Veiviser i Lyset - Ja-Jeg-ER

I Kjærlighet for Alt og Alle

banner-dna
drunvalo-banner-nye

Illustrert Vitenskap nr 16 i 2008Gjennom mer enn 2500 år kan vi i vestlig sammenheng finne kilder som angir at menneskene har vært opptatt av denne bevisstheten – hva den er og mer til. I Illustrert Vitenskap nr 16 i 2008 finner vi til og med en artikkel med tittelen: «VERDENS STØRSTE SPØRSMÅL – Hva er Bevissthet?» Artikkelen fortsetter med teksten: «Den kan verken måles eller veies. Likevel har tenkere og forskere i århundrer søkt en forklaring på hva bevisstheten består av. Det er en søken som hittil har gitt få svar og reist mange spørsmål: Hvor sitter menneskets bevissthet? Er bevissthet noe utenomkroppslig? Kan dyr og maskiner være bevisste?»

Jeg vil ikke gå noe videre inn i Illustrert Vitenskaps artikkel enn det som er angitt over. Den får stå som et uttrykk for noe av det materialet jeg har kommet over og gått igjennom under utarbeidelsen av denne artikkelen om bevissthet. Her vil jeg forsøke å føre dere gjennom en liten reise i ordet og begrepet - bevissthet - slik at dere kan få litt innsyn og kanskje også litt innsikt i hva som ligger i det - et begrep som står svært sentralt her på Ja-Jeg-ER.com, og danner utgangspunktet for det vi arbeider med og skriver om her inne. (Lenke til artikkelen i Illustrert Vitenskap nr 16/2008 - PDF-dokument)

 

Lenker til Artikkelens innhold:

 

- En høyere form for bevissthet?

- Vitenskapen – Fra fysisk virkelighet til bevissthet.

- Finnes det en vitenskap om bevissthet?

- Edgar Cayce om Bevissthet:

- Video med Dr Eben Alexander NDO

- Video med Dr Pim van Lommel NDO

- Video med Howard Storm Ex Ateist NDO

1. Introduksjon til Bevissthet

2. Bevissthetens Begynnelse

3. Den Universelle lov om Karmisk Minne

4. Oppdelingen av Bevisstheten.

5. Konsekvensene av delingen

6. Tanker er ting. Tanker er virkelige.

- David Wilcock - «Reinkarnasjonhjulet» - ny pr 26.aug 2013.

 

Video Fra the Institute of HeartMath – med «Vitenskapen om Hjertet og Hjerte-Hjerne forbindelsen»:

Direktelenke til videoen på YouTube:

 

Video Fra the Institute of HeartMath – med «Hjertets Mysterier»:

Direktelenke til Videoen på YouTube:

 

En høyere form for bevissthet?

Er det mulig å gjøre et valg, uten at du på forhånd kan vite om hva du kommer til å gjøre eller velge – og at en annen som overvåker deg – kan vite hva du velger eller gjør hele 6 sekunder før du selv vet det?

Personen som overvåker din hjernes aktiviteter – kan helt klart gjøre dette i følge denne videoen fra BBC (på YouTube):

Direktelenke til Video på YouTube:
Neuroscience and Free Will BBC video - http://www.youtube.com/watch?v=-i3AiOS4nCE

Denne videoen er ikke unik når det gjelder påviste resultater – På nett finner dere flere lignende tester utført i mange varianter i flere ulike vitenskaplig fundamenterte forsøk og eksperimenter.

Ut fra kvantefysikkens ståsted med at det står en bevissthet bak, virker dette rimelig greit. Dersom vi tar utgangspunkt i de gamle vitenskaplige dogmene, vel – da er dette umulig å begripe – og derfor også helt umulig å skape noen forståelse for. Lenger ned i artikkelen vil de kvantefysiske sammenhengene komme klart frem.

Vi som arbeider og lever i energiene 24-7 hele året og gjennom dette også med forskjellige mennesker som kommer til oss - opplever denne bevisstheten - og har dette i vår dags-bevissthet. Gjennom hverdagen erfarer vi å ta inn såvel energier, som tanker og følelser, muligens ikke i ord og helt konkret, men helt klart såpass likt det kilde-personene etterpå angir, at vi etterhvert har blitt ganske bevisste og også treffsikre i mere generelle trekk på hva dette er. De med god trening og erfaring kan være svært treffsikre i det de tar inn.

Når «noe» kommer inn gjennom noens «høyere selv» rundt oss i form av lengre informasjon-bølger eller kanaliseringer – kan vi oppleve at flere snur seg eller på annen måte blir oppmerksomme på den som tar inn slik informasjon. Dette kan da føles eller sanses direkte i hodet med helt klare energiavgivelser lignende det hovedpersonen selv opplever.

Når vi arbeider konkret med en klient – kan vi under behandling ta inn smerte-punkter, skader, energiforskjeller i hele kroppen, samt spore disse til de tilsvarende «lagrings-sentrene» for dette oppe i hodet (hjernen). På denne måten kan vi lokalisere såvel virkninger som årsaker av det en klient plages med. Med et fullt åpnet 3.øye fra hjertet – er det også mulig å «se» og direkte sanse alt dette under en slik behandling.

