Veiviser i Lyset - Ja-Jeg-ER

I Kjærlighet for Alt og Alle

banner-dna
drunvalo-banner-nye

Videoen under fra HeartMathInstitute - fra 22. April 2013 -  "The Heart's Intuitive Intelligence: A path to personal, social and global coherence" - er en viktig informativ video som viser at den moderne forskningen i regi av Dr Childre og hans eminente team, gjennom de klare føringene av de sanne prinsippene for årsak og virkning - beviser at vi alle er energimessig koblet til moder jord, og gjennom dette også er koblet sammen med alt og alle her på denne vakre planeten vi lever på. Enda nyere forsking arbeider nå med å vise at dette gjelder for hele det planetariske system og univers vi også er en del av.

Videoen bør absolutt sees fullt og helt før du fortsetter videre nedover i artikkelen. Den vil sette dine perspektiver og nysgjerrighet i fokus, enten for å skape tilstrekkelige endringer i hjernens tanker til å skape undring (som igjen må til for å skape endringer i dens polariserte væren og oppbygning) - eller for å kjenne din oppvåknede bevissthets kobling til denne fantastiske viten som du allerede "bare vet" gjennom det du tar inn og lever hver eneste dag.

Direktelenke til videoen på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QdneZ4fIIHE

Menneskets oppøvede 3-dimensjonale mentale kapasitet, hjernen - har i energiene vi lever i både i tid og rom - en magnetisk tiltrekning til å avsløre seg selv som den polariserte "selv-tenkende" enhet i oss når stillheten setter inn. Dette gir konflikter innover, og de er stort sett alltid polariserte, og i de aller fleste av oss er denne polariseringen "negativ".

Etter å ha sett videoen over fra HeartMathInstitute - vil vi da muligens med våre mentale kapasiteter "oppdage" at vi også er koblet til alt gjennom det samme energifeltets kraft og refleksjoner - i enhver henseende - vi kan altså sende ut og ta inn alt og alle i sanntid, og avstander ser heller ikke ut til å være av betydning. Jeg har i tidligere artikler gått dypere inn i dette, og ønsker her kun at dere reflekterer over dette, og har en klar åpen bevissthet om at slik ser det nå faktisk ut til at selv vitenskapen oppfatter dette. Ikke den etablerte vitenskapen vi møter i presse, institusjoner eller læreanstalter, men vitenskapen som arbeider med og for oss - til det beste for alt og alle.

Den neste videoen tar for seg vår polariserte kapasitet slik mange av oss opplever den når den polariserer oss fullstendig ut i utmattelse og elendighet.

Video lagt ut på YouTube den 5.juli 2014 - med tittelen "The Mind" av Alan Watts:

Direktelenken til videoen på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=emHAoQGoQic

Etter å ha sett denne videoen over om vår hjernes fortreffeligheter kan det være både nærliggende og fristende å skape ytterligere undring. Er det slik at denne hjernen vår er styrt av oss, eller er den styrt av noe eller noen utenfor oss? Kan det være som i PC verden, at den til stadighet er under angrep av energier og krefter med negative hensikter - av virus-lignende og angripende vesener eller programmer?

Noen slike "programmer" befester vi oss med selv i form av både resept-gitte og "illegale" dop-remedier. Alle slike forbindelser er bygd opp av energiforbindelser, enten de er kjemisk syntetisk oppbygd og gitt medisinske farmasøytiske egenskaper eller de er gitt disse egenskapene fra naturens side. De er alle gitt egenskaper som skaper "programmer" inn i våre fysiske kropper. I sannhet er det ingen fysisk forskjell på om slikt er legalt (les: utskrevet på resept) - eller om de er kjøpt illegalt på det åpne marked som "narkotika eller dop" ... kroppene våre reagerer uansett unaturlig på slike tilførte kilder for stimuli som den selv ikke direkte produserer. Den moderne tids kontrollerende dop-produsenter har for sikkerhets skyld besørget genetisk endring av det som en gang var relativt "ufarlig", slik at selv disse medfører og gir psykiske nedturer. De mere sensitive brukerne har selv erfart dette og forteller om frykt-reaksjoner når de anvender slike stimuli. Dette gjelder også bruk av hasj og marihuana. Det er kun brukerne og produsentene av slike remedier som nå forsvarer bruk av slikt. (De som betaler og er avhengige, og de som tjener på det - og her er det ingen forskjell på farmasien og det illegale markedet - begge tjener penger på andres "mentalt styrte programmer").

tanker tanker 1Når denne mentale kapasiteten vår "plutselig" blir helt "rabiat" og ikke klarer å være i stillhet - hvorfor klarer vi ikke da bare å stoppe den? Det kan være mange spørsmål fra den samme mentale kapasiteten vår i relasjon til dette, men de er alle fullstendig blottlagt for annet enn de samme svar du allerede har programmert inn i den gjennom hele ditt liv, så noe nytt er da ikke mulig å få den til å "fatte og begripe" ... for så tilslutt å ende i absolutt stillhet ... for det skjer bare ikke helt av seg selv med mindre en direkte "forstyrrelse" setter inn for at oppmerksomheten da rettes mot noe helt annet.

