Veiviser i Lyset - Ja-Jeg-ER

I Kjærlighet for Alt og Alle

banner-dna
drunvalo-banner-nye

Den Bevisste Pusten - Bevissthet og Velvære – Egenkjærlighetens Vei.

I denne Nye Bevissthetens tid snakkes det mye om «Å leve fra Hjertet», «Å tenke og være fra Hjertet» - «Å leve i Kjærlighet til seg selv» - eller enkelt å greit «Å Elske seg selv så Høyt at man faktisk blir i stand til å Elske Alt og Alle»

For de aller fleste blir dette «floskler» eller bare ord som er intet-sigende eller ikke har noen annen mening enn at det høres flott og vakkert ut – og så kjennes et stikk i Hjertet i utilstrekkelighet over egne tanker rundt dette. For det høres og virker både vanskelig og uoppnåelig å kunne ha det slik eller leve på en sånn måte – og særlig i en verden med absolutt frie Valg – hvor man skal klare å nå over alt som kommer i ens vei og hvor man ønsker å velge så mye som mulig - fra man står opp, til man i fullstendig utmattelse faller i søvn hver eneste kveld.

I over 9 av 10 tilfeller hvor vi blir trukket inn eller valgt som «livsveiledere» av dere lesere eller andre, handler det om PUSTEN. At den ikke er bevisstgjort, eller at den gjøres på en måte - eller i en forståelse eller et prinsipp - som gir manglende frihetsfølelse.

AuralysVi er gitt å være frie, skapende og utstrålende kjærlighetsindivider – eller mennesker med frihet til å velge som enkelte velger å kalle det. Men ER vi egentlig det ? Lever du som leser dette ut med en absolutt forståelse av at du er fri – at du virkelig har friheten til å velge alt i din vei, hver time, hver dag, hele året, livet igjennom – gjør du virkelig det ???

Enhver tanke, følelse, ord eller handling som gjøres i mangel på det frie valg – innskrenker frihetsfølelsen – og følgelig også egenkjærlighets-følelsen – hvis vi velger å gi det negativ ladning.

Men hva i all verdens rike har dette med PUSTEN å gjøre, tenker du sikkert nå – og som svar på dette må jeg nok få lov til å si: «ABSOLUTT ALT». Og da er det mange av dere som faller fra og ikke gidder å lese mere, eller dere har lest så mye og vet så utrolig mye om alt dette at det på en måte virker både mistenkelig og latterlig. Jeg kjenner tankene fra flere, og vet at venstre Hjernen og Egoet faktisk «Alltid Vet Best» - så ligg unna slike «farlige og fryktbaserte» utsagn og «teorier»

Men hvorfor er det da slik at de vi har hatt gleden av å «opplyse» gjennom våre arbeider i de klart fleste tilfeller - er nettopp slike vel beleste og meget godt skolerte menneskeLys som hele sitt liv har testet ut det absolutt meste. En stor andel er Healere, terapeuter og livsveiledere selv, eller de har gått på kurs, tatt livsveiledningsutdannelser og har fulgt programmessige instruksjoner og veiledninger gjennom ett langt liv – og er enda ikke klar over PUSTENS viktighet i hele ens egen eksistens.

Mine og våre arbeider er ikke å belære eller forsøk på å forandre dere, nei, vi arbeider med «opplysning» i praksis. Vi arbeider ikke ut fra en masse teorier – nei, nei og atter nei !!!

Våre arbeider er fullt og helt relatert til det praktiske erfaringsnivå – hvor PUSTEN er den sentrale i hele vår eksistens. Og hvorfor? - Jo, for uten pusten så dør du – finito – finale – The End !

Noen av dere velger å gjøre denne «dødsprosessen» veldig lang – dere puster altså med mindre og mindre av kroppen – for tilslutt bare å puste med den aller øverste delen av lungene. Akkurat så mye at dere holder dere i live. Noen utfører fysisk arbeide som gjør dem avhengige av å bruke litt mere av lungenes kapasitet for å få mere luft – for å greie å holde arbeidet gående. Andre går turer i skog og mark og må øke inntaket av luft av fysiske grunner for å klare å gjennomføre turene. Og atter andre driver tyngre fysiske utskeielser som krever opp mot hele den totale lungekapasiteten.

