Veiviser i Lyset - Ja-Jeg-ER

I Kjærlighet for Alt og Alle

banner-dna
drunvalo-banner-nye

Den Hellige Geometrien - Et energipotensiale med store bruksområder - Viktig kunnskap som bør nå flest mulig!

Oppdatert med hvordan lage denne beskyttelsen den 27.november 2010.

Gjennom den siste måneden har vi arbeidet mye med dette fenomenet - Den Hellige Geometrien. Vi er flere som samarbeider rundt dette, og det er voldsomt mye materiale å sette seg inn i og prøve ut. Skikkelig artig er det også med slike nye ting - og alt hva man finner på for å utnytte slikt til sine fulle potensialer.

Informasjonen som blir lagt ut her bør spres til flest mulig - dette kan være "livreddende" informasjon for mange som snakker sine ører varme i sine mobiltelefoner eller andre trådløse innretninger.

Jeg har kjøpt og lastet ned noen E-bøker om dette fra lukkede nettsteder - som nå er under oversettelse av andre her inne for aktiv bruk og glede her på www.ja-jeg-er.com.

Her i denne artikkelen ønsker jeg å dele noe jeg fant på nett som er gratis, og som virkelig er verdt å ta i bruk for alle og enhver som er i besittelse av og bruker mobiltelefoner eller andre trådløse innretninger som er strålingskilder av faretruende art for alt som er basert på levende DNA-celle strukturer.

Bildet til høyre er et sterkt eksempel på denne Hellige Geometrien og dens egenskaper. Det to-dimensjonale bildet har innprogrammerte egenskaper som faktisk kan bevises etter de eksisterende prinsippene for årsak og virkning - ved at det i relasjon til stråling fra mobiltelefoner og andre trådløse eller elektromagnetiske kilder faktisk gir effektiv beskyttelse.

Vi har nå (mange av oss) skrevet ut dette bildet i Windows bilde/ og utskriftsbehandling i passfotostørrelser - noe som er ferdig i utskriftssystemet fra Windows - og lagt 4-5 lag av bildet oppå hverandre for effektiv strålingsbeskyttelse. Vi har brukt alminnelig skrivepapir for å få "pakken" av bilder tynn nok for å få plass til flere lag oppå batteriet i telefonene våre. Som bildene til høyre angir, hele 87% varmereduksjon er oppnåelig med denne Skjulte Geometrien. Den reduserte varmen er en klar indikator på redusert farlig stråling. (For å lagre bildet øverst til høyre og skrive det ut som passbilder på egen PC - høyreklikk og velg lagre som....)

Vi har også skrevet ut dette bildet i A4 format og laget beskyttende skjerming i forhold til alle andre strålings-kilder rundt oss sammen med allerede eksisterende beskyttelser fra orgonitter. (Bruk fantasien - og kjenn energiforskjellene)

Mobiltelefonene er på langt nær den største synderen når det gjelder elektromagnetisk stråling som vi omgir oss med til daglig. Trådløse IP-telefoner, Fasttelefoner, Routere, Nettverk, Bluetooth, PC'er, TV'er, Stereoanlegg, samt TV-, Radio-, Telefon- og andre master med trådløse signaler - er langt større syndere i denne sammenhengen.

Fagorganene og myndighetene er forferdelig "tafatte" når det gjelder truslene fra all denne strålingen vi omgir oss med, og den siste tids rapporter fra uavhengige kilder viser klart at vi har blitt ført bak lyset i forhold til farene som denne strålingen medfører.

På Internet finnes det en norsk organisasjon som hele tiden får inn slike uavhengige rapporter og distribuerer dem til alle som ønsker det. (Klikk Her)

Bildet øverst til høyre - sammen med bildet over - er et resultat av en internasjonal "bevegelse" satt i system og etablert av Craigh Brockie i Vancouver i Canada - som bærer navnet www.freeshield.com - her med en lenke oversatt fra engelsk med Google oversetter - Freeshield.com på Google-norsk. På dette nettstedet er det mye informasjon om denne teknologien i relasjon til skjerming mot stråling.

Den Hellige Geometrien og Andre bruksområder - Potensialer som muligens er enda større.

Når vi begynte våre arbeider med Den Hellige Geometrien var det i forbindelse med de spirituelle erfaringene med dette fenomenet. Erfaringer som er nedtegnet og publisert i lukkede fora i alle tider. Ofte fra munn til munn i absolutt hemmelighet.

Dette utgjør også en viktig del av Bevissthets-materialet her inne - som frekvensrelatert materiale på flere områder og nivåer.

Erfaringene og oppdagelsene våre så langt er både oppløftende og meget hyggelige - på veldig mange måter. Det som er forbausende er at en slik enkel geometri kan lagre så utrolig mye innprogrammert bevissthet og det kun på et flatt papir - det behøver ikke engang å være et skarpt bilde - og kan sågar i mange tilfeller være en kopi i svart hvitt.....