Og blir det "plutselig" stillhet der oppe i tenkeboksen .... hmmm .... da setter den igang med å hente frem de følelsene og tankene den selv har bygd opp og laget ... om den mest finurlige form for frykt .... for stillheten har du lært den opp til å være både negativ, skummel og farlig.

Andre mennesker dyrker sine mentale kapasiteter og forsvarer dette med "nebb og klør". De kan til og med legge frem vitenskaplige avhandlinger for å forsvare hjernens fortreffeligheter som et "medium" for både oppfinnelser og alskens annet av og med såvel matematisk som biologisk og fysisk tilsnitt. Men er dette noe som har relevans i den faktiske verden vi lever i? Disse menneskene som har dette som sitt ståsted i livet - har disse de samme evnene til å ta inn og fysisk kjenne de magisk-elektriske energiene vi omgir oss med, og som vi hele tiden mottar og sender ut?

De største motstanderne til denne mystisk-magiske energi-verden er vel nettopp de som ikke kan kjenne eller ta dette inn i hverdagen. For å ta inn disse energiene og bli dem bevisst, kreves det faktisk en viss grad av stillhet - uten forstyrrelser fra både omgivelsene og våre indre mentale kapasiteter.

Det alternatives tid er over for lenge siden. Vi lever nå allerede vel to-2 år inn i den nye tid med 5-dimensjonale energier i våre fortsatt 3-dimensjonale fysiske kropper. Det finnes ikke lenger alternativer eller alternative energier ... eller for den saks skyld alternativer igjen. Vi er nå alle på vei inn i en væren og verdens-bevissthet fullstendig blottlagt for reelle mentalt programmerte valg. Enten kjenner du og er påkoblet den eksisterende energi-verdens bevissthet, eller du har tatt et standhaftig valg om å dyrke din allerede fortreffelige 3-dimensjonale væren fra "den gamle kjente verden" ut fra klart definerte behov for dette. Intet er rett, og intet er galt ... alt bare er. Å leve i en 5-dimensjonal verden i en 3-dimensjonal fysisk kropp - som ikke er kjent med hva dette faktisk er - er noe vi alle erfarer og lever hver eneste dag. Ikke alle er klar over dette, og med deres 3-dimensjonale forståelse (mentale polariserte kapasitet) vil alle kroppslige endringer oppfattes som negative eller polariserte.

Framed 23 Tore HestvikNå er det "Hjertets Vei" som gjelder for de som er i pakt med bevissthets-feltets skapende og innkommende energier. Enkelte er ikke klar over at vi konstant beveger oss med en hastighet med hele vårt solsystem i vår galakse som er fantastisk høy - ca 20 km/sekund, og at dette er et faktum som sammen med de energiene som da samtidig konstant endrer seg, skaper endringer i oss alle sammen hele tiden ...

Det fantastiske i dette, er at våre begreper om tid og rom også samtidig - konstant er i endring. Dette er noe som gjør at NASA har vist ny interesse for vårt "nordlys - aurora borealis" .... de har funnet ut at nordlyset faktisk handler om en klart definert form for kommunikasjon mellom sola vår og Moder Jord ... meget spennede å gå inn i, og se dypere på denne "plutselige" økende interessen for "nordlyset" fra NASA. Vit at den offisielle versjonen i den lenkede artikkelen over ikke nevner med et ord den egentlige og virkelige årsaken til deres "plutselig" økte interesse for "fenomenet" aurora borealis eller nordlys som vi kaller det her i Norge. NASA har tidligere erkjent "fenomenet" med dimensjoner og "portaler" og at de anvender denne viten og visdom i sin forskning og programmer. Det er flere publiserte artikler fra NASA rundt dette. Denne lenken er til en nettside som gir dere noe av dette.

Fra Drunvalo Melchizedek har vi nå flere nyere videoer som forteller at "Hjertet viser Veien". Disse videoene er også publisert i hovedartikkelen vi har om Drunvalo Melchizedek med alle aktuelle videoer vi har valgt å publisere fra hans arbeider som en "Veiviser i energiene av denne tid". Materialet i denne hovedartikkelen er meget omfattende og dekker stort sett alt det han forteller om - også i videoene under.

