Veiviser i Lyset - Ja-Jeg-ER

I Kjærlighet for Alt og Alle

banner-dna
drunvalo-banner-nye

MidthjernenUtfordringene strømmer på. Med våre 3-dimensjonale (3D) erfaringer og krav til å måtte forstå og forklare alt, er det sannelig mye nytt vi får med oss på veien inn i denne 5-dimensjonale (5D) verden vi lever i - har foran oss, rundt oss og i oss.

5D verden «bare ER», her er ingen forståelse eller forklaringer eller bortforklaringer. Her er kun bevisstheten om det du retter ditt fokus på, i eller mot – som er klare signaler om det du vil ha og som du ønsker mest inn i ditt liv og din tilværelse.

Å leve ut 5D tilværelsen blir som å lære å sykle eller gå på nytt, alt må erfares og læres helt på nytt. «Kjøttkroppen» og dens mentale knytning, kalt partikkelhjernen, virker ikke lenger slik den gjorde – og jo mer den får lov til å «virke og være i funksjon», des mer negativt kjenner vi inn i denne «kjøtt-skrotten» vi kaller kroppen vår.

Videoen under er en direkteinnspilling fra vårt kontor på Rosita, og lyden viser seg å "hakke" litt. Dere får bære over med oss for dette, for den er nå utlagt på YouTube slik den er, og det er lite som kan gjøres med dette i ettertid.

Videoen gir informasjon om våre erfaringer og oppdagelser med Midt-Hjernen, og mye annet i relasjon til disse arbeidene gjennom de siste vel 6 månedene. Oppdagelsene er både store og overraskende, ja faktisk så store at vi med entusiasme og glede ser fram til at dette brer om seg globalt for å hjelpe alt og alle.

Direkte lenke til videoen over på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=S_m3hF8oFVs

Lenker fra videoen over:

Member-id-card-Bengt-HeartMathInstitute of Heart Math

http://www.heartmath.org/

http://www.heartmath.org/research/research-home/research-center-home.html

 

Dr PillaiDr. Pilliai:

http://www.pillaicenter.com

 

KryonKryon of magnetic service med Lee Carroll:

http://www.kryon.com

http://www.kryon.com/freeAudio_folder/2014_freeAudio.html

 

BasharBashar med Darryl Anka:

http://www.bashar.org

 

 

Lenke til artikkelen i TA (Telemarksavisa) – Hva skjer med de demente i Melum? En artikkel om deres oppdagelser av hvilke mirakler «aktiveringen og bruken» av Midt-Hjernen gir og har gitt så langt i deres arbeider.

http://www.ta.no/nyheter/article7355782.ece

 

Artikkel fortsetter ....

Vår sanne evolusjons-praksis er ikke som den berømte teorien om evolusjonen. Darwin skulle ha levd med oss nå og vært direkte tilskuer til det som skjer og som vi alle sammen går igjennom i denne tiden, da hadde «Evolusjons-teorien» fått en helt annen innramming og et ganske annerledes innhold. Det artige i dette skue-spillet om livets utvikling her på Moder Jord, er at vi opplever teorien om evolusjon ført i pennen av den samme Darwin som fullstendig innført i alle våre teoretisk rettede læreanstalter som en «sannhet» – fra barnetrinnene til universitetene – uten at noe som helst av dette noen gang har blitt bevist etter samfunnets nitidige systemer av årsak og virkning – det såkalte vitenskaplige tilsnitt.

Det blir interessant å lese «ettermælet» av denne overgangen fra 3D til 5D ført i pennen av dagens elite-tenkere – dyrkere av partikkelhjernens fortreffelighet og deres forsøk på å «forklare» modellene av årsak og virkning uten inkludering av ånds- eller bevissthets-perspektivet i sine modeller og virkninger. Vi har nå levd i vel hundre år siden Bohr, Planck, Einstein og Sommerfeld la frem sine teorier om menneskehetens innledende bevissthets-domener, uten at dette på noen måte har blitt implementert i vår grunnlærdom gjennom våre læreanstalter. (The Quantum Theory of Planck, Einstein, Bohr and Sommerfeld: Its Foundation and the Rise of Its Difficulties 1900-1925)

dolphins-5th-dimensional-beingsVel folkens, vi lever nå ut dette i den harde praksis, for ingen slipper unna dets klare og tydelige virkninger ... vi kjenner det, lever det og merker det på alle nivåer av vår eksistens. «Kjøttkroppene» og partikkelhjernene våre får bokstavelig talt så «det kjennes helt inn i margen av vår eksistens». Noen vil vel si: «Helt inn på grass-rot-planet».