Men hvor mange av dere PUSTER bevisst for å øke energinivået i alle deres kroppslige og legemlige aspekter av det å VÆRE – uten behov for fysiske utskeielser ? Slik PUST frigjør, den skaper sterk fysisk og mental velvære og styrker alle våre 4 legemer. Og den gir deg muligheter for å komme i kontakt med ditt indre Jeg og Din Høyere Bevissthet på en helt annen måte enn du noen gang har kunnet drømme om.

Vi gjør nemlig dette i drømmetilstanden og den sovende tilstanden – veldig mange av oss. Hos de av dere som går på akkord med dere selv i våken tilstand, vil den sovende tilstanden gå med til stort sett bare gjennopprettende arbeider av alt dere har påført dere selv på dagtid i den bevisste tilstanden. Dette merkes godt ved at dere faktisk klarer å stå opp og gjennomføre den neste dagen. Men flere av dere våkner slitne, uopplagte og med lite overskudd – fordi den sovende tilstanden ikke er tilstrekkelig for fullstendig gjenoppretting av tilstanden i alle de 4 legemene.

De 4 legemene er gjengitt i materialet på www.ja-jeg-er.com som en gjennomgående «melodi». Du finner materiale om dette innenfor hele bredden under menyfanen «BEVISSTHET». Og de er: Det fysiske Legeme (kjøttkroppen) – Følelseslegeme – Det Mentale Legeme – Det Spirituelle Legeme.

Pusten hører med i det Autonome Nervesystemet, den er automatisk – hvilket for oss betyr at du puster uansett om du er våken og bevisst, eller sover eller er avsvimt.

Jeg tar nå for meg samfunnets og vitenskapens fortolkninger av det Autonome Nervesystemet før jeg kommer inn på den mere praktiskrelaterte videre gjennomgangen i denne artikkelen.

Autonom

Autonom - av gresk Autos, selv, og nomos, lov , selvstyrende.

Det autonome nervesystemet (fra Wikipedia):

Mens det somatiske nervesystem kontrollerer bevegelsesapparatet, kontrollerer det autonome nervesystemet, sammen med hormonsystemet , de indre organer. Når kroppens homøostase kan være truet, utløser og deltar det sympatiske nervesystemet i en stressreaksjon. I biologisk forstand er stress en fellesbetegnelse på stimuli som nervesystemet tolker som en trussel eller mulig fare. Det autonome nervesystemet har en sensorisk del som primært gir info om tilstanden i innvollsorganene, og en utøvende del som kontrollerer funksjonen til innvollsorganene ved å påvirke glatt muskulatur, hjertemuskulatur og kjertler. Den utøvende delen består av det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet, som skiller seg fra hverandre både bygningsmessig og funksjonelt. Parasympatikus har betydning for fordøyelse, forplantning og andre vedlikeholdsoppgaver, mens sympatikus er spesielt viktig for at kroppen kan omstille seg til situasjoner som krever kraftig fysisk innsats. Retikulærsubstansen og hypothalamus er spesielt viktige for den overordnede kontrollen ved autonom nerveaktivitet. Aktiviteten i det autonome nervesystemet styres dels av reflekser og dels gjennom nedstigende baner fra hjernen.

For å få en fullstendig innføring i alt det tekniske, henviser jeg til artikkelen i sin helhet her: http://no.wikipedia.org/wiki/Det_autonome_nervesystem

 

Den Bevisste Pusten

Bevisst Pust skaper frihetsfølelse og gjennomsyrer oss med velvære.

bevisste pustenReis deg opp, og slipp magen ut (løsne stramtsittende plagg) – legg så hånden på oversiden av «skambenet» - og ta imot og kjenn den nedre delen av magen din. Så forsøker du å puste luft inn og fylle opp hele magen så du virkelig kjenner magen fylle opp hånden din. Pust i rolige og lange åndedrag – Inn gjennom nesa (hvis du klarer) og ut gjennom munnen. Tell gjerne inni deg til 4, 5 eller 6 mens du puster inn – og det samme mens du puster ut. Allerede nå er du bevisst på pusten din – og ingen andre tanker er vesentlige, for all fokus er på å få til dette med pusten. Se bildet av meg til høyre. Det viser øverst før jeg begynner pusten og under mens jeg utfører pusten - skikkelig «Buddamage».