Video fra YouTube om DNA og Hjerteforbindelsen:

Direktelenke til Videoen på YouTube:

Alt dette muliggjøres gjennom en helt konkret bevisstgjøring av våre egne energier – at vi gjennom erfaringer klarer å «tolke» og gjøre bruk av disse energiene i våre arbeider som behandlere. Vi arbeider helt konkret med dette og «lærer opp nye» Lysarbeidere og healere i disse «bevissthets-kunstene» året rundt her på Rosita. Vi pleier å si: «Når vi klarer å bli bevisst våre egne energier – kjenner dem og kan aktivere dem bevisst, kan vi anvende 3 eller flere av våre sanser samtidig og bli oversanselige».

Igjen – i et kvantefysisk lys – er dette absolutt fullt ut mulig, for vi gjør det jo daglig – og mange med oss globalt. Men er vi ikke helt der – med behov for å forstå eller lese oss til det eller lete etter det utover fra oss selv – så blir dette helt uvirkelig – eller for enkelte - helt feil eller både skummelt og «veldig fryktelig».

Vi arbeider konkret gjennom en høyrere bevissthet – og vet at alt som skjer - og er - har en klar mening og hensikt – uten at vi behøver å forstå eller forklare hvorfor eller hvordan.

Member-id-card-Bengt-HeartMathI våre arbeider anvender vi oss mye av teknlogisk viten og nyvinninger - mesteparten med bakgrunn fra kvantefysikkens verden, men også fra godt etablerte vitenskaplige virksomheter som f.eks the Institute of HeartMath hvor jeg er medlem og får direkte tilgang på nyvinninger og annet utviklet materiale og utstyr. Vi har blant annet 2 sett med emWave2 med masse ekstrautstyr som vi anvender i våre arbeider i forhold til hjertets tilhørighet (heart coherence) - samt masse dyperegående materiale sammen med dette. Alt materialet vi gjør bruk av er fundamentert i den samme bevisstheten som ligger i denne artikkelen.

Tilbake til artikkelens innholdslenker - Top

 

Vitenskapen - Fra fysisk virkelighet til bevissthet.

I 1845 ble begrepet «Vitenskaplig Metode og Vitenskaplig Metodikk» innstiftet av noen «lærde ungdommer» - alle under 24 års alder – først inn i Kjemien – så inn i Fysikken. Kort fortalt anga og definerte de den fysiske virkeligheten som den eneste sanne – den virkeligheten de kunne se og ta på – den som er materie-basert. Materialismens tidsalder ble «innstiftet».

Denne metodikken ble anvendt helt fram til 1970-tallet - og så sent som i 1974 var dette forsatt angitt som grunnleggende for vitenskapen i blant annet den verdensomspennede «Merriam Websters Dictionary» som også inkluderte «Encyclopædia Britannica».

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi finner vi i dag følgende definisjon:

«Den vitenskapelige metode eller prosess blir betraktet som fundamental for den vitenskapelige utforskning og tilegnelse av ny kunnskap basert på fysiske bevis – såkalt empiri eller erfaring. Den vitenskapelige metoden innebærer mange teknikker for å undersøke fenomener, finne ny kunnskap eller å koordinere og integrere gammel kunnskap. Dette grunnlaget for moderne vitenskap ble lagt i opplysningstiden av de såkalte vitenskapsfilosofene.»

«Det er to steg i den vitenskapelige metoden. Den første er å samle data gjennom observasjon eller eksperimenter, den andre er å formulere og teste hypotesene. Deretter gjør man flere observasjoner eller eksperiment dersom man trenger flere data.»

Denne «gamle» metodikken anvendes i praksis - selv den dag i dag – og står fortsatt uten vesentlige innsigelser fra dagens moderne – offentlige - faglige «samfunn» - og anvendes i stort sett alle offentlige og sivile skoler – samt i våre såkalte anerkjente medier, og samfunnslag generelt – i én eller annen form eller i flere former og sammenhenger. Selv ved høyskoler og læreanstalter anvendes fortsatt disse gamle vitenskapelige metodene i variabel grad.

Disse «lærde ungdommene» fikk virkelig «lov» til å styre denne vakre blå planeten vår – med sine «oppdagelser» tilbake i 1845 – svært lenge uten særlige innsigelser – og selv den dag idag tviholder markedskreftene på den «makt» de ervervet gjennom alle disse årene. Materialismens tidsalder har vært altfor stor og viktig «for de få» som har brukt disse ungdommenes «påfunn» til å begrense og styre oss alle til stor egen-nytte og materialistisk fortjeneste – på bekostning av de mange.

