pannechakra:

Pannechakra og intuisjon. Det å leve i en menneskekropp på Moder Jord, med pannechakra som forbindelsesledd mellom hver individuell sjel og verdens-sjelen/den kollektive bevissthet. Når vi kanaliserer beskjeder fra de døde, som befinner seg i astrallegemet, er pannechakraet aktivt.

Pannechakra virker på panne- og kinnbihulene.

Pannechakra står i en spesiell forbindelse med harachakra, og dermed også DNA lag 9:

Kreativitet, skaperkraft. Du kan utføre mirakler med din skaperkraft. DNA lag 9 øver innflytelse her.

Plassering: Midt i hodet bak øyenbrynssenteret

Påvirker: Pinealkjertelen, øyne, ører, nese, hjernen, intuisjon, drømmer, fantasi, klarsyn, den 6. Sans

Ubalansert: Hodepine, utslitt, diaré, uforklarlige smerter, utkjørt, blindhet, egosentrisk, manipulativ, religiøs fanatisk, autoritær, mareritt, schizofren, oversensitiv redd for suksess

Farge: Lilla, fiolett

Element: Lys og elektrisk, telepatisk energi

Mantra: OM

Steiner: Lapis lazuli, ametyst, sugilitt, kvarts-krystall, fluoritt

Erklæring: Jeg ser. Jeg forstår.

 

Halschakra

Vishuddha-chakraet (rent hjul), eller vishuddhi-chakraet (hjul av renhet) er lokalisert i halsen og er derfor kalt hals-hjulet (kantha-chakra). Det er spesielt forbundet med det femte element, eter (akasha), og derfor også med lyd og hørsel. Navnet refererer antageligvis til eterens renhet, som er kilden til de andre fire elementene. Dette chakraet er også relatert til kommunikasjon og kreativitet. Her opplever vi verden symbolsk gjennom vibrasjoner, som for eksempel vibrasjonen av lyd som representerer språk. Dets seksten kronbladet er forbundet med Sanskrit vokaler, hvilket hinter til statusen dette chakraet har som et opphav tiltale, i og med at vokalene er mer primitive enn konsonantene.

Våre arbeidserfaringer:

DNA-lag 8 skal programmeres i forbindelse med en kreftsykdom sammen med en/flere lag som kommer inn under de andre lagenes "spesialfelt". Bevisstgjøring av flere lag, alt etter hva/hvor problemet er/ligger er viktig. F.eks. er immunsystemet innvolvert i nesten alle prossesser i kroppen, hormonsystemet også.

Halschakraet er et av de chakraene som er mest aktivert under "magnetisk kommunikasjon", der mennesket gjennom stemmen videreformidler universell visdom. Kanalisering.

Ved å vekke DNA lag 8, vil vi mennesker kunne videreutvikle oss som guddommelige vesner.

Skjoldbrukkjertelen, som ligger under- og som påvirkes av halschakraet, er blant annet medansvarlig for nedbrytningen av kjemiske stoffer (tungmetaller/"forurensning"medikamenter) i hele kroppen.

DNA lag 8 virker inn på lever- og galleblæremeridianene, som også strekker seg over hele kroppen fra "topp til tå". Veldig viktige meridianer, som står i direkte forbindelse med et renseorgan i kroppen som vi ikke kan leve uten: Leveren.

I forbindelse med de mentale aspektene her, er galleblæremeridianen et "fysisk reservoar" for opplagret aggresjon/sinne. Vi har mange ganger fått vite at det ligger mye negativt selvbilde og (selvdestruktiv) aggresjon bak utvikling av kreftsykdom.

Vi får inn at kjoldbruskkjertelen spiller en av de største rollene i forbindelse med utvikling av kreftsykdom generelt.

Halschakraet står for bl.a. grensesetting, kommunikasjon, formidling av følelser.

Det skapes blokkering ved å undertrykke dette. Det vil så føre til dårligere energiforsyning til skjoldbruskkjertelen, og dens evne til å fungere optimalt.

