Veiviser i Lyset - Ja-Jeg-ER

I Kjærlighet for Alt og Alle

banner-dna
drunvalo-banner-nye

life the downhill obstacle courseSannhet til Selv er noe vi tar veldig lett på og gjerne bruker mye tid for å rettferdiggjøre eller justere inn i oss.

De Syke Dommene (sykdommene) manifesteres lett når de praktiseres inn i våre kropper.

Dette er egenhendig produserte manipulasjoner vi ikke er i stand til å oppdage eller gjøre noe med uten klart definert balansert livs-førsel og praksis.

Dette skiller ikke mellom profesjon, utdannelse eller intelligens - her handler alt om naturens klart etablerte visdom.

Mental væren eller tanker alene er bevisste ubalanser vi velger – fritt og helt av oss selv. Søk heller stillheten innover, og praktiser denne for velvære i harmonisk balanse for å skape, være og leve forskjellen.

Visualiser, lytt og bruk alle dine sanser - og du vil raskt finne stillheten innover som den sanne kilde til Visdom - gitt fra naturens magiske skattekammer gjennom kjærlighet - sanne og sterke vibrasjoner i harmonisk resonans med din fysiske kropp og væren.

Vårt immunforsvar har ikke kapasitet til å forsvare eller hjelpe oss når vi «sannhets-erklærer» selv den minste endring i våre fysiske kropper som potensielt negative eller til og med fatale.

Vår oppvekst og arv «krever av oss» at fysiske endringer må ha en forklaring - noe vi mentalt kan finne å investere mye tid og energi inn i for å dokumentere inn i våre fysiske kropper.

Gjennom ubegripelige prosesser praktiserer vi tros-systemer som trekker oss ut av balanse. Dette er manipulasjoner på høyt plan vi egenhendig tilpasser og justerer inn i oss.

Alt i naturen – selv oss mennesker - er i konstant endring.  Trenger vi en forklaring på dette hver eneste gang vi våkner opp fra vår bevisstløse tilstand av søvn?

balance judge 1Når bare én liten detalj endres, vil naturen gjøre sitt for å sikre balansen.

Som tenkende, emosjonelle skapende individer utgjør vi en stor og viktig del i naturens balanse.

Når våre etablerte og praktiserte tros-systemer ikke er i samsvar med Sannhet til Selv - vil vi være ute av balanse med naturen, og naturen vil gjøre det som er nødvendig for å gjenvinne balansen - selv om vi ikke ønsker å etterkomme dette ved midlertidig å være overtatt av våre mentale kapasiteter.

Sannhet til Selv = Naturens Balanse = Din Balanse = Enhet!

Er du i Sannhet til Selv? ... Eller former du din egen sannhet for å være en slave av dine Syke Dommer (sykdommer) - helt ut av balanse med deg selv og naturen?

Er det mulig for deg å visualisere, føle og praktisere ditt ansvar i dette? Klarer du å være balansert nok til å se at du kun kan ta ansvar for deg selv i dette vakre balanse-spillet?

Kurset i Lys-Mestring vil gi deg energi-bevissthet og nødvendig verktøy for å være i Sannhet til Selv!

Daglig praktisering av øvelsene i Kapittel 1 vil være tilstrekkelig for å skape endringer inn i ditt levende liv og tilværelse - og de er alle helt gratis! Men vit, du må selv praktisere og gjøre hele «jobben»!

 

header039 with bottles 660x198px
 
Kjenner du at dette
nettstedet gjør noe
med deg?
 

Klikk HER

 Ønsker du å bli en registert leser?
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her

Moder Jord - Fader Sol

Lydfilene over og under er sammensatte med tema basert på bevissthet.

  • Moder Jord - Fader Sol - spilleren over - er en "kjærlighets-port-åpner" som danner grunnlaget for egen utvikling og er essensiell i forhold til å leve fra Hjertet i absolutt fullkommenhet. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Det indre barnet -  er en "port-åpner" til befrielse og frihet - og til kontakten med det Høyere Selv. For lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Affirmasjoner med musikk - spilleren under - der finner du to mp3 filer. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.

Klikk på ? i spillerene for å se hva som avspilles<|  og  |>  skifter mellom lydfilene.

Affirmasjoner med Musikk

 

På Rosita:
Felles Meditasjon ca   kl 20 hver dag
Livsveiledning og behandlinger av kortere og lengre varighet
Energisamlinger - også spontane når dere kommer
Hyggelig samvær i energiene - vi har god plass
Merkaba-hand-right
***
 Åpning av energiene i nye "Hjerte-Lys" fortløpende gjennom opphold her hos oss på Rosita i 5 dager eller mer.
Opplev å føle, se og sanse energiene i en klar dags-bevissthet
Skap et positivt aktivt liv i indre fred, harmoni og tillit til deg selv
***
pyramid
Rosita logo vert full
Rosta Handcrafted Ratfish Liver Oil
En Energi-olje som renser opp
i systemet.
Offisielle Laboratorie-tester

 

I love life

 
Alle artikler i kategorien

Den Nye Tid

 

Klikk HER
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her
 
Alle artikler i kategorien

Healing & Pusten

 

Klikk HER

 Rosita logo horz

 
 Hjem   |   Kanaliseringer   |   Blogger   |   Bevissthet   |   Annet   |    Lenker   |   Logg inn/ Logg ut