Drunvalos oppdagelser er veldig på linje med våre "oppdagelser" her på Rosita. Det siste halvåret har energiene konstant gitt oss nye "transformasjoner" med endringer som fullt ut bekrefter Drunvalos oppdagelser og erfaringer på alle mulige måter. De siste månedene har vi "blitt vist og gitt" såvel viten som visdom med at "Hjertet viser Veien". Besøkende og enkelte tidligere besøkende med særlig interesse for sin utvikling, har gjennom guiding og energi-messige oppdateringer vært med på å utvikle og ekspandere dette ut i seg selv og sine omgivelser. Dette er meget spennende arbeider, og for de av dere som føler dragning mot dette, kjenn da på energiene og vibrasjonene i de kanaliseringene Kari Hanne har lagt ut nå nylig. De av dere som setter seg ned i energiene av disse kanaliseringene vil helt klart kjenne endringer og at "mye rart skjer" på alle nivåer, og det skjer noe nytt hver gang de høres - det er som om det er en utviklings-prosess mellom hver gang de høres og erfares. For å oppleve dette fullt ut, er det nødvendig å være "energi-aktivert" i bevisstheten.

Her på Rosita guides det nå i dette hvor "Hjertet viser Veien" med bevissthets-aktivering og kobling av såvel hodets 8 stråler av lys - også kalt "glorien" (aktivering av pineal-kjertelen, vekst-hormon-kjertelen, Thalamus, Hypotalamus, 3. ventrikkel, Midt-hjernen m.m) samt full-aktivering av de 7 felt i hjertet med forbindelsen til vårt magisk-magnetiske sfæriske energifelt - som igjen er "portåpneren" til det punktet som Drunvalo kommer inn på i de siste og nyeste av disse intervjuene - punktet hvor vårt energifelt møtes - "skjærings-punktet" hvor alt er ett. Harmonisering og balansering på alle mulige områder og nivåer er her essensielt for slik aktivering - her er det hverken plass eller rom for innblandinger fra våre mentale kapasiteter. Meditasjonen "Moder Jord, Fader Sol" er også energi-messig viktig i en slik bevissthets-aktiverings-prosess. Dette er noe som må oppleves ... mine forsøk på forklaringer her vil uansett ikke være tilstrekkelige til å kunne skape forståelse eller grunnlag for på egenhånd å gjennomføre dette. Vi utfører guiding globalt på norsk og engelsk via Skype med audio og video, og har store og gode erfaringer med dette. Avstander har ingen betydning med vårt eminente Internett i full funksjon.

Intervju med en gruppe på Skype - 3. Oktober 2014 - Live Q&A W/ Drunvalo Melchizedek Episode 13 w ATIH teacher Carolina Cocis:

Direkte lenke til videoen på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qifvpJ8_Ojo

Intervju med Lilou Maze 19. November 2014 - Electric Universe: Birkeland currents & Mer-Ka-Ba science - Drunvalo Melchizedek:

Direkte lenke til videoen på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zf72l079GAQ

Intervju med Lilou Maze 8. Desember 2014 -  The greatest secret in the Universe: No polarity in the heart - Drunvalo Melchizedek:

Direkte lenke til videoen på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=asqWtRjPwy8

Intervju med Lilou Maze 18. Januar 2015 - COSMIC GRACE! RETURNING TO SOURCE (part 1/2) - Drunvalo Melchizedek part 1:

Direkte lenke til videoen på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3yk6qnRoXOI

Intervju med Lilou Maze 23. Januar 2015 - Next level of existence (part 2/2) - Drunvalo Melchizedek part 2:

Direkte lenke til videoen på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kuxJY9Cs02w

 

Den binære forbindelsen - energi-vortexen av alt som er - vårt "magisk-elektriske" felt.

energy vortex templateDette materialet kom til oss her på Rosita for vel ett år siden, som "noe vi ble gitt" for å komme videre i våre arbeider med koblingen til vårt energi-felt og "Hjertet viser Veien". Fra intervjuene med Drunvalo Melchizedek over finner vi nå at dette materialet også er sentralt i hans oppdagelser, som fra Mars i år vil være å finne i hans nye kurs og opplæring.

Oppdagelsene gjort av Marko Rodin og senere uttrykket, utledet og videreutviklet vitenskaplig av Randy Powell i samarbeid med Marko Rodin har jeg valgt å publisere her i denne artikkelen for å vise dere alle gjennom de følgende videoene hvor stort, fantastisk og også sammenfallende alt dette er med det som kommer inn til oss direkte i de fysiske energiene nå i vår 5-dimensjonale verden.