Å leve nå – er forbundet med absolutt sikkerhet av at vi selv er skaperne av alt det vi tenker og føler på alle nivåer av vår eksistens. Dette betinger imidlertid at vi er i stand til å holde en «ren og klar» tanke eller følelse uten innblandinger av andre tanker eller følelser som lager kaos - eller forstyrrer disse vesentlig. Det handler om å ha fokus kun på den ene rene tanken, leve den, føle den og kjenne at den faktisk er der. Det spiller ingen rolle om den er positiv eller negativ ... den manifesteres og skapes uansett.

I en tidligere artikkel om bevissthet forbløffes doktorer, forskere og professorer, «spesialister i sine fag» over at tankene våre beviselig er impregnert - og at vi vet det som vil inntreffe 6-10 sekunder før vi har bestemt oss og tatt våre valg – altså faktisk har tenkt over våre valg før vi kommer til å ta dem ....

Likeledes leser vi i artikler i media hver eneste dag om menneskelige «kataklysmer» og «personlig armageddon» av dimensjoner om mobbeofre og mennesker som rammes av helt ufattelige kriser og sykdommer ... hvor de gjennom media søker trøst, «forståelse» eller annen oppmerksomhet ... og vi leser om undersøkelser i regi av både «det offentlige» og andre som med sine prinsipper for årsak og virkning forsøker å forklare eller også bortforklare både det ene og det andre i relasjon til såvel kreft som andre menneskelige «kjøttkropp-syndromer» og «sykdommer».

tenkerenLeste her om dagen en artikkel i Aftenposten med tittelen «Fikk livmorhalskreft etter normale prøvesvar» - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fikk-livmorhalskreft-etter-normale-provesvar-7562693.html#.U26lDfl_vzk

Koble bevissthets-perspektivet til det denne artikkelen omhandler, og gå inn i energiene rundt dette og skap litt undring rundt det. Her hos oss har vi erfaringer med slikt gjennom lengre tid – med mennesker som må leve med «belastningene fra systemet» om at «NÅ DØR DU – for du har kanskje kreft». Koble også bevisstheten din til ordet «IKKE» ... som universet og «skapelses-systemet» fullstendig har utelatt i sitt vokabular, for det fungerer ikke gjennom ordene eller det samme vokabularet, men kun gjennom fokus på dine følelser, tanker og tankebilder ... så når du tenker: «Gud så godt at jeg ikke fikk kreft denne gangen» eller «Nå kan jeg endelig puste ut, for det var ikke kreft» ... når ordet ikke leses av våre partikkelhjerner inn i essensen av manifestasjoner og skapelser ... ser vi og erfarer selv rimelig raskt hva vårt fokus skaper inn i oss ...

Dette er kun eksempler, men de angir rimelig klart det vi opplever, lever og skaper innover i våre vakre «kjøttkropper» ...

Når det er «stille» her inne på Ja-Jeg-ER.com med lite nytt, betyr det ikke at vi har gått i dvale eller at det er stille her hos oss på Rosita. Her på Rosita skjer det mye hver eneste dag, veldig mye, og vi arbeider kontinuerlig med alt det nye som kommer (bringes) inn til oss. Vi har besøk av både enkeltpersoner og grupper i en jevn strøm, mennesker som søker hjelp til «veien innover i opplysing» i seg selv. Mennesker som er ferdig med å lete og søke ... de trekkes hit fordi de er klar for det de har valgt å gå dypere inn i – i seg selv.

Vi legger ikke ut nytt materiale fordi vi føler vi er forpliktet til det. Materialet er gjennomarbeidet og bærer våre energier og vår bevissthet gjennom at vi har vært dypt inne i hele «materien» av erfaringer på så mange plan og nivåer at vi føler det er «trygt og godt» å legge det ut. Det er altså gjennomarbeidet før vi legger det ut. Selv Kari Hanne kanaliserer nesten hver eneste dag de energiene vi arbeider med, men vi legger det ikke ut før vi kjenner det er klart for det.