Når du kjenner at du begynner å få det til, kan du gjøre denne pusteøvelsen sittende på en høy stol – en krakk eller en spisestue-stol. Men bruk hånden i begynnelsen for å kjenne at du puster med hele overkroppen. Kjenn at du slapper av i overkroppen og ikke reiser skuldrene når du puster. Dette skal nemlig være en avslappende og nytende stund hvor alle dine tanker er rettet mot akkurat det å puste. Skulle det komme inn noen andre tanker, vel så la dem fare ved igjen å rette fokus mot pusten – i begynnelsen kan dette være litt besværlig, men etterhvert vil du bli flinkere og flinkere til dette – for til slutt å fullstendig være i fokus med pusten.

Denne pusteøvelsen bør du gjøre sammenhengende i minst 5 minutter 2 eller flere ganger om dagen. Du kan gjøre den mens du mediterer, arbeider, går rolige turer, kjører bil osv – det viktigste er at du er bevisst og gjør den. Etter en tid vil den være en del av deg – og velværet stiger for hver eneste gang du gjør den. Kutter du den ut, vil du raskt bli oppmerksom på at ditt indre stress-nivå øker, og velværet reduseres.

I begynnelsen vil du føle det vanskelig å puste bevisst. Og de kroppslige reaksjonene kan være følelser av frykt uttrykt med kroppslig ubalanse i form av svimmelhet og annet. Men vit at dette er ikke farlig – kroppen din er bare ikke vant til å puste bevisst og bruke hele overkroppen til dette. Mange av dere har gjennom livet pustet bare med den øvre delen av lungene, noe som kroppen har vent seg til. Og når du nå plutselig skal begynne å bruke hele din medfødte lungekapasitet og magen i tillegg for å puste, vel, da reagerer kroppen din på dette – for den er ikke vant til det.

Hvis du føler deg direkte ubekvem med å puste bevisst, er dette et tegn på at du virkelig trenger det. Og er du i tvil, så oppsøk legen din og få han/ hun til å undersøke deg for å finne ut hvorfor. Hvis legen foreskriver at du ikke skal puste slik, vel da ville jeg ha bedt om en skriftlig ordre på dette, for da har du antageligvis fått foreskrevet en sensasjon – som hører hjemme i ramme som et bilde på veggen – og som et juridisk dokument for all ettertid.

Pass på at du ikke hyperventilerer eller puster i for lange åndedrag – dette er en tilvenningssak – og du må la kroppen din få tid til å tilpasse seg dette nye med bevisst pusting. I begynnelsen kan det være at du ikke klarer å telle lengre enn til 3 på hvert åndedrag, men etterhvert vil du finne at det er enda mere tilfredsstillende å kanskje telle helt til 5 eller 6. Til slutt når du er vant til dette, vil du også puste på denne måten nesten hele dagen – uten å være klar over det.

Se hvordan barna puster før de kommer i 2-3års alderen og blir sosialt påvirket av omgivelsene. Se hvordan de puster med hele overkroppen – fullstendig avslappet – uten å heve skuldrene. Jeg vet ikke hvor mange bøker jeg har lest om åndelig opplysning og annet hvor jeg har lest den berømte frasen: «Vær som et barn hvis du vil oppnå indre opplysning» - i en eller annen form – men en sak er helt sikkert – den er absolutt og sann.