Materialet kan være meget teknisk, men vit da at du ikke se alle disse videoene - se da de tre første videoene, og la de andre videoene være. De første videoene gir en innføring slik at du kan se, ta inn og erfare hva dette faktisk er.

Video nr 3; "A Vortex Based Mathematics Presentation Starring Marko Rodin & Randy Powell" er den som vil gi dere koblingen som viser den "Guddommelige" koblingen av alt det denne artikkelen forsøker å gi dere - om "punktet" - skjæringspunktet, null-punktet, punktet hvor alt er ett, punktet for all eksisten, punktet for fri energi, ja jeg kunne vel her fortsette i det uendelige, for dette punktet er hvor alt ER. Nyt denne perlen av en video, og kjenn innover hva disse oppdagelsene virkelig kan være.

For de av dere som arbeider med fri energi, vil materialet være av største betydning, da det teknisk-teoretisk vil gi løsninger på hvordan vi kan "tappe feltet rundt oss for elektrisk energi". Det som kommer fram av teknisk viten og visdom i disse videoene vil gi grunnlag for fullstendige endringer i vår eksisterende 3-dimensjonale kunnskap og viten, og føre til store forandringer i fremtidige studier og studiemateriell med matematikk, geometri og fysikk som hovedfaglige grupper med alle faglige undergrupper globalt. Lærebøkene våre må altså skrives fullstendig om når dette blir vitenskaplig akseptert og etablert. Og all elektrisk energi vi idag er brukere av vil være ren og ikke lenger produksjons-messig være basert på eller avhengig av fossilt drivstoff.

Nicola Tesla - var den første kjente oppdager av disse energiene, og nå vel 110 år senere er vi fullt på vei inn i å implementere dette som alminnelig viten og visdom. Nå er det mange som arbeider med dette globalt, og vi kan finne oppfinnelser på løpende bånd som tar oppdagelsene i bruk. Det som gjenstår er å få "pengemakta" som styrer og regjerer til å støtte produksjon av slike nyvinninger ... en oppgave som ligger langt inne, for de (pengemakta) oppdager som Morgan Stanly (Nicola Tesla's hovedsponsor) tilbake i 1907 - at det ikke er mulig å tjene penger på dette i samme skala og målestokk som de nå tjener penger på elektrisitet og fossilt drivstoff. Dette gjelder også den eksisterende batteri-teknologien som er basert på bruk og kast ... se for dere evigvarende batterier som er selv-ladende fra "feltet" rundt oss ....

Video fra 5. Mai 2013 - Randy's Donuts - The Movie - Support Video 1 - subITA:

Direktelenke til videoen på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ay3yoyw3NWc

Video fra 16. Mai 2013 - Randy's Donuts The Movie - Support Video # 2:

Direktelenke til videoen på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=e-qM56SzR-g

Video fra 19. April 2014 - A Vortex Based Mathematics Presentation Starring Marko Rodin & Randy Powell:

Direktelenke til videoen på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2eMBw3yiO_4

Video fra 22. Desember 2010 - Randy Powell: Intro to Vortex Math [Full] [1/2]:

Direktelenke til videoen på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Fbyc9JW3vtk

Video fra 23. Desember 2010 - Randy Powell: Intro to Vortex Math [Full] [2/2]:

Direktelenke til videoen på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fEE55gcttqo

 

Praktisk eksempel på anvendelse av det "magisk-elektriske" feltet

vortexDenne neste videoen viser Gerard Morin's oppfinnelse som "tapper feltet" for energier gjennom helt klare og kjente prinsipper med bruk av en børsteløs motor (spesielt oppsatt) som skaper den ovenfor angitte levende "energi-vortexen". Under demonstrasjonene med forskjellige elektrisitets-krevende utstyr ser vi han vise hvordan likestrøms-systemer (DC)  begynner å pulsere og anvender veksels-strøm (AC) for produksjon av nær sagt hvor mye det skal være av elektrisitet i forhold til det han tester. Vekselstrøm er som en sinus-kurve .... som vi finner igjen overalt i naturen ... og kan skape pulsering i en elektrisk krets ... noe Gerard Morin blant annet viser i denne videoen. Han viser at to små likestrøms-batterier av gitt type med klare egenskaper, arbeider og blir en del av hele oppsettet i pulserende vekselstrøm ... når den børsteløse elektro-motoren og utstyret som er koblet til for å bruke energi (f.eks lyspærene). Artig å se når han følger hele oppsettet med instrumentet (det som blinker og følger vekselstrømmens "hjerte-puls") og hvordan hele oppsettet til slutt er i harmonisk resonans og vibrerer fra batteriene og hele veien frem til det tilkoblede utstyret som krever nødvendig elektrisitet for å lyse som disse lyspærene han blant annet demonstrerer ...