Begrepene «Vitenskaplig Metode og Metodikk» hadde (har fortsatt) sin basis i materialismen – OG - definerer den fysiske materien som «den eneste virkeligheten». Vitenskaplig Metodikk har altså som grunnlag at alt skal kunne påvises fysisk – at det «det fakto» må være materie-relatert og fysisk materielt påviselig. Det som ikke er av materie eller er materie-basert, kan altså ikke testes vitenskaplig – i følge den etablerte vitenskapen fram til langt ut på 1970-tallet. Og etterslepet i samfunnet utviklingsmessig er fortsatt tilstedeværende og gjeldene på de aller fleste nivåer – både språklig, begrepsmessig og faglig. Selv i dagliglivet «sliter» vi med mengder av ord, uttrykk og annet som er klart formet av denne gamle definisjonen for «Vitenskaplig Metode og Metodikk».

Fysikerne som ble filosofer

Kvantefysikkens inntog og påvirkninger har gjort seg lite synlig innefor den alminnelige akademia og i de såkalte ordinære eller folkelige kretser. Siden sitt inntog på begynnelsen av 1900-tallet er det svært lite av dette som har påvirket oss på det bevisste eller åndelige planet – unntatt når det gjelder mennesker som har valg å tre ut av det «samfunns-strukturerte skallet». Hver-mannsen eller den jevne borger er fortsatt formet inn i samfunnet gjennom familiære, sosiale og læreanstalts-styrte påvirkninger – helt opp på universitetsnivå – og har liten eller ingen interesse av hverken kvantefysikk eller forandringer som skaper endringer for seg selv eller andre. De har blitt til «zombier» som taktfast velger å holde fast på det «gamle og kjente» - eller de jatter med de som snakker om endringer eller forandringer i håp om at de skal «komme til fornuft» og «marsjere i takt med dem selv og resten av den gemene hop - deres syn på menneskeheten.

Conversations with the Universe:

Direktelenke til videoen på YouTube:
Simran Singh at TEDxCharleston - http://www.youtube.com/watch?v=8afTTFIwFrY

Disse samme menneskene – som jeg har valg å kalle «zombiene» - er selvsagt helt uvitende om at all den moderne teknologien de har rundt seg, som datamaskiner, mobiltelefoner, TV'er, MP3-spillere, Internett osv osv, samt atomalderen med atombomber og slikt – alt sammen har sitt utspring i kvantefysikken og dens praktiske anvendelse.

Det vi er mindre bevisste om, er hva som ligger bak kvantefysikken – at den har røtter tilbake i de aller eldste jordiske skrifter og kulturer, og at vi mennesker direkte påvirker alt rundt oss på såvel micro- som macro-kosmiske nivåer – fra den minste potensielle energi, til de aller største materie-baserte sammensetninger og konstruksjoner helt inn på partikkelnivå (elektroner, nøytroner, protoner, kvarker osv osv). Nyere forsking viser også de direkte påvirkningene i tid og rom – noe som fortsatt er meget omdiskutert, men det skjer stor utvikling også innenfor dette feltet av kvantefysikken.

Her har du Dobbeltspalte-eksperimentet som beviser at en høyere bevissthet står bak og skaper utrolige forhold som vår kunnskap ikke kan forklare etter våre «gamle fysiske lover og prinsipper»

https://da.wikipedia.org/wiki/Dobbeltspalte-eksperiment

Video med Dobbeltspalte-eksperimentet:

Direktelenke til Videoen på YouTube:
Dr Quantum - Double Slit Experiment - http://www.youtube.com/watch?v=DfPeprQ7oGc

Har du behov for å gå dypere inn i dette, finnes det masse lektyre på Internett på norsk – mange gode forfattere også av verdensklasse. Her krysses mange grenser og skillelinjer med metafysikk, filosofi, fysikk, matematikk og mer. Jeg kan anbefale deg å lese: «Fysikerne som ble filosofer - Kvantefysikkens fremvekst på 1900-tallet.» En fordypningsoppgave av Adrian Dahl Askelund

Her under har dere lenker til The Holographic Universe – De gir en god og enkel innføring i det jeg kaller veien fra Kvantefysikk til Bevissthet og Det Høyere Selv (Part 1 – Part 3) – De siste to delene tar for seg enda mer. (For de som ikke behersker Engelsk særlig godt, anbefales det å lese fordypningsoppgaven til Adrian Dahl Askelund over.)

Del 1:

Direktelenke til Videoen på YouTube:

Del 2:

Direktelenke til Videoen på YouTube:

Del 3:

Direktelenke til Videoen på YouTube:

 

Tilbake til artikkelens innholdslenker - Top

 

Finnes det en vitenskap om bevissthet?

Noen akseptert konkret felles vitenskap om denne bevisstheten finnes ikke – og det er heller ingen enighet om eventuelle prinsipper eller grunnlag for noe slikt. I tillegg har vi fortsatt de etablerte religionene som blokkerer for dette – de har egne «vitenskaps-utledninger» basert på sine egne trossystemer, og er enda ikke villige til å gå inn i en dialog globalt for å innstifte en felles vitenskap om «denne høyere bevisstheten» - som ser ut til å «stå bak alt som er».