Under har jeg lagt ut 6 bilder av slik Hellig Geometri som er hentet ut fra lukkede kilder som har anvendt dem i stor bredde med masse erfaringer - som vi nå har satt igang med å anvende i våre arbeider. Se på dem og ta inn energiene fra dem. Lagre og skriv dem gjerne ut for bedre å kjenne effekten av dem. Som ovenfor i forbindelse med stråling, så øker effekten med mengden av lag du anvender. Artikkelen forsetter under bildene.

Alle disse 6 Geometriske bildene kan anvendes i kjærlige henseender. Hver og en av dem har sine sær-beskaffenheter, men de kan alle anvendes sammen - også den som anvendes til skjerming av mobiltelefoner.

Den nederste har for eksempel tilnavnet "Aktivator" - og som tilnavnet sier er den særlig egnet for å aktivere. Og som dere sikkert legger merke til - er den anvendt som bakgrunn eller ramme til alle de andre figurene. Når vi legger mange lag av disse oppå hverandre for å få en ønsket effekt, har vi alltid med en ekstra "Aktivator" i bunnen av lagene med bilder.

Vi vil i senere materiale komme nærmere inn på hvilken særegenskaper de forskjellige bildene har, samt gå veldig mye mere i dypden på denne teknologien. Jeg kan imidlertid røpe at det bl.a. handler om de samme forhold som vi finner innenfor pyramideteknologien med Orgon-teknologi oppdaget av bl.a. Wilhelm Reich og mye mye mere.

Bilde 2, 3 og 4 ovenfra har vi sammen med "Aktivator" anvendt til veldig mye rundt om i hjemmene våre. Sammen med kunnskapen og visdommen fra artikkelen om vann, har vi nå kombinert disse og opplever ytterligere forbedringer av vannets smak og egenskaper. Under drikkevanns muggene og kannene har vi montert 4-6 lag med bilder. Vi har også lagt tilsvarende i kjøleskap og under alle stolputene vi sitter på.

Under hodeputene og madrassene har vi dem også - og hvorfor? Jo, de virker forløsende og rensende i alle henseender og klarner kroppen, maten og vannet - samt gir en dybderensende effekt på alt levende cellevev og cellestrukturer.

Skriv ut - test teknologien - og vit at den virker fordi om du ikke kjenner eller merker noe i begynnelsen. Effekten er merkbar når du mediterer daglig og lever et liv i kjærlighet til deg selv - med deg selv i fokus. Lysmeditasjonene med healing og pyramideenergier som ble lagt ut i går, er laget for å gå sammen med denne teknologien. Og vit at pusten er meget sentral i dette når det gjelder effektene på det personlige planet.

Det vil ta litt tid før vi er klar med alt dette materialet om Den Hellige Geometrien - intet vil bli lagt ut her uten at vi har fått testet det skikkelig ut. Mye taler for at det kommer ut porsjonsvis - slik som dette.

Tillegg av 27.november 2010 (Også utlagt som egen artikkel):

En Gratis gave - Hvordan lage strålingsbeskyttelse med "Hellig Geometri".

Vi har hatt en god del forespørsler om litt bistand for hvordan enkelt å lage denne gratis-beskyttelsen mot stråling fra mobiltelefoner og trådløse telefoner. Her har jeg tatt for meg bruken av PC'en og Skriveren for å lage denne så virksomme beskyttelsen.

Rita la for ikke lenge siden ut en artikkel om erfaringene rundt denne teknologien i artikkelen "Hurra det virker" - og så har vi fra tidligere hovedartikkelen om denne teknologien som er lagt ut øverst i høyre hjørne på forsiden. Materialet her i denne artikkelen som viser hvordan vi gjør dette i praksis, legges også ut i den hovedartikkelen.

Tenk over at Mobiltelefonen stråler fordi om du ikke prater i den - den oppdaterer nemlig kontakten til nærmeste sender med jevne mellomrom. Og sikker avstand i forhold til slik stråling bør være godt over 1 meter - og selv da påvirker den energifeltet vårt vesentlig. Er du sensitiv bør du ta hensyn til dette og beskytte deg med denne teknologien.

Vi må også se litt på de vi har rundt oss - og da særlig den yngre garde som enda ikke er skikkelig kroppslig utviklet enda. Strålings-"forgiftning" og strålingsskader på energilegemet bygger seg opp over tid og med mengden av slikt utstyr som avgir slik stråling rundt oss.

Helse-Norge tar bare hensyn til de som har opparbeidet reelle fysisk påvisbare skader, og vet ikke at det er noe som heter tankelegemet, følelseslegemet og energilegemet - De er ikke i stand til å måle skader på disse legemene direkte.

Konsekvensene av all denne strålingen rundt oss merker flere av oss healere meget godt i form av det vi tar inn av "skader" på disse "usynlige" legemene. Ofte medfører dette langvarige behandlinger. Vi opplever bl.a. mye slike "forurensninger" i nyrer, binyrer og milt - samt meget ofte i bukspyttkjertelen. Endringer i funksjonene i disse organene gir utrolig mye smerter og besvær for veldig mange.

De to neste bildene er Skjerm-fotografier som viser hvordan du kan gjøre dette meget enkelt - her har jeg anvendt Windows 7 med Windows Live Fotogalleri. For de som enda ikke har lastet ned bildet som vi bruker for slik strålingsbeskyttelse, finnes dette nederst på siden her.

