Veiviser i Lyset - Ja-Jeg-ER

I Kjærlighet for Alt og Alle

banner-dna
drunvalo-banner-nye

Fotonenergi

Her vil vi legge ut relevant materiale om Fotonenergiene.

Fotonenergiene som stadig øker i intensitet er en energiressurs som vi kommer til å få mye nytte av i de neste 2000 årene på jorden. Den vakre planeten vår har siden årtusenskiftet beveget seg inn i ett massivt fotonbelte - og disse energiene påvirker alt og alle.

Healing med Foton Energi.

Mester Guide Kirael gjennom kanalisering av Kahu Fred Sterling.

Oversatt og tilrettelagt for Norsk av Energinyter Ja-Jeg-ER – Bengt Svensson.

Temaer:

  • Å Bruke Aktivisering og Intensjon med Foton Energi.

  • Celle-Energi og Fotoner

  • En meditasjon for tilgang til Foton energi

  • Oljeutslipp, Mediumet og Magnetisme

  • Manifestasjon og Det Galaktiske

  • En fremtid med Foton Energi

Les mer …

Fotoner, Prana og Pinealkjertelen - Din portal til helbredelse i den 4. dimensjon

Mester Guide Kirael gjennom kanalisering av Kahu Fred Sterling.

Oversatt og tilrettelagt for Norsk av Energinyter Ja-Jeg-ER - Bengt Svensson.

KIRAEL: Foton- eller kjærlighetsenergien er ved roten (red anm: begynnelsen) av det gjeldende Skifte i bevissthet. Kroppen din produserer sin egen fotonenergi, men du kan få mer av denne gylne energien i kroppen din ved å prana-puste det inn gjennom ditt kronechakra og ned gjennom pinealkjertelen din. En så enkel aktivitet vil vekke din Gudscelle, også kjent som din underskriftscelle - som er i Pinealkjertelen din. Pranapusten vil flyte de gyldne partikler fra pinealkjertelen - gjennom hele din fysiske kropp, og påvirke de emosjonelle, mentale og åndelige legemer i prosessen.

Les mer …

Fotonenergi – Fremtidens Energier

Mester Guide Kirael gjennom kanalisering av Kahu Fred Sterling

Oversatt og tilrettelagt for Norsk for Energinyter Ja-Jeg-ER av Anne Laarsen

KIRAEL: På reisen i dette livet søker alle en mirakelkur. Vel, en mirakelkur eksisterer ikke, men Fotonenergi er omtrent så nært som du kommer en for planetens sykdommer og plager. Jeg sa så nær som du kan komme, fordi livets reise må folde seg ut. Det vil gå en stund før Fotonenergien brukes som eneste energikilde, men du kan begynne på den reisen bare ved å puste Fotonenergien inn i dine gjøremål og din bevissthet. Du gjør dette ved forestille deg at Fotonenergien går inn gjennom krone chakra til pinealkjertelen din, så inn i thymus og deretter inn resten av kroppen din.

Les mer …

Det Store Skiftet og Friheten med Fotonenergi.

Mester Guide Kirael gjennom kanalisering av Kahu Fred Sterling

Oversatt og tilrettelagt for Norsk av Energinyter Ja-Jeg-ER


KIRAEL: Det energetiske kraftfeltnettet (Gridnett) rundt jorden endrer seg raskt nå, og Fotonenergiene fanger nå opp disse gridnettene og reduserer kraftfeltene, ikke slik at dere ikke kan føle dem, men slik at de blir en mer kontrollert usynlig kraft. Når jeg sier usynlig kraft, mener jeg at den ikke har et utseendet i sin eksistens og væren, men heller er en mystisk energi av en lokalisert kraft. Denne energien beveger seg på seg selv, fordi Fotonenergiene i sin opplysende form bare er i nuet og ikke vet om noen fortid eller framtid, den oppdager hva den neste Fotonenergien må gjøre, og sender en melding til det neste Fotonlyset gjennom en vev i tid og rom.

Les mer …

Pranapusten med Fotonenergi

Av Kahu Fred Sterling

Oversatt og tilrettelagt av Energinyter Ja-Jeg-ER

Fotonenergi er en mirakuløs ny kraft som er en kur for alle onder i vår reise her på Jordplanet. Vi kan bruke fotonenergiene til å bringe kraft ånd inn i forkant av reisen vår, å bringe den indre fred som forvandler oss.

På det mere praktiske plan, vil vi etter hvert drive våre biler med foton og kurere mere personlig sykdommer som begrenser vår reise. Fotonenergiene kan gjøre at en enkel hodepine forsvinner, eller roe ned en alvorlig krampe.

For de av dere som er skeptiske, din skepsis blir fordrevet i det øyeblikket du har behov for denne magiske energien og husker å puste den inn i din fysiske form.

Les mer …

Hva er Fotonenergi?

Mester Guide Kirael gjennom kanalisering av Kahu Fred Sterling

Oversatt og tilrettelagt til norsk av Energinyter Ja-Jeg-ER.