For dere som forsatt søker og leter etter «den rette veien», blir det vel neppe noe enklere med det vi her kommer med, men kanskje det vil få dere til å kjenne litt bedre etter hva som faktisk skjer og hva du kjenner innover i deg selv. Og for dere som leser dette som nye lesere, håper vi det kan gi inspirasjon til å søke innover for å finne den eneste og sanne veien – din vei innover i deg selv. Søker du utover, kan du få lov til å lete til du blir både «gammel, grå og blå», for den veien fører ingen steds hen.

 

Kjøttkroppen og mennesket

Mulig det oppfattes som lite flatterende eller også lite positivt med bruken av ord som «kjøttkroppen og partikkelhjernen», men like fullt anvender vi og jeg dem for å uttrykke den sanne betydningen av disse «entitetene». Egentlig burde jeg angitt dem som de sanne fryktens «Aliens» for de har ikke noe å gjøre med hvem vi egentlig ER. Jeg skal ikke bruke noen ord (tid) på historikken bak dette, men kun direkte gå inn på den konkrete betydningen.

Når vi mennesker anvender (bruker) hjernen til å tenke med i 3D verden og dens modus, handler alt om det materielle og det som er av partikler ... som Niels Bohr i sin tid oppdaget og fikk Nobels pris for i Fysikk ... oppdagelsen av atomet ... datidens minste bestanddel i materien ... men lite har blitt skrevet om hans oppdagelser om atomets oppførsel i forhold til hans egne tanker og følelser ... de hadde nemlig en tendens til å følge hans tanker og følelser under observasjon ...

I mer enn 16.000 år har mennesket vært negativt ladet i sin væren ... vi har lært å være negativt skapende, og har målt alt gjennom sammenligning og det negative tilsnitt. Vi har innført strenge kontroll-rutiner i oss selv og i forhold til andre, og måler stort sett alt i mengder, volum, tid og rom.

Tid har hatt størst betydning - merkelig når vi ser at ingen får noe med seg ut av denne tid og verden. Men det er som dommere, meddommere og sjefs-bedømmere av oss selv vi virkelig har vist hvor negativt innstilt og fiksert vi er og har vært gjennom en heller lang og broket tid. På folkemunnet heter det seg at «Du kjenner ikke din søster eller bror før arveoppgjøret et et faktum».

Kjøttkroppen er den sanne «tyven» av all vår tid og væren - med TV, sport, nyheter, internett, telefon, sms og alt det andre vi er opptatt av ... vi er ikke i stand til å leve en eneste dag uten våre negative tanker. For hver negative tanke vi setter i «produksjon» i våre «partikkelhjerner» dør vi litt ekstra hver eneste dag.

tanker tankerDet er ikke maten, kostholdet, røyking, alkohol og alt det andre som dreper oss – men alt det negative vi forer kjøttkroppene med fra våre unyttige og stadig sysselsatte og opptatte partikkelhjerner, og har vi ikke nok med oss selv, retter vi vårt fokus utover og hakker på alle andre med slike vaner eller uvaner til vi sammen med disse «avvikerne i forhold til vår egen fornuft» følger dem i nitidige kontroller, bedømmelser og dom helt inn i gravens befriende domener ...

Vokt ditt fokus ... du lever i en tid og verden du ikke har levd i tidligere (før) ... 5D-verden gir tilbake nøyaktig det du sender ut ... enten til deg selv eller andre du ikke klarer, tolererer, aksepterer eller godtar som de faktisk er. Her skilles det ikke mellom noen ... alle får nøyaktig alt de sender ut tilbake ... men kanskje ikke helt i samme drakt eller umiddelbart ... det har nemlig en tendens til å finne akkurat det «tidspunktet som passer deg aller minst eller best» ...

Er ditt fokus et «meget viktig møte» du har neste dag ... legger du sikkert planer og strategier for dette gjennom hele natten ... gjerne gjennom de siste 3 ukene hver eneste natt ... vit da at du uansett hvilke planer og strategier som er lagt, ikke vil finne noen av disse i dette møtet ... i beste fall blir det utsatt eller avlyst ... i verste fall blir all denne planleggingen og strategien ditt fall i sykdom eller det som verre er ...

Å være og leve NÅ er noe vi ikke klarer å takle helt direkte ... overgangen fra 3D-verden til 5D-verdens tilværelse er noe som setter oss alle på prøve på absolutt alle måter.