Selv bygde jeg min første praktiske erfaring med dette for vel 10 år siden etter spesifikasjoner og bevissthets-overføringer fra John Bedini. Den ble kalt "little shoolgirl" etter ei jente på 12 år som hadde laget den for en fri-energi-utstilling - og som ble den beste i sitt slag fordi den leverte mer energi enn den produserte. Det jeg ser her nå av oppdagelser gjennom tiden etter dette, er at verden nå virkelig begynner å gjøre klar for at vi alle skal få ta del i dette.

Video fra 7. November 2014 - Free and Natural Energy - The Mystery Solved:

Direktelenke til videoen på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XOq9C3YSjKg

code144.com Coral CastleCode 144 - Jeremy Stride - Coral Castle

http://code144.com er en nettside for de som ønsker ytterligere fordypning i praktisk relatert bruk og anvendelse av det elektro-magiske feltet. Jeremy Stride har gjennom denne nettsiden gått gjennom de praktiske forholdene for å skape levitasjon. Coral Castle er bygget med slike energier.

For de aller fleste vil dette være med på å skape ytterligere undring. Går det virkelig an å skape vektløshet? Jeg har valgt å dele dette med dere for å vise at vi i enkelte kretser her på Moder Jord allerede har flere som vet mye mer enn det som er angitt i våre lærebøker - og at dette er teknologi som er mye eldre enn vår moderne historie.

Når Drunvalo Melchizedek nevner 144 dimensjon i en av videoene over, fant jeg det litt artig at den unge og dyktige Jeremy Stride har gitt sin nettside om Coral Castle navnet code144.com ...

 

KryonKryon - Lee Carroll

http://www.kryon.com/k_freeaudio.html

Lenken over fører deg til gratis nedlastbare og lyttbare kanaliseringer av Kryon i kroppslig skikkelse av Lee Carrol. De siste kanaliseringene i 2014 og alle kanaliseringene hans nå i 2015 er absolutt verdt å ta seg tid til å lytte til og ta inn. Kryon er en kanal som gjennom 25 år har gitt oss mye om øyeblikkets og tidens energier.

 

 

Materialet i denne artikkelen er gitt dere i kjærlighet fra mitt hjerte til hver og en av dere.
--- Bengt ---

 

header039 with bottles 660x198px
 
Kjenner du at dette
nettstedet gjør noe
med deg?
 

Klikk HER

 Ønsker du å bli en registert leser?
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her

Moder Jord - Fader Sol

Lydfilene over og under er sammensatte med tema basert på bevissthet.

  • Moder Jord - Fader Sol - spilleren over - er en "kjærlighets-port-åpner" som danner grunnlaget for egen utvikling og er essensiell i forhold til å leve fra Hjertet i absolutt fullkommenhet. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Det indre barnet -  er en "port-åpner" til befrielse og frihet - og til kontakten med det Høyere Selv. For lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Affirmasjoner med musikk - spilleren under - der finner du to mp3 filer. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.

Klikk på ? i spillerene for å se hva som avspilles<|  og  |>  skifter mellom lydfilene.

Affirmasjoner med Musikk

 

På Rosita:
Felles Meditasjon ca   kl 20 hver dag
Livsveiledning og behandlinger av kortere og lengre varighet
Energisamlinger - også spontane når dere kommer
Hyggelig samvær i energiene - vi har god plass
Merkaba-hand-right
***
 Åpning av energiene i nye "Hjerte-Lys" fortløpende gjennom opphold her hos oss på Rosita i 5 dager eller mer.
Opplev å føle, se og sanse energiene i en klar dags-bevissthet
Skap et positivt aktivt liv i indre fred, harmoni og tillit til deg selv
***
pyramid
Rosita logo vert full
Rosta Handcrafted Ratfish Liver Oil
En Energi-olje som renser opp
i systemet.
Offisielle Laboratorie-tester

 

I love life

 
Alle artikler i kategorien

Den Nye Tid

 

Klikk HER
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her
 
Alle artikler i kategorien

Healing & Pusten

 

Klikk HER

 Rosita logo horz

 
 Hjem   |   Kanaliseringer   |   Blogger   |   Bevissthet   |   Annet   |    Lenker   |   Logg inn/ Logg ut