Plassering: I halsen

Påvirker: Hals, strupe, ører, munn, armer, hender, muskler, nerver, skjoldbruskkjertelen, kommunikasjon, kreativitet, forbindelser

Ubalansert: Influensa, forkjølelse, nakkesmerter, struma, muskelspenninger hyperaktiv, snakker ustoppelig, selvrettferdig, dogmatisk eller overbeskjeden, upålitelig, svak, problemer med å uttrykke seg

Farge: Blå

Element: Eter

Mantra: HAM

Sans: Hørsel

 

Hjertechakra (Anahata)

Dette chakraet er relatert til kjærlighet og er det som integrerer motsetninger i psyken; sinn og kropp, mann og kvinne, persona og skygge, ego og enhet. Et sunt fjerde chakraet tillater oss å elske dypt, ha medfølelse og ha en dyp følelse av fred. Anahatat-chakraet (hjulet av den uslåtte (lyd)) er også vidt kjent som hjerte-lotusen (hrit-padma eller hridaya-kamala). Hjertet heller enn hodet har siden gammelt av blitt sett på som den sanne broen mellom bevisstheten og kropen. Den individuerte bevissthet har også blitt beskrevet som svirrende rundt og rundt i det tolv-eikede hjertehjulet, drevet fram av sin gode og dårlige karma.

Våre arbeidserfaringer:

Det er uhyre viktig å fullaktivere thymus: pust inn gjennom alle chakraene, via pinealkjertelen og videre inn i thymus.

Da kommer hele utviklingsforløpet med/inn, samt reprogrammeringen/påvirkningen fra Signatur-cellen til thymus.

Thymus omfatter HELE kroppen med alle dens aspekter; inneholder vår utviklingsreise gjennom alle elementer (mineralriket, planteriket, dyreriket og den menneskelige verden).

DNA lag 2 er "alfa og omega", som skal aktiviseres først og fremst, for å få fullaktivert thymus.

Da vil hele kroppens lagrede bevissthet våkne, og det det vil i neste omgang føre til et skred av fysiske bevissthets-oppvåkninger.

Thymus påvirker slimhinnene i hele kroppen, og påvirker kroppsvæskenes (les vann) diffusjon gjennom membraner. Det vil si cellemembranene også.

Det vil så føre til at kroppen starter en renselsesprossess gjennom sin bevisstgjøring.

DNA lag 2 påvirker nyre- og urinblæremeridianene, som igjen påvirker vannet i kroppen.

Disse meridianene er av de aller største og viktigste, og dekker hele kroppen "fra topp til tå".

Plassering: Bak hjertet i ryggsøylen

Påvirker: Lunger, hjerte, armer, hender, evnen til å gi og motta kjærlighet, thymus-kjertelen

Ubalansert: Høyt blodtrykk, manisk-depressiv, astma, overkritisk, krevende, dårlig hjerte, muskelspenninger i rygg, mellom skulderbladene, kreft, paranoid, høyt blodtrykk, redsel for å gi seg hen, redsel for å være fri, livredd for avvisning, prøver å kontrollere andre gjennom penger.

Farge: Grønt, rosa

Element: Luft

Mantra: YAM

Steiner: Rosenkvarts, aventurin, smaragd, turmalin, grønn jade

Erklæring: Jeg elsker

 

Solar Plexus

Dette chakraet er kjent som kraft-chakraet, og er lokalisert i solar plexus. Det styrer vår personlige styrke, vilje og autonomi så vel som metabolisme. Når det er friskt gir dette chakraet oss energi, effektivitet, spontanitet og ikke-dominerende makt. Den tibladede lotusen er relatert til elementet ild. Det tredje chakraet blir også ansett som å være senteret for vår intelligens og derfor på mange måter styrt av den bevisste delen av vår bevissthet (mind). Derfor er det mange som mener at det 3. chakraet bare er aktivt mens vi er våkne. Det er her vi finner vår "personal power", vårt eget personlige kraft- og viljessenter, og det er herfra vi projiserer vår egen vilje ut i verden.

Våre arbeidserfaringer:

DNA-lag 4 og 5 er nært knyttet til dette chakraet som "Spesialister" i nerve- og hormonsystemet.