Mine omgivelser – de jeg har rundt meg - forteller meg at jeg faktisk puster slik når jeg sover også.... men det vet jeg ingenting om – for da sover jeg..... Men jeg vet, kjenner og føler når jeg ikke puster bevisst – det er helt sikkert. I begynnelsen – for noen år tilbake – var jeg plaget av tettheter i nesen, og måtte bruke skylling. I tillegg var jeg plaget av en «polypp» i overgangen til nesehulen. Alt dette forsvant etter et par måneder med pusten. De siste årene har jeg aldri opplevd å være tett i nesen. Den bevisste og aktive pusten forhindrer det.

I de utlagte meditasjonene på www.ja-jeg-er.com under menyfanen «Bevissthet / Musikkmeditasjoner» guider jeg meditasjonene og bruker den bevisste Pusten aktivt – dere kan gjerne anvende dem for ytterligere å få ro til å praktisere pusten bevisst.

Pusten og det Autonome Systemet – Veien til Egenkjærligheten.

Når vi puster bevisst med absolutt fokus på pusten skjer det veldig mye på alle nivåer av hele deg. Langt mer enn det som kommer fram i de vitenskapelige betraktninger og såkalte fakta-opplysninger som er tilgjengelig for almenheten.

PinealkjertelenI en tidligere publisert artikkel har jeg belyst alt dette ganske inngående, og jeg anbefaler absolutt at dere leser den for å få en større forståelse av denne funksjonen av det autonome systemet – med Pinealkjertelen – Thymus og Amygdala – og hvordan disse fungerer i forhold til den bevisste pusten. Her er en lenke til den: Pinealkjertelen og Pusten - en Kjærlighetsportal til indre og ytre Skjønnhet.

Når religionene har personifisert Ånden som religiøst betinget og definert den som «Den Hellige Ånd» - da bør dere kjenne etter litt. Ånd = Spirit = Pust .... hmmm .... kjenn på det.... !!! Etter at dere har pustet bevisst og kjent på dette – regner jeg med flere av dere får noen indre tente Lys i så måte – for det er helt klart at Ånden er Hellig (Pusten er Hellig) – for det kjenner vi i hele oss.

Videre proklamerer de en personifisert skikkelse definert som GUD. Og at det bare finnes EN Gud. Pust litt på den – plant tanken om EN Gud i noen sterkt bevisste Ånde-drag – og kjenn på din egne Gudsfølelse. At du er din egen skaper – at du skaper gjennom alle dine bevisste valg – at du med kontakten med din «Høyere bevissthet» er en del av denne ene GUD – at du gjennom å være bevisst i Ånden faktisk Er i kontakt med absolutt Alt. Kanskje til og med ditt indre LYS nå lyser så sterkt at du bare Vet – at sånn bare ER DET.

At du ikke klarer å få dette inn i din bevissthet med en gang – opplever vi alle sammen. For vår iboende tvil og livslang opplæring gjennom trossystemene i form av kultur, skoler, høyskoler og universiteter har alle overbevist oss om sin virkelighet. Din egentlige frie vilje har gjennom alle år blitt undertrykt og erstattet av trossystemenes vilje. Og det så ettertrykkelig og sterkt at du faktisk tror og vet det samme som dem. Du og alle de andre har blitt de største håndheverne og vokterne av denne sannheten – gjennomgående i hele samfunnet. Dette er den såkalte offisielle versjonen av «Absolutt Frihet til å Velge». Du er dressert til å Velge ut fra «samfunnets beste» og ikke ut fra dine egne opprinnelige potensialer for ekte og Skapende Frie Valg.

Det jeg nå har vært inne på og forsøkt å belyse – har vært muliggjort ved å fordekke den egentlige sannhet om Menneskebarnet – som den Guddommelige skapelse i Guds bilde – og «Den Hellige Ånd».