Fotonenergi er den kraftige nye energikilden som vil erstatte elektrisitet i det nye årtusenet. Det er en gratis energikilde, og ingen kan monopolisere den. Den ytre kant eller beltet har allerede nådd jordatmosfæren og påvirker ikke bare Jorden, men mange planeter i solsystemet. Fotonenergi er lysenergi, og den gjennomsyrer Jorden i bølger. Den har makt til å forlenge menneskeliv fordi den oppjusterer menneskekroppen til en Lyskropp. Fotonenergi vibrerer med en svært høy frekvens, og avgir sin energi ved øyeblikkelig manifestasjon gjennom tankens kraft. Derfor er det viktig å opprettholde klarhet og renhet i tankene ved å praktisere daglig meditasjon, være i nuet, og leve hjerte-sentrert. På en måte er Det Store Skiftet en bevissthetsutviklingen av Moder Jord og hennes innbyggere inn i en verden av fotonenergi for de neste 2000 år.

Hvordan holde seg Sentrert.

KIRAEL: Kommentarene jeg hører fra folk om [Fotonenergi-varselene] det pågående er ikke i tråd med mine opprinnelige intensjoner. For noen mennesker, når fotonenergiene er lave, går i dvale. Eller, hvis energiene øker, ønsker de å kjøpe noe. Slike reaksjoner forteller deg ganske enkelt om fotonenergiene går opp eller ned. Hvis energiene er lave, må du bringe energiene dine opp. Hvis energiene er høye, må du senke energiene dine. Hvorfor du ikke bare bringer energiene på topp og holder deg der oppe? Ideen er å holde seg sentrert på midtspekteret 5.0. Forbli alltid sentrert rundt dette midtspekteret. Det er det beste nivået å være.

Les mer …

Mester Guide Kirael om Fotonenergi

Mester Guide Kirael gjennom kanalisering av Kahu Fred Sterling

Oversatt og tilrettelagt til Norsk av Energinyter Ja-jeg-ER


Hver del av menneskeheten stiger i sitt eget vibrasjonstempo nå. Noen stiger i et raskt tempo, og andre ikke. Hva jeg skal røpe i dag er kanskje ikke for ørene til alle mennesker, for noen vil fortsatt ha behov for å holde på den tredimensjonale erfaring, mens andre vil være villige til å teste sin egen virkelighet og flytte inn i et lys som de ikke er helt bevisst på. De vil ønske å se inn i ting som de tidligere bare har våget å drømme om. De vil åpne seg opp til en ny måte å se sin egen virkelighet.

Vi vil denne dagen snakke om fotonenergier og hvordan de samhandler med menneskeheten, men vi må starte fra et forenklet plan. Hvis du i den menneskelige verden for øyeblikket vil erkjenne at din fysiske kropp bare er et redskap for å manøvrere deg gjennom en vakker bevegelse av lys som Skaperen har opprettet gjennom sin egen kjærlighet, kalt Jordplanet, vil du se at du i den vakreste forstand er et produkt av Skaper-lys. Du er en Skaperkraft av lys.

Les mer …

ERKEENGELEN  MIKAEL
Tatt natten mellom 12. og 13. juli 2008 i Hestadmarka - Dønna - Nordland.
Siste dagen av alternativuka

 

header039 with bottles 660x198px
 
Kjenner du at dette
nettstedet gjør noe
med deg?
 

Klikk HER

 Ønsker du å bli en registert leser?
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her

Moder Jord - Fader Sol

Lydfilene over og under er sammensatte med tema basert på bevissthet.

  • Moder Jord - Fader Sol - spilleren over - er en "kjærlighets-port-åpner" som danner grunnlaget for egen utvikling og er essensiell i forhold til å leve fra Hjertet i absolutt fullkommenhet. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Det indre barnet -  er en "port-åpner" til befrielse og frihet - og til kontakten med det Høyere Selv. For lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Affirmasjoner med musikk - spilleren under - der finner du to mp3 filer. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.

Klikk på ? i spillerene for å se hva som avspilles<|  og  |>  skifter mellom lydfilene.

Affirmasjoner med Musikk

 

På Rosita:
Felles Meditasjon ca   kl 20 hver dag
Livsveiledning og behandlinger av kortere og lengre varighet
Energisamlinger - også spontane når dere kommer
Hyggelig samvær i energiene - vi har god plass
Merkaba-hand-right
***
 Åpning av energiene i nye "Hjerte-Lys" fortløpende gjennom opphold her hos oss på Rosita i 5 dager eller mer.
Opplev å føle, se og sanse energiene i en klar dags-bevissthet
Skap et positivt aktivt liv i indre fred, harmoni og tillit til deg selv
***
pyramid
Rosita logo vert full
Rosta Handcrafted Ratfish Liver Oil
En Energi-olje som renser opp
i systemet.
Offisielle Laboratorie-tester

 

I love life

 
Alle artikler i kategorien

Den Nye Tid

 

Klikk HER
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her
 
Alle artikler i kategorien

Healing & Pusten

 

Klikk HER

 Rosita logo horz

 
 Hjem   |   Kanaliseringer   |   Blogger   |   Bevissthet   |   Annet   |    Lenker   |   Logg inn/ Logg ut