Når den vitenskaplige eliten blir konfrontert med spørsmålet om hva denne «høyre bevisstheten» angitt i kvantefysikken kan være, blir de fort stumme – eller de forsøker å forklare hva det ikke er - eller angir det de antar ligger rundt denne oppdagede «høyere bevisstheten». Svært få våger å utfordre det eksistensielle med å gi det konkret form i kraft av de ordene og begrepene vi kjenner fra metafysikken, som: Kilden, Allnaturen, Skaperen, Skaperkraften osv osv. Eller de tyr til begreper fra religionene, som: Gud, Allah, Jahve osv osv ....

Professor Sir Roger PenroseProfessor Sir Roger Penrose – University of Oxford, sier etter lengre studier på søken etter dette at det må være en bevissthet utenfor den etablerte forståelsen vi og den etablerte vitenskapen har i dag. I en av hans utgitte bøker – the Emperor's New Mind – forsøker han å utvikle denne ideen og angir: «Det er noe annet der ute» - NOE .... men det er helt klart fundamentert i «en bevissthet». Han har også utgitt en bok som heter: «Shadows of the Mind - A Search for the Missing Science of Consciousness - 2006.» (På norsk: «Skygger av Sinnet - et søk etter den savnede vitenskapen om bevissthet.» For videoer med Professor Penrose: http://www.youtube.com/channel/HCuojtjp_XYF0

Tiden vi er inne i nå er på alle mulige måter en tid for og med forandringer. Og det er stadig flere vitenskapsrelaterte ressurspersoner som hver på sin topp (og måte) arbeider aktivt i forhold til å gå dypere inn i «denne høyere bevisstheten». Og flere og flere finner sammen for å samarbeide om sine funn og konklusjoner. Det ser ut til at vi er inne i en skikkelig bølge i forhold til dette, og posisjons- og makt-figurer i høyere stillinger som professorer og doktorer på mange fagområder tør nå å «stikke hodene ut av sine trygge fastlønte huler» og tar til ordet uten å frykte tap av anseelse, stilling eller lønn - slik det har vært gjennom mange år. Det er som om «det får lov til å skje» ... Det er som om vitenskap og ånd begynner å gå hånd i hånd ... Sannelig er det en vakker tid vi lever i :)

I videoene over fra The Holographic Universe finner dere en hel rekke autoriteter på dette området. Lilou Mace har også gjort en formidabel jobb de siste årene med å føre vitenskap og ånd sammen. Med sine rundt 2.000 video-intervjuer har hun hatt gleden av å ha møtt og skapt kjærlighetsbånd mellom mange i sine arbeider – besøk hennes YouTube-kanal: http://www.youtube.com/user/liloumace/videos

Mer Visdom om Hjertet og Hjertets energier:

Video fra YouTube - «The Gnosis of the Heart»

Tilbake til artikkelens innholdslenker - Top

 

Edgar Cayce om Bevissthet

edgar-cayceOversettelsen og tilretteleggelsen av materialet inneholder små tillegg for klarlegging og forenklinger med sitater, videoer og annet for tilpassing til materialet her på våre nettsider. Det er ikke gjort vesentlige innholdsmessige endringer fra den originale artikkelen utarbeidet av John Van Auken.

Lenke til orginal-artikkelen: http://www.near-death.com/experiences/cayce04.html

jva2010zJohn Van Auken er en tidligere direktør i foreningen for forskning og opplysning i Edgar Cayce Research Foundation.

Det følgende er en diskusjon om bevissthet og hvordan den forholder seg til reinkarnasjon. Det er en utmerket forklaring på reinkarnasjon som fordriver mange myter som folk har om det. En spesiell myte er at folk blir tvunget til å inkarnere umiddelbart etter døden på den måten enkelte østlige religioner inngir og lærer. Denne myten er fordrevet av mange NDO (Nær Døden Opplevelser) vitnesbyrd som tyder på at reinkarnasjon er ikke bundet av tid eller nødvendigvis er en lineær syklus. Tid slik vi kjenner den eksisterer ikke i «et rike» (en sfære eller dimensjon) av NDO. En sjel kan bruke en "evighet av evigheter" i «rikene» etter døden før de bestemmer seg for å inkarnere igjen.

Videoer om Nær Døden Opplevelser (NDO):

Direktelenke til Videoen på YouTube:

Direktelenke til Videoen på YouTube:
Direktelenke til Videoen på YouTube:
Howard Storm ex ateist NDO: http://www.youtube.com/watch?v=Nr0W7DWU9OI

Tilbake til artikkelens innholdslenker - Top

 

1. Introduksjon til Bevissthet

Denne kilden til svar på livets mysterier har ingen samlende navn for sin helhet av kunnskap. Ulike deler av de viktigste begrepene er faktisk spredt over ulike kulturer og land uten noen former for samlende «enigheter» eller sentrale mottak for ideer. På grunn av dette, og fordi mange av ideene ikke er viden kjent (ofte har tilhengerne av disse ideene målrettet unndratt dem fra det offentlige), kan denne læreveien om tanker bli referert til som "hemmelige lære." Men det er ikke en eneste læreveien om tanker, snarere er det et sammensurium av begreper fra mange ulike og ofte relatert kilder som avslører et svært likt syn på livet og dets mening.