Gjennom dette har de frarøvet oss – menneskebarna – evnene og mulighetene til å oppdage vår egentlige hensikt med å leve i disse Guddommelige menneskekroppene i nettopp denne tid på Moder Jord. Den Nye Tid er nå igang – Portalåpningene med Kjærlighetens KristusLys og energier er nå åpen og tilgjengelig for alle – Oppstandelsen har skjedd, og hele verden vil nå i tiden fremover forandre seg til den Nye Tids Kjærlighets Verden. Dette er forøvrig et Valg som må bevisstgjøres og tas av den enkelte – men selv det blir mye enklere nå enn tidligere. Mange ønsker ikke å ta dette valget, og vil vokte sin nåværende tilværelse enda sterkere enn tidligere – og det er deres VALG. Vi er ikke gitt å velge for noen andre, men vi har all rett til å Opplyse dem med å Være bevisste KjærlighetsLys.

Veien tilbake til egenkjærligheten ligger i å bruke den bevisste Pusten i alle dine gjøremål og hele din væren og laden – til du har gjenopprettet ditt fullstendige potensiale for frihet og frie Valg fra Hjertet – i pakt med din indre og din høyere bevissthet.

Dine 60-100.000 (hundre-tusen) unødvendige daglige tanker vil med fokus på den bevisste pusten raskt reduseres til under det halve. Over 95 av 100 tanker du har bærer ikke positiv ladning – og dette er noe du må gjøre noe med for å kunne finne tilbake til din egenkjærlighet. Denne veien krever bare at du tar ett VALG. Og dette Valget er enkelt – såre enkelt. Du behøver kun å velge å puste bevisst. Og enklere Valg får du aldri i hele ditt liv.

Du tenker vel nå tilbake på alle de hundretalls av bøkene du har lest om alt dette og alle de mangfoldige timer og tusener av kroner som du har lagt ned i å finne deg selv og alle svarene på spørsmålene du aldri har stilt. Regner med at dette svaret blir altfor enkelt for deg – ja faktisk så enkelt at du fortsatt velger å feie det bort som nonsens eller svada eller bare tull. For det er SÅ ENKELT – HVIS DU TØR Å VELGE DET.

Det artige med den bevisste Pusten er at du faktisk også etterhvert tør å VELGE – og alle dine Valg vil fra da av være fra din indre bevissthet og ikke som en vurderingssak ut fra den bedømmende venstre hjernehalvdelens spill med ditt eget EGO. En forandring som medfører at du mister dine bekymringer og unødvendige tanker som holder deg nede.

Det som også er artig – er at alle de som har prøvd dette vet at de har kjent på den vidunderlige Kjærlighetsfølelsen som det medfører. Selv ansiktet forynges og lyser opp over å se noe annet i speilet enn den tidligere så velkjente utilstrekkeligheten som speilet tilbake. Dette er som en gigantisk forelskelse – en sitrende følelse som kun kan oppleves og ikke beskrives med ord. Og når du er bærer av denne følelsen av forelskelse, vel, da skaper du fantastiske skapelser i alle dine Valg. Alt du Velger blir valg i Kjærlighet og vakrere skapelser finnes ikke.

Her følger en YouTube-video med the Breatharians "Breatharian couple, parents of a breatharian child - Akahi & Camila" - Her i et intervju med Lilou Mace og hennes joucy living tour - legg blant annet merke til den fantastiske 21-pusten. Her ser dere at pusten egentlig er "alt" når den også gjøres i kjærlighet - den er ikke noe arbeid som må gjøres - den gjøres i absolutt kjærlighet - Innover:)

Direkte lenke til videoen på YouTube:

Pustens Tanketransformasjon

Gjennom erfaringer fra mange menneskeLys har vi klart å få til en forståelse av hvordan man i praksis kan transformere de mange negativt polariserte tanker ned til kjernen av det som egentlig plager oss og medfører vår stressende tilværelse i følelser av utilstrekkelighet.