Partikkelhjernen er kjøttkroppens unyttige og tenkende redskap gir ikke noe annet enn besvær når den er i anvendelse eller bruk. Mottoet «jeg tenker, altså er jeg» er 3D-verdens svar på mennesket, og har ikke lenger sin gyldighet i denne vakre, skjønne og harmonisk skapende 5D-verden.

I det nuet hvor 5D-verden er fullstendig implementert (skapt) her på Moder Jord, vil det ikke lenger være rom for annet enn Skjønnhet (den universelle forståelse av alt = Visdom), Kjærlighet (Det vi vil ha nå i våre skapelser med fokus), Sannhet (Det som er uangripelig selv gjennom lover og regler), samt Fred, Harmoni og Tillit.

 lys

Midt-Hjernen (Mid-Brain) og Lyskroppen

Midt-Hjernen er den skapende essens og enhet i jord-mennesket – det er her, midt inne i hodet – i full kontakt med det høyere selv du fullt ut utfolder deg gjennom manifesteringer og skapelser av alt hva din kjærlighet legges inn i. Din kjærlighet er det samme som ditt klare fokus – det du formidler og forteller hele deg og din fysiske kropp.

5D-mennesket lever ut sin tilværelse gjennom å bringe Partikkelhjernen til stillhet, og vekker opp den fantastiske og forbløffende midt-hjernenes ubegrensede kapasiteter.

Dette er tiden for Lys-mennesket – et menneske som elsker Alt og Alle, og lever ut alt det tenker og føler i full bevissthet om at dette er det som faktisk tenkes og føles. Ett menneske som har blitt bevisst alt det denne nye tiden fordrer og skaper.

 

Videoer og lydfiler:

 Dr. Pillai's 2014 Live Free Master Class: Know Secrets:

Lydfiler fra videoen over med øvelsene Dr Pillai utfører:

 

Download Name Play Size Duration
download Master Class LIght Body Meditation
Dr Pillai

3.6 MB 6:20 min
download Master Class Siddhi Powers
Dr Pillai

4.9 MB 5:22 min
download Master Class Timelessness Meditation
Dr Pillai

4.8 MB 8:26 min

Transkript med all tekst til lydfilene på engelsk: 2014 Free Master Class Transcripts.pdf

Tilrettelagte video- og lydfiler for Ja-Jeg-ER.com på Norsk:

Videoen under viser dere en energibevissthets-åpnende pusteteknikk utviklet av Dr. Samuel Sagan fra en artikkel her inne tilbake i 2013. Denne pusteteknikken er brukt av Dr. Sagan for å hjelpe mange tusen hjertelys å åpne det tredje øyet, noe en registrert artikkel fra 2012 om åpningen av det tredje øyet også tar for seg. Jeg deler denne videoen med dere for hjelpe dere litt på vei i forhold til pusten og energiene.
Videoen er instruksjonsmessig tekst-oversatt fra engelsk hvor Dr. Samuel Sagan selv instruerer, så følg med og lær.

Dr. Sagan bruker forøvrig mye av de samme teknikkene vi finner hos Dr. Pillai for å skape tanke-tomhet og én ren tanke.
Direkte-lenke til videoen: https://www.youtube.com/watch?v=9KaAY0fGUd0

Lydfilene under er laget etter inspirasjon fra Dr Pillai og Dr Sagan, og bærer energiene av å skape denne ene rene tanken som er nødvendig for å være tankefri og skape utviklingen av Midt-Hjernen slik vi har erfart det i våre arbeider på Rosita. Dog må det sies at vi anvender dette i direkte guiding med rettede lyder - behovsrelatert - og også sammen med våre meget inngående arbeider med hver enkelt. Vi anvender også "sannhets-testing" av integrering med teknologi mot såvel underbevisstheten som alle de fire legemer for å verifisere at de vi arbeider med her hos oss på Rosita faktisk erverver det de kommer hit for å integrere og skape innover i seg selv, en form for "internkontroll" som gjør oss trygge på at de reiser herfra med det "de vil være i dette nuet".

Lydfilene med DNA tar for seg visdommen fremlagt i artikkelen DNA - Aktivering og Bevisstgjøring lagt ut 6.oktober 2010 med lydfilene kanalisert ned av Kryon.
Lydfilene under  -  fra 06 - 09  -  er basert på din kunnskap og klare visdom om balansering og det å være bevisst balansert gjennom energiene i hendene ( = balansert fra Hjertet og ditt Hjertes LYS). Se videoen under lydfilene for ytterligere "oppklaring" rundt det å være balansert ...