Plassering: Bak navlen i ryggsøylen

Påvirker: Bukspyttkjertelen, pusten, dyp pusting, solar plexus, viljen, fordøyelsen, aktivitetsnivå

Ubalansert: Pusteproblemer, leverproblemer, matallergi, gallestein, fordøyelsesproblemer, sukkersyke, mangel på selvtillit, depresjon, angst, føler at andre kontrollerer deg eller: stormannsgalskap, overintellektuell, krevende, perfeksjonist, arbeidsnarkoman

Farge: Gul

Element: Ild

Mantra: RAM

Steiner: Citrin, malakitt, turkis, pyritt

Erklæring: Jeg vil

 

Harachakra (Seksual-chakra)

Dette chakraet er relatert til elementet vann, og til følelser og seksualitet. Det forbinder oss med andre gjennom følelser, begjær, fornemmelser og bevegelse. Ideelt sett bringer dette chakraet oss fluiditet og grasiøsitet, dybde i følelser, seksuell fullkommenhet og evnen til å akseptere forandringer. De seks kronbladene forbindes med de seks besværende følelsene; lyst (karma), sinne (krodha), grådighet (lobha), illusjon (moha), stolthet (mada) og misunnelse (matsarya).

Våre arbeidserfaringer:

Harachakra står i en spesiell forbindelse med Pannechakra. DNA-lag 9 øver innflytelse her med Kreativitet og skaperkraft - og som "Spesialister" i seksualitet, og alt som har med forplantningen å gjøre. Å sørge for "opprettholdelse av bestanden".

Plassering: Bak skambenet i ryggsøylen

Påvirker: Ovarier, testikler, nyrer binyrene, befruktning foster (i magen) melkeproduksjon, hud

Ubalansert: Nyreplager, muskelkramper, aggresjon, problemer med befrukning, selvfornektelse, skyldfølelse og angst, melkeproduksjon, energimangel, allergi, overdreven sjenerthet, impotens, frigiditet

Farge: Orange

Element: Vann

Mantra: VAM

Steiner: Tigerøye, Carneol, Månestein (Jade)

Erklæring: Jeg ønsker/begjærer

 

Rotchakra

Dette chakraet er vår grunnstøtte. Det representerer elementet jord, og er derfor relatert til våre overlevelses-innstinkter, og til vår følelse av jording og forbindelse med kroppen vår og det fysiske plan. Ideelt sett gir dette oss helse, trygghet og dynamisk tilstedeværelse. De fire kronbladene symboliserer himmelretningene.

Våre arbeidserfaringer:

DNA-Lag 7 - Binyrene er veldig viktig i forbindelse med stresstilstander og allergier. Danner cortison, som er et binyrebark-hormon. Kunstig fremstilt cortison blir brukt ved astma og eksem, i spesielt aktive perioder. Cortisonpreparater er noe svineri for kroppen!

Binyrene er uhyre belastet i disse stress-og forurensningstider.

Plassering: I mellomkjøttet, et lite stykke inn i kroppen mellom anus og kjønnsdelene. Påvirker: Nederste del av underliv, blodsystem, blære, bein, føtter, mannlige kjønnsorganer, jording, instinkter, overlevelse, vagina, nervesystem, rå seksualdrift, kåthet

Ubalansert: Hemorroider, fedme, forstoppelse, impotens/frigiditet, blæreproblemer, depresjon, "spaced out", hyperaktiv, mangel på selvtillit.

Farge: Rødt; jordfarger

Element: Jord

Mantra: LAM

Steiner: Granat, rubin, obsidian, apaschetåre, røyk-kvarts, (jade)

Erklæring: Jeg har

 

En del av chakra-materialet her er hentet fra http://idun.wicca.no/

DNA og Fotonenergiene. (Til Toppmeny)

Fotonenergiene er meget nært knyttet til DNA'et energimessig. Hver DNA-gruppe har tilknyttet én gylden tråd, som finnes i den åndelige, eller eterisk, kroppen. Den gylne tråd er ren fotonenergi. Fotonenergi bringer du inn i kroppen gjennom pranapusten som blir vevd sammen med alt annet via Pinealkjertelen, Amygdala og Thymus. Under Skiftet vil du gi slipp på den tre-dimensjonale virkelighet med hjelp fra den magiske gyldne "fjerde" tråden av DNA, som er utrustet til å overføre deg til den fjerde dimensjonen. I materialet til www.kirael.com er denne magiske gyldne tråden angitt som en egen DNA-tråd - som DNA-tråd nr 4 i hvert sett av DNA. (DNA-gruppe).