De fleste av våre tanker er relatert til noen enkle forhold som vi velger å fokusere våre tanker rundt og som setter i gang en bedømmende og vurderende prosess basert på vurderingene av oss selv i forhold til alt som kanskje kan kunne komme til å skje – eller forhold som vi lar engasjere oss og som vi bærer frykt til i det daglige liv. Herunder:

  • Penger – for lite penger eller for mye penger. Bekymringer rundt dette er vel det største av alle samfunnets problemer. Det at vi måler oss selv i forhold til omgivelsene og de såkalte samfunnskrav gjør at vi «må» arbeide for å tjene penger til ting og ikke til gleder. Pengene og tingene gir oss tanker som sysselsetter venstre hjernehalvdel mer enn på heltid.
  • Utdannelse, Skole og Arbeid – for lite eller for mye utdannelse. Igjen vurderer vi oss selv i forhold til omgivelsene og de såkalte samfunnskrav. De som føler de har for lite utdannelse strir med tanker rundt det, og de som har mye utdannelse strir med hvordan de skal få nyttiggjort seg av all den utdannelsen med å stadig søke å profilere seg inn i bedre jobber og funksjoner – og det ligger det utrolig mye vurderende og bedømmende tanker bak og i. Arbeidet vi har handler i hovedsak om lønn og status – det menneskelige er noe vi prater om, men ikke praktiserer i særlig grad.
  • Det Sosiale Liv – Venner, naboer, familie, barn, foreldre – I alle disse forholdene vurderes alt ut fra oss selv og vårt eget angivelige beste ut fra samfunnets krav. Vi føler vi blir bedømt og vi bedømmer andre, vi skaper friksjoner ved å snakke om andre og ikke med andre – og vi kan sitte eller ligge i senga å ha utrolig lange gjennomganger med problemstillinger og produserer alternative løsninger på alle verdens problemer. Eller vi kan være i stand til å produsere og lage alle verdens problemer. Vi er sanne skapere av vår egen tilværelse.

De overnevnte 3 punkter kan alene produsere mellom 60 og 100 tusen tanker hver eneste dag hele året. Og det er vi selv som velger det slik.... hmmm ..... Og vi tror at det er slik det skal være.... For som vi får servert av andre... slik har det alltid vært.... hmmm

De som er skikkelig forankret i seg selv, tror på seg selv i alt de er og gjør – og som også lever dette ut fullt og helt, vel, de har ikke dette problemet – men selv de bør kjenne på dette med å finne sin egenkjærlighet – for virkelig å blomstre full og helt. En forelskelse – som da i seg selv er en fantastisk følelse og som alle bør få oppleve.

Mer-Ka-BaDen bevisste pusten gjør at alle tankene dine transformeres bort i stillhetens velvære over kun å være fokusert - på – i – og rundt Pusten. Følelsene av Pusten, Lyden av Pusten, tankene om Pusten og ordene om Pusten. Du Puster selv om du sover, så venstre hjernehalvdel og Egoet blir lagt i hvile og stortrives med dette. Klart det kommer noen tanker for å lede deg på villspor igjen, men de lar du bare gå eller fare ved atter igjen å fokusere på pusten og kanskje tankene og følelsene og ordene når du teller den.

Hver gang du føler at du blir stresset av dine tanker – ta 5 minutter med pusten – eller gjerne 10-20 minutter i kombinasjon med en meditativ pause i hverdagen. Enkelte bedrifter har faktisk laget eget meditasjonsrom i sine lokaliteter, nettopp til dette formålet.

Hvis du velger å ikke ha tid til dette, vel da vet du hva du velger og konsekvensene av det. Jeg anbefaler dere som sliter med tanker om utilstrekkelighet og mindreverd og andre ting å legge opp faste rutiner rundt dette, og starte med en pusteøvelse hver morgen sittende på sengekanten eller på kjøkkenet før morgenstell og frokost – og da gjerne 10 minutter hver morgen eller når dere står opp. Stillhet er å anbefale. Er du ikke opplagt til å gjøre dette om morgenen, skal du vite at noe av grunnen til det er nettopp at du ikke utfører den bevisste pusten – så kanskje du kan velge å skape deg selv en forandring i din egen tilværelse ved å kjenne på dine valg.

Den Innsovnende Pusten

De som har problemer med å få sove eller å sovne generelt anbefaler jeg virkelig å forsøke med den bevisste pusten for innsovning.