Tilbake til artikkelens innholdslenker - Top

 

2. Bevissthetens Begynnelse

Vitenskapen kan kategorisere de hemmelige lærene som metafysiske, som betyr «utover de kjente lover og observasjoner angitt av fysikken.» Religionene kan referere til de som mystiske, noe som betyr at den tilhører en samling av tanker ansett å være for mystiske til å kunne vurderes eller at de er av tvilsom opprinnelse.

Det er interessant å merke seg at de store religionene hadde sekter som kjente til og tilskrives noen eller alle av de hemmelige lærene. I islam var det sufier - i jødedommen, kabbalistene - i tidlig kristendom, gnostikerne - og senere, fra middelalderen gjennom reformasjonen til selv moderne tid, de mange kristne mystikerne.

Også vitenskapen har hatt sine tilhengere til begreper eller konsepter som innehas av den hemmelige lære. Mange kvantefysikerne har skrevet om og beskrevet teorier om liv utover det fysisk observerbare. Innen medisinen, har legene funnet at noen pasienter som har blitt erklært døde og senere gjenopplivet har hatt nær døden-opplevelser som bekrefter mange av konseptene som finnes i den hemmelige lære.

VerdenstreetIfølge de hemmelige lærene, ble universet ikke først skapt ut fra materie, men eksisterte før materielle skapelser i åndelig form. Tenk deg en bevissthet lik vår egen, bortsett fra at denne første bevisstheten var grenseløs, en universell bevissthet. Dette er Gud – eller Kilden om du vil. På et tidspunkt ønsket den universelle bevissthet å uttrykke seg selv. Den begynte å unnfange, å forestille seg, og å uttrykke sine indre tilskyndelser. Så begynte skapelsene med lys, lyd ... og etterhvert stjerner, galakser ... trær og elver ... osv osv. Dette punktet i skaperverket var fortsatt før den fysiske skapelsen av universet som vitenskapen forfekter og angir. Dette var en tankekrets, ingen fysiske former eksisterte, bare tanker i bevisstheten til universet. Det fysiske universet hadde ennå ikke blitt opprettet.

Ifølge den hemmelige lære, kom det til et punkt i denne skapelsen der Skaperens bevissthet ønsket å bringe frem følgesvenner, skapninger som i seg selv ville ta del i dette uttrykket for liv. For at skapningene skulle være mer enn kreasjoner, måtte de ha individuell bevissthet og frihet slik at de kunne velge å være «følgesvenner». Ellers ville de bare ha vært tjenere til den opprinnelige bevisstheten. Så innenfor denne ene universelle bevisstheten ble mange individuelle «bølger/ enheter» av bevissthet vekket og gitt frihet.

Det er viktig for oss å innse at vi på dette stadiet i vår eksistens - ikke har fysiske legemer. Alt det som nettopp har blitt beskrevet skjedde innenfor Guds Sinn (Kildens Mind) . Dermed ble dets "form" angitt som tanke heller enn fysiske objekter. I begynnelsen var vi enkelte «bølger/ enheter» av bevissthet innenfor en stor universell bevissthet.

I begynnelsen var vi stille, vår vilje inneholdt å observere underverkene av de åndelige skapelser slik de strømmet fra Guds sinn (Kildens Mind). I disse tidlige periodene var vi såpass mye en del av Skaperens bevissthet at vi var ett med den, ja - praktisk talt uadskillelig fra den. Men det var ikke lenge før noen av oss begynte å bruke vår vilje og uttrykte oss selv. I begynnelsen bare imiterte vi Skaperen, men etterhvert kom erfaring - med erfaring kom kunnskap og trygghet. Så begynte vi virkelig å skape på egen hånd, og med dette tillegges nye «riker» (sfærer eller dimensjoner) til den åndelige skapelse, mye likt en annen stemme som tillegges en sang ved å synge i harmoni med hovedmelodien.

Dette var nøyaktig hvorfor vi hadde blitt skapt - for å dele og bidra til den store livsutfoldelse og være dens følgesvenner. For å oppfylle dette formålet vi ble skapt i bildet av Skaperen: Bevissthet med frihet - i stand til å unnfange - å oppfatte og huske – i stand til å kommunisere direkte med Skaperen og de andre følgesvennene.

Bevissthet og fri vilje var de største kvalitetene gitt noen skapelse, men de kom med like stort ansvar for deres bruk eller misbruk. Selvfølgelig visste den allvitende Universelle Ene de potensielle farene i å gi vesener full frihet til å gjøre som de ønsket. Imidlertid ble den potensielle gleden av å dele livet med ekte følgesvenner - og ikke tjenere - ansett verdt risikoen. Derfor ville hver av disse nye fri-vilje-vesenene rett og slett bli nødt til å lære å ta ansvar for seg selv - og undertrykke skadelig begjær - for å leve i harmoni med andre følgesvenner og Skaperen. Å gjøre noe annet ville bare bringe kaos, lidelse og separasjon.