DNA-lagene som de magiske gyldne Foton-tråder er knyttet til:

 • DNA-lag 3 som styrer det fysiske legeme.

 • DNA-lag 6 som styrer det emosjonelle legeme.

 • DNA-lag 9 som styrer det mentale legeme.

 • DNA-lag 12 som styrer det åndelig legeme.

For å kunne sette deg inn i hva Fotonenergiene kan utrette og hva du kan bevisstgjøre deg i denne forbindelse - er det nærmest påkrevet å sette seg inn i dette egne materialet som forøvrig er ganske omfattende. Artikkelen "Healing med Fotonenergi" er den siste og viktigste å sette seg inn i. (Klikk her for å åpne oversikten over alle artiklene om Fotonenergier)

Under følger 3 ledede meditasjoner som jeg har laget i forbindelse med tidligere arbeider med Foton-energier. Disse er etter å ha satt seg inn i artikkelen "Healing med Fotonenergi" en grei form for ledet innpusting av Fotoner. De er forøvrig velbrukte - de ble lagt ut av meg den 8.mars 2010. For å lese hele denne artikkelen (Klikk Her)

 

Download Name Play Size Duration
download Ledet Meditasjon 1
Bengt Svensson

11.9 MB 8:41 min
download Ledet Meditasjon 2
Bengt Svensson

20.2 MB 14:44 min
download Ledet Meditasjon 3
Bengt Svensson

20.8 MB 15:07 min

 

Aktivering og Bevisstgjøring av DNA. (Til Toppmeny)

Tidligere artikler som er lagt ut her på www.ja-jeg-er.com under fanen «Bevissthet» som omhandler «Healing og Pusten», «Frekvenser» og «Vann» er i det kommende viktig materiale i forhold til forståelsen og oppnåelsen av aktivering og bevisstgjøring.

De viktigste artiklene er:

 • Den bevisste pusten (klikk her) – De andre artiklene her er også viktige.

Start opp med å programmere vannet du skal drikke i henhold til materialet i artikkelen om «det livgivende vannet». Gi det din klare bevissthet at det skal bistå deg i prosessen med healing og aktivering av DNA. Skriv gjerne inn fødenavnet ditt på drikkebeholderen med alle dine klare ønsker og valg – dekorer den i kjærlighet til deg selv. Husk, det er du som skal velge denne aktiveringen og bevisstgjøringen av DNA – dette er ikke noe du kan reise ut på markedet å kjøpe – her må du gjøre absolutt alt selv. Spill gjerne aktiverings musikk og frekvenser for vannet ditt – syng for det – impregner det med all din kjærlighet i valget du tar...... Bruk fantasien, lek og skap.....

Pusten er verktøyet som skal bistå deg i hele prosessen. Med forståelsen av forbindelsene mellom Pinealkjertelen, Thymus og ditt høyere selv – vil du virkelig kjenne virkningene av pusten som bevissthets-remedium og aktivator av alle dine egne aspekter. Den dype og rolige pusten – helt ned til «skambeinet» - og en pust som du selv kan høre, føle og virkelig sanse med hele deg. Ett slikt åndedrag er alltid rensende og meget beroligende. To slike skaper energi og kraft, og Tre eller flere slike åpner deg helt opp for all din iboende egenkjærlighet. (Vit at fokus skal være på pusten og oppgaven/ valget og ikke med flakkende tanker og tankebilder andre steder).