Legg deg ned og gjør ferdig alt du trenger å ferdigstille og begynn å fokusere på pusten. Ligger du på siden kan det være avslappende å legge en pute mellom beina for å gi skikkelig avslapning i rygg, hofter og bein. Kjenn at du ligger godt, og begynn å pust – i lange og rolige åndedrag. Føl behaget og føl hvert lille molekyl av velværende luft på vei inn og ut av kroppen. Kjenn at du puster helt ned i magen og tell gjerne på både inn og ut pust.

Mer-Ka-BaTanker som kommer inn – lar du gå eller fare videre ut – gang på gang – ikke kjenn på at det er vanskelig – bare bytt ut disse tankene med tankene og følelsene rundt pusten. Hvis du lar deg stresse av de innkommende tankene, vel, da har du egentlig ikke lyst til hverken å sove eller å puste – da anbefaler jeg deg å stå opp og gjøre noe annet, for så litt senere å begynne på nytt. Her handler det om å øve opp hele deg til å være bevisst i dine Valg. Husk, her handler det om frihetsfølelsen i egne Valg – dette er ikke tvang. Like lite som det er tvang å stå opp til en vekkerklokke som ringer – det er nemlig også et Valg – et absolutt fritt valg.

Når du ligger å puster i sengen slik, skal du fortsette helt til du har sovnet – hver eneste kveld – til du kjenner du ikke har behov for det lenger. Selv praktiserer jeg alltid den innsovnende pusten – for den gir meg en fantastisk og vakker søvn med utrolig herlige drømmer og drømmereiser. Det tok litt tid før jeg forsto at det var den bevisste pusten som ga meg dette – men nå vet jeg.

Nyt den bevisste pusten kjære lesere og vit at du må Velge den – den kommer nemlig ikke til deg – annet enn i form av denne artikkelen og eventuelle egne indre sannheter.

 

I arbeid fra mitt Store Hjerte for Alt og Alle
Energinyter Ja-Jeg-ER
--- Bengt ---
 
www.ja-jeg-er.com
27.april 2010
ERKEENGELEN  MIKAEL
Tatt natten mellom 12. og 13. juli 2008 i Hestadmarka - Dønna - Nordland.
Siste dagen av alternativuka

 

header039 with bottles 660x198px
 
Kjenner du at dette
nettstedet gjør noe
med deg?
 

Klikk HER

 Ønsker du å bli en registert leser?
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her

Moder Jord - Fader Sol

Lydfilene over og under er sammensatte med tema basert på bevissthet.

  • Moder Jord - Fader Sol - spilleren over - er en "kjærlighets-port-åpner" som danner grunnlaget for egen utvikling og er essensiell i forhold til å leve fra Hjertet i absolutt fullkommenhet. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Det indre barnet -  er en "port-åpner" til befrielse og frihet - og til kontakten med det Høyere Selv. For lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Affirmasjoner med musikk - spilleren under - der finner du to mp3 filer. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.

Klikk på ? i spillerene for å se hva som avspilles<|  og  |>  skifter mellom lydfilene.

Affirmasjoner med Musikk

 

På Rosita:
Felles Meditasjon ca   kl 20 hver dag
Livsveiledning og behandlinger av kortere og lengre varighet
Energisamlinger - også spontane når dere kommer
Hyggelig samvær i energiene - vi har god plass
Merkaba-hand-right
***
 Åpning av energiene i nye "Hjerte-Lys" fortløpende gjennom opphold her hos oss på Rosita i 5 dager eller mer.
Opplev å føle, se og sanse energiene i en klar dags-bevissthet
Skap et positivt aktivt liv i indre fred, harmoni og tillit til deg selv
***
pyramid
Rosita logo vert full
Rosta Handcrafted Ratfish Liver Oil
En Energi-olje som renser opp
i systemet.
Offisielle Laboratorie-tester

 

I love life

 
Alle artikler i kategorien

Den Nye Tid

 

Klikk HER
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her
 
Alle artikler i kategorien

Healing & Pusten

 

Klikk HER

 Rosita logo horz

 
 Hjem   |   Kanaliseringer   |   Blogger   |   Bevissthet   |   Annet   |    Lenker   |   Logg inn/ Logg ut