Dessverre kom kaoset. Ettersom vi fortsatte å bruke våre guddommelige krefter, vi ble mer fascinert av dem. Vi begynte å fokusere mer og mer på våre egne kreasjoner og ble mindre opptatt av og oppmerksom på deres harmoni med Skaperen - med det Helheten. Jo mer vi tenkte på bare oss selv og våre egne ønsker med mindre respekt for Helheten, jo mer selvsentrerte ble vi, for tilslutt å oppfatte oss selv som atskilt fra Helheten.

Selvfølgelig var denne følelsen av separasjon bare i våre sinn - så å si - fordi det var virkelig ingen måte vi kunne eksistere utenfor Helheten - fordi alt var av ånd. Det var mer et resultat av vårt vedvarende fokus på oss selv og vår egen interesse som resulterte i en økt følelse av et særskilt og selvstendig selv.

Dette var begynnelsen på problemene. Det førte oss inn i et veldig langt fall. Et fall som til slutt ga oss følelsen av ensomhet - adskilt fra «resten av livet»

Et fall - til det punktet hvor vi som faktisk var følgesvenner og medskapere med den Universelle Skaper - i dag tenker og ser på oss selv som kun litt mer enn støv-lignende skapninger, etterkommere av aper og som innbyggere på en planet i utkanten av en typisk galakse i et endeløst og mangfoldig univers.

Tilbake til artikkelens innholdslenker - Top

 

3. Den Universelle lov om Karmisk Minne

Dette kaoset oppsto i ånden mens det fortsatt ikke var noe fysisk univers – altså når intet fysisk univers eksisterte. Å kjenne oss selv og likevel være ett med Helheten var den ideelle tilstanden, men sentrering av bevisstheten og tilstedeværelsen om seg selv alene - resulterte i en følelse av separasjon fra Helheten. Jo mer vi utøvet vår individuelle bevissthet og fri vilje for egeninteresse, selvtilfredsstillelse, selvforherligelse, og selv-bevissthet, jo mer forsterket vi vår oppfatning av oss selv adskilt fra Helheten.

Loven om KarmaDet resulterende tap av kontakt med Kilden til våre liv og formålet med vår eksistens var begynnelsen til mørke og ondskap - som er uvitenhet. Uten en klar følelse av vårt forhold til «resten av livet», begynte mange av oss å bruke fri vilje på en måte som aldri var ment å være. Andre bare lot seg bli dratt med av strømmen med det gjeldende livet, og overga sin frie vilje til andres vilje. I begge tilfeller var disse tingene noe som ville gjøre det svært vanskelig for oss å være følgesvenner med Skaperen.

Men Skaperen forutså dette potensialet - så før skapelsen av følgesvennene ble det skapt en Universell Lov: «Uansett hva man gjør med sin frie vilje, må konsekvensene erfares». Loven var ikke ment som straff eller gjengjeldelse for lovbrudd, men som et verktøy for utdanning og opplysning. Så, ettersom vi brukte (og fortsatt bruker) vår frihet, opplevde vi effektene. Dette ville vi komme til å forstå og lære.

Interessant nok, både vitenskap og religion anerkjenner denne loven. I vitenskapen er det ofte uttalt: «For hver handling (aksjon) er det en lik og motsatte reaksjon». Og tilsvarende religiøse motstykker er, «Øye for øye, tann for tann», «Som du sår, skal du høste», og «Som du gjør mot andre, vil det bli gjort mot deg». Selv dagens felles kunnskap uttrykker dette prinsippet gjennom ordtaket: «Det du ser for deg at skjer, det skjer». (What goes around, comes around)

Dette er loven om karma - av årsak og virkning. Den var - og er - den store «lærer» av de kommende følgesvennene, og er en integrert del av de hemmelige lærene. Når denne loven ble etablert - unnfanget og frigjorde Skaperen utallige uavhengige «bølger/ enheter» av bevissthet innenfor sin egen uendelige bevissthet - og følgesvennene ble til, hver og en bevisst og fri. Hvilket skjelvende under det må ha vært i de første øyeblikkene!

Igjen er det viktig å innse at følgesvennene ikke var fysiske kropper. De var som «ideer» i sinnet til Skaperen som ble gitt frihet til å være selvstendig bevisst. Som de brukte sin frihet, utviklet de unike «bølger/ enheter» av tanker, følelser, begjær, uttrykk, og minne. Hver var litt forskjellig fra de andre i kraft av sitt forskjellige ståsted innenfor den universelle bevissthet. Hver følgesvenn hadde en ånd, ett sinn (mind) og en sjel. Ånden er essensen av livet. Husk Skaperens tilstand før skapelsen; stillhet, men fremdelesliv. Dette er Ånden. Dette er den levende stillheten i midten av aktiviteten. Ofte identifiserer vi liv med bevegelse, men essensen av livet var der før bevegelsen. Ånden er essensen av livet.

Livet i bevegelse, eller makten til å bevege seg og forme ideer - og til og med fysiske former ut av ånden – det er tankene. Sinnet (Mind) er skulptøren - byggherren som unnfanger, fremstiller, og former ideer ut av essensen av livet. Ånden er liv; Sinnet er makten til å bruke den.