Hør på aktiverings «kodene» som er lagt ut over i forbindelse med det enkelte DNA – kjenn på frekvensene, for det er de og ikke selve ordene som skal bistå deg i aktiverings- og bevisstgjørings prosessen. Uttal så ordene selv – gjerne i mellomrommet mellom hver gang du hører dem fra lydfilen. Kjenn og føl frekvensene i hele deg. Start opp med 3 ganger pusten – føl deg rolig og avbalansert – avspill frekvensene og uttal dem selv – Avslutt så med 3 ganger pusten for riktig å feste dette inn i alle aspektene av deg selv – drikk gjerne litt vann (programmert) for ytterligere å besegle ditt valg og Aktivering og Bevisstgjøring av dette DNA.

Husk, dette er som å lære seg å sykle – stadige repetisjoner – øve – bevisstgjøre – øve og atter bevisstgjøre. Noen lærer det med en gang, andre må ha litt øvelse, og atter andre må ha masse øvelse. Men vit at du kjenner det som skjer med deg etterhvert som det aktiveres og skapes inn i deg.

Hvor ofte du ønsker å gjøre dette er helt opp til deg selv. Den mest effektive tiden for slik aktivering og bevisstgjøring er om kvelden i forbindelse med innsovning. Gjerne som en del av den innsovnende pusten. (Re: artikkelen om pusten ovenfor) Eller du kan gjøre dette som en oppgave i din daglige meditasjon eller i forbindelse med den.

Under har vi satt sammen og laget noen meditasjoner av forskjellig varighet som har vært anvendt av flere med gode resultater – kjenn på det og velg selv hva som passer for deg, for dette skal være mere lek enn alvor.

 

Download Name Play Size Duration
download DNA 1-12 med 528Hz Solfeggio
Bengt Svensson

7.1 MB 7:42 min
download DNA fra 1 - 12 Healing og Meditasjon
Bengt Svensson

17.6 MB 19:16 min
download DNA-Meditasjon med fullaktivering og Solfeggio
Bengt Svensson

8.4 MB 9:13 min
download Universelle Innkodingsfrekvenser
Bengt Svensson

1 MB 1:05 min

I arbeid for Alt og Alle

 

Energinyter Ja-Jeg-ER
Bengt
ERKEENGELEN  MIKAEL
Tatt natten mellom 12. og 13. juli 2008 i Hestadmarka - Dønna - Nordland.
Siste dagen av alternativuka

 

header039 with bottles 660x198px
 
Kjenner du at dette
nettstedet gjør noe
med deg?
 

Klikk HER

 Ønsker du å bli en registert leser?
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her

Moder Jord - Fader Sol

Lydfilene over og under er sammensatte med tema basert på bevissthet.

 • Moder Jord - Fader Sol - spilleren over - er en "kjærlighets-port-åpner" som danner grunnlaget for egen utvikling og er essensiell i forhold til å leve fra Hjertet i absolutt fullkommenhet. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
 • Det indre barnet -  er en "port-åpner" til befrielse og frihet - og til kontakten med det Høyere Selv. For lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
 • Affirmasjoner med musikk - spilleren under - der finner du to mp3 filer. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.

Klikk på ? i spillerene for å se hva som avspilles<|  og  |>  skifter mellom lydfilene.

Affirmasjoner med Musikk

 

På Rosita:
Felles Meditasjon ca   kl 20 hver dag
Livsveiledning og behandlinger av kortere og lengre varighet
Energisamlinger - også spontane når dere kommer
Hyggelig samvær i energiene - vi har god plass
Merkaba-hand-right
***
 Åpning av energiene i nye "Hjerte-Lys" fortløpende gjennom opphold her hos oss på Rosita i 5 dager eller mer.
Opplev å føle, se og sanse energiene i en klar dags-bevissthet
Skap et positivt aktivt liv i indre fred, harmoni og tillit til deg selv
***
pyramid
Rosita logo vert full
Rosta Handcrafted Ratfish Liver Oil
En Energi-olje som renser opp
i systemet.
Offisielle Laboratorie-tester

 

I love life

 
Alle artikler i kategorien

Den Nye Tid

 

Klikk HER
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her
 
Alle artikler i kategorien

Healing & Pusten

 

Klikk HER

 Rosita logo horz

 
 Hjem   |   Kanaliseringer   |   Blogger   |   Bevissthet   |   Annet   |    Lenker   |   Logg inn/ Logg ut