Download Name Play Size Duration
download 01-Innledende Balansering med Bruk av Hendene
Bengt Svensson

13.6 MB 14:49 min
download 02-Balansert Sol og Måne Meditasjon uten Musikk
Bengt Svensson

10.7 MB 11:39 min
download 03-Balansert Sol og Måne Meditasjon med OM
Bengt Svensson

10.7 MB 11:39 min
download 04-Balansert Sol og Måne Meditasjon med OM - for viderekommende
Bengt Svensson

9.5 MB 10:21 min
download 06-Kallet Til Gudommelighet - DNA 3-6-2-8-10
Bengt Svensson/Bengt og Kryon.com

7.9 MB 8:36 min
download 07-Midt-Hjerne meditasjon med "Det Jeg Vil Være NÅ"
Bengt Svensson

10.9 MB 11:56 min
download 08-Midt-Hjerne meditasjon - "Kallet Til Gudommelighet" - DNA 3-6-2-8-10
Bengt Svensson

18.3 MB 19:59 min
download 09-Midthjerne Meditasjon med Fokus på DNA 3-6-2-8-10 "Kallet til Gudommelighet" med Tibetansk OM
Bengt Svensson/Bengt Svensson og Kryon

18.3 MB 19:59 min
download 11-Midt-Hjerne Meditasjon - Live - Ute i Naturen
Bengt Svensson

16.2 MB 17:41 min
download 12-Midt-Hjerne Meditasjon Live ute i naturen - med OM
Bengt Svensson

16.9 MB 18:30 min

Videoen under er en instruksjonsmessig gjennomgang av lydfilen over med tittelen "01-Innledende Balansering med Bruk av Hendene" med bilder og angivelser. Lyden er upåklagelig, og du kan gjerne anvende denne for å få en lettere visuell "forståelse" av balanserings-øvelsen. Lyden begynner etter ca 13 sekunder.

Direktelenke til videoen over på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yT9vw1kTD_o

Det kommer mer video og lydfiler på norsk i dette materialet, så følg med her på nettsiden.

 

I Lyset for Alt og Alle,
--- Bengt ---

 

header039 with bottles 660x198px
 
Kjenner du at dette
nettstedet gjør noe
med deg?
 

Klikk HER

 Ønsker du å bli en registert leser?
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her

Moder Jord - Fader Sol

Lydfilene over og under er sammensatte med tema basert på bevissthet.

  • Moder Jord - Fader Sol - spilleren over - er en "kjærlighets-port-åpner" som danner grunnlaget for egen utvikling og er essensiell i forhold til å leve fra Hjertet i absolutt fullkommenhet. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Det indre barnet -  er en "port-åpner" til befrielse og frihet - og til kontakten med det Høyere Selv. For lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Affirmasjoner med musikk - spilleren under - der finner du to mp3 filer. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.

Klikk på ? i spillerene for å se hva som avspilles<|  og  |>  skifter mellom lydfilene.

Affirmasjoner med Musikk

 

På Rosita:
Felles Meditasjon ca   kl 20 hver dag
Livsveiledning og behandlinger av kortere og lengre varighet
Energisamlinger - også spontane når dere kommer
Hyggelig samvær i energiene - vi har god plass
Merkaba-hand-right
***
 Åpning av energiene i nye "Hjerte-Lys" fortløpende gjennom opphold her hos oss på Rosita i 5 dager eller mer.
Opplev å føle, se og sanse energiene i en klar dags-bevissthet
Skap et positivt aktivt liv i indre fred, harmoni og tillit til deg selv
***
pyramid
Rosita logo vert full
Rosta Handcrafted Ratfish Liver Oil
En Energi-olje som renser opp
i systemet.
Offisielle Laboratorie-tester

 

I love life

 
Alle artikler i kategorien

Den Nye Tid

 

Klikk HER
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her
 
Alle artikler i kategorien

Healing & Pusten

 

Klikk HER

 Rosita logo horz

 
 Hjem   |   Kanaliseringer   |   Blogger   |   Bevissthet   |   Annet   |    Lenker   |   Logg inn/ Logg ut