Hver av følgesvennene hadde ånd og sjel. Etter hvert som de brukte sine livskrefter, utviklet de erfaringer, minner, begjær, frykt, osv. Dette fikk dem til å bli unike fra hverandre - hver har sin egen samling av erfaringer og ambisjoner - hver sin egen historie. Dette individuelle aspektet av følgesvennen er dens sjel. Sjelen er summen av alt følgesvennen hadde gjort med sin fri-vilje bevissthet. Det er følgesvennens historie, dets kompleks av minner. Alle følgesvenner har ånd og sjel, men hver utviklet en unik sjel, fordi hver bygde en unik samling av minner og erfaringer, noe som resulterer i forskjellige ønsker, håp og holdninger om livet. Selv om ånden er livskraften, er tankene makten til å bruke den, og sjelen er vesenet som utvikler. Alle er ett i bevisstheten.

Tilbake til artikkelens innholdslenker - Top

 

4. Oppdelingen av Bevisstheten

Skapelsen utviklet seg deretter fra essens til tanke – tanke inn i tanke-form – og fra tanke-form til partikkel-form eller atomisk-form – med andre ord – Materie. Livet har mange «riker» (dimensjoner). En av disse «rikene» er den tredje dimensjonen - fysisk form, slik vi kjenner den i dag.

Følgesvennene, fylt med sin nyvunne bevissthet og frihet, gikk ut i det enorme universet for å erfare og oppleve livet og lære om seg selv, om Skaperen, og deres forbindelse og forhold til Skaperen. Gjennom sine reiser gjennom kosmos entret noen av følgesvennene de tredimensjonale påvirkningene fra planeten jorden - hvor de gikk inn i fysisk form for første gang. Her ble de så innkapslet i det fysiske at de begynte å identifisere seg mer med sin form enn med sin bevissthet. De begynte å tenke på seg selv som fysiske enheter – og ikke som fri og levende bevissthet. Utrolig nok, de begynte å tro de var bare jordiske fysiske vesener, og deres himmelske opprinnelse begynte å bli glemt. Formen (kropp) var så vesentlig, så fengende at det var vanskelig å holde på den mer delikate virkeligheten av ånds-tanker, en ren «bølge/ enhet» av bevissthet - i en universell bevissthet.

Å ha en individuell kropp var også den ultimate formen for egen-identitet og selvutfoldelse. Det hadde da oppnådd makt til å skille individet fra Helheten og de formløse ånds-tankene av de høyere «riker» (dimensjoner).

Sterk identifikasjon med det fysiske gjorde følgesvennene til gjenstand for underkastelse av naturlovene – og selvfølgelig - en del av naturens kretsløp er død. Kroppen ville komme til liv i henhold til lovene i naturen - leve for en tid - og deretter dø. I sin opprinnelige tilstand var følgesvennene stadig i live, men de som sterkt begynte å identifiserer seg med sine fysiske kropper ble nå berørt av døden. Siden de trodde de var kroppene sine, anses de selv som døde når kroppene deres døde.

Dette førte til stor forvirring, og når de følgesvennene som ikke hadde blitt involvert i det materielle universet så hva som hadde skjedd med de andre, bestemte de seg for å hjelpe de som var i kropper av kjøtt og blod til å gjenvinne sin tidligere tilstand. Dette ville imidlertid ikke bli lett.

Underbevissthetens skyggeI tillegg til påvirkningene fra den fysiske dimensjonen, hadde sjelene bygget opp reaksjonsmønstre (karmiske mønstre) med sine egenrådige og viljefylte aktiviteter i det fysiske universet. Ifølge den Universelle Lov, måtte disse handlingene bli møtt og tilstrekkelig oppfylt i det fysiske univers der de hadde blitt igangsatt. Jo mer man «handlet» i den fysiske dimensjonen, jo mer bygget man «gjeld» som måtte være oppfylt i det fysiske. Død forandret ingenting bortsett fra at de med karmiske gjeld som skulle betales - måtte betale den ved å inkarnere inn i en annen fysisk kropp. Resultatet av dette var reinkarnasjon.

En annen effekt av å entre den fysiske dimensjon var fordelingen av bevissthet. Ifølge de hemmelige lærene fikk et individ som gikk dypere inn i det fysiske – sin bevissthet delt i tre. To av disse delene erkjenner vi i dag: «Det Bevisste og Det Underbevisste». Den første innebærer den fysiske verden (dimensjon) hvor det menneskelige legeme krever en tredimensjonal bevissthet for å fungere. Det har blitt den delen av vår bevissthet vi er mest kjent med - det hva vi har valgt å kalle «Det Bevisste Sinnet». Mange av oss ville vurdere det for faktisk å være «jeg» eller «meg» om oss selv. Det er innenfor denne delen av bevisstheten hvor vi opplever fysiske liv, og våre personligheter utvikles.

Den andre delen av bevisstheten er skygge-aktig mens man er inkarnert i den fysiske dimensjonen. Den lever livet som en skygge, alltid der, lytter, ser, husker, og gjør bare av og til sin dype og noen ganger skremmende tilstedeværelse kjent. Vi har valgt å kalle denne delen av vår bevissthet for «Det Underbevisste». Ut fra dette området kommer drømmer, intuisjon, usett motivasjon, og de dypeste minner.