Finn frem til mappen hvor du har lagret bildet - Åpne det i Windows bildebehandling eller LIve Fotogalleri - Velg skriv ut.
Her har vi den fine og enkle funksjonen som de har laget ferdig til oss. Til høyre i bildet finnes ferdig formaterte bilder i ulike størrelser - gå ned og velg Kontaktark (35) - Endre "Kopier av hvert bilde" til 35 - og pass på å fjerne haken i rubrikken "Tilpass bilde til ramme". Så er det bare å skrive ut. Du får da nok til hele 7 mobiltelefoner av ett A4 ark. Og har du ikke fargeskriver, så fortvil ikke - for svart hvitt fungerer også, men det er usikkert om det har den samme virkningsgraden.

Her følger vi den videre trinnvise gjennomføringen av "operasjon" Mobil-Strålings-Beskyttelse.

Her ligger resultatet av utskriften, og saksa er funnet frem.
Her har jeg klippet av 2 rader - slik at vi får 5 bilder i hver strimmel.
5 Strimler er gjort klare - jeg har valgt å klippe disse denne veien fordi det er flere mobiltelefoner som ikke har så veldig mye plass oppå batteriet under dekselet.
Her har jeg brettet ferdig 2 strimler. På den ene har jeg skrevet nettadressen hit slik at de som får disse i gave skal kunne finne ut hvor de kan få informasjon om teknologien som de skal beskytte seg med.
Her har jeg funnet frem en mobiltelefon og tatt av dekselet over batteriet.
Her har jeg rundbrettet strimmelen, gjort den så flat som mulig i brettkantene - og så viser bildet øverst på siden telefonen med dekselet tilbake på plass igjen. Det kan være litt trangt i enkelte telefoner - pass da på å få på plass minst 4 lag med bilder. Jo flere lag - dess bedre effekt. (Dette har vi grunntestet selv)

Her under følger Bildet med Den Hellige geometrien som du skal anvende som strålingsbeskyttelse. Last dette ned til en mappe i PC'en din (Høyreklikk og vel lagre som) - og følg deretter anvisningene ovenfra og nedover her i denne artikkelen.

Bruk denne teknologien så mye du kan og spre den til så mange du føler du har lyst til å hjelpe med en slik gave som dette er. Tenk da særlig på de aller minste som nå også har fått seg egne mobiltelefoner - De er neste generasjon og vit at fruktbarheten og genene våre også påvirkes sterkt av all strålingen rundt oss.

Energinyter Ja-Jeg-ER
--- Bengt ---

PS! Jeg har nå alltid med meg noen ferdigbrettede slike som jeg deler ut til de jeg treffer - og som jeg kjenner trenger det. Kjærlighetsgaver behøver ikke være kostbare, det er hva som ligger bak som virkelig betyr noe.:-)))

ERKEENGELEN  MIKAEL
Tatt natten mellom 12. og 13. juli 2008 i Hestadmarka - Dønna - Nordland.
Siste dagen av alternativuka

 

header039 with bottles 660x198px
 
Kjenner du at dette
nettstedet gjør noe
med deg?
 

Klikk HER

 Ønsker du å bli en registert leser?
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her

Moder Jord - Fader Sol

Lydfilene over og under er sammensatte med tema basert på bevissthet.

  • Moder Jord - Fader Sol - spilleren over - er en "kjærlighets-port-åpner" som danner grunnlaget for egen utvikling og er essensiell i forhold til å leve fra Hjertet i absolutt fullkommenhet. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Det indre barnet -  er en "port-åpner" til befrielse og frihet - og til kontakten med det Høyere Selv. For lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Affirmasjoner med musikk - spilleren under - der finner du to mp3 filer. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.

Klikk på ? i spillerene for å se hva som avspilles<|  og  |>  skifter mellom lydfilene.

Affirmasjoner med Musikk

 

På Rosita:
Felles Meditasjon ca   kl 20 hver dag
Livsveiledning og behandlinger av kortere og lengre varighet
Energisamlinger - også spontane når dere kommer
Hyggelig samvær i energiene - vi har god plass
Merkaba-hand-right
***
 Åpning av energiene i nye "Hjerte-Lys" fortløpende gjennom opphold her hos oss på Rosita i 5 dager eller mer.
Opplev å føle, se og sanse energiene i en klar dags-bevissthet
Skap et positivt aktivt liv i indre fred, harmoni og tillit til deg selv
***
pyramid
Rosita logo vert full
Rosta Handcrafted Ratfish Liver Oil
En Energi-olje som renser opp
i systemet.
Offisielle Laboratorie-tester

 

I love life

 
Alle artikler i kategorien

Den Nye Tid

 

Klikk HER
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her
 
Alle artikler i kategorien

Healing & Pusten

 

Klikk HER

 Rosita logo horz

 
 Hjem   |   Kanaliseringer   |   Blogger   |   Bevissthet   |   Annet   |    Lenker   |   Logg inn/ Logg ut