Ifølge mange lærer, er det underbevisste «dimensjonen» av sjelen som bruker det bevisste sinnet som en mekanisme for manifesteringer i den fysiske verden gjennom de fem sansene. Ofte vil tanker og interesser fra det bevisste sinnet, kombinert med ønskene til kroppen, bli så sterke og dominerende at bare dets virksomhet synes viktig og ekte, underbevisstheten virker illusorisk og uten tilknytning til ytre liv. Men i sannhet - det virkelige liv foregår i underbevisstheten og Det Underbevisste.

Den tredje delen av den nå delte bevisstheten er den mest universelle. Det er gjennom den delen vi kan oppfatte og kommunisere med «Den Universelle Bevissthet». Vi har forskjellige navn for det: «Det Kollektive Sinn, Universal Mind, Den Kollektive Underbevissthet og Superconsciousness».

Jo mer ens oppmerksomhet flyttes inn i det bevisste sinnet, jo smalere og mer begrenset blir fokuset og bevisstheten. Jo mer man beveger seg mot Den Universelle Bevissthet, jo mer blir man klar over det Helheten, de universelle kreftene, Skaperen.

Husk! Den Underbevisste du - er den du egentlig ER

--- Bengt ---

Det kan være vanskeligere å oppfatte det uendelige når man i hovedsak er involvert i det endelige, men Den Universelle Bevissthet og potensialet for tilgang eller kontakt med å tune seg selv til dét - gjenstår. Merkelig, men tilgang til dét er gjennom den indre bevisstheten til de inkarnerte individ og ikke utenfor dét – noe som gjør det til en meget mystisk passasje for et fysisk vesen.

Imidlertid - i tide - kunne følgesvenner fanget i den fysiske dimensjonen igjen bli klar over forskjellen mellom jordisk og himmelsk liv. De kunne igjen komme til å kjenne sin opprinnelige tilstand og formål, og gjenvinne sin himmelske fødselsrett av fellesskap med Skaperen. I tide kunne de igjen komme til å innse at vilkårene i deres nåværende fysiske liv var resultatet av deres frie viljes handlinger og valg før det nåværende liv.

Dersom følgesvenner fanget i den fysiske dimensjonen virkelig kunne begynne å tro at det fysiske muligens ikke kan være alt som «er i livet», kunne de begynne den lange reisen tilbake fra form (kropp) til ånd, en svært vanskelig reise. På mange måter er vi som mennesker - ikke lenger ånd. Kjødet har på mange måter blitt en stor del av oss, ikke bare fysisk, men psykisk også. Selv når vi er ute av kroppen (gjennom døden, dyp søvn, eller endrede tilstander som gjennom meditasjon), er kroppslig manifestasjon fortsatt svært mye en del av oss. Ellers ville det sikkert ikke være noen reinkarnasjon. Vi ville rett og slett forlatt den fysiske dimensjonen og aldri komme tilbake.

Menneskehetens store paradoks er at vi nå er både åndelige og fysiske. Det er som å si vi er en kombinasjon av olje og vann, to stoffer som ikke kan kombineres eller blandes sammen. Den mystiske analogi ville bedre være som ild og vann – selv om disse heller ikke kan kombineres eller blandes sammen. Hvordan kan noe bli gjort opp av to stoffer som er umulig å kombinere? Men slik er naturen av menneskeheten. Er vi hele tiden nødt til å forene det tilsynelatende uforenlige - som: «barmhjertighet med rettferdighet, samarbeid med uavhengighet, enhet med mangfold, tradisjon med forandring, følelser med tanker, kjærlighet med sannhet, og av og på».

Tilbake til artikkelens innholdslenker - Top

 

5. Konsekvensene av delingen

For å få fullt utbytte av de hemmelige lærene, må vi forstå hvordan den universelle loven om årsak og virkning fungerer. Det er lett å si at erfaringene i ens liv er et resultat av tidligere aktiviteter, men kreftene i denne loven er større enn vi først kan forestille oss.

Ved enhver handling og enhver tanke, setter hvert unyttige ord og tanke opp reaksjoner - alt ifølge Den Universelle Lov. Når man tenker en tanke, skaper denne tanken et inntrykk inn i den Universelle Bevissthet. Ingenting er tapt eller gjort i hemmelighet. Alt er gjort innenfor Den Universelle Bevissthet, og det hele er påvirket av det (så vel som alle andre innenfor Helheten).

Gjennom the Akasic Records (Den Universelle Bevissthet) har vi full tilgang til alle tanker og ord som noen gang har blitt tenkt eller uttrykket – som tenkes eller uttrykkes – eller kommer til å bli tenkt eller uttrykt – og alle har tilgang til dette når de ER DER.

--- Bengt ---

Dette er ikke lett for oss å tro når vi lever i vår egen lille verden. Ordene «hemmelige», «privat», «alene», og «egen» er aktive ord i vårt vokabular. Dette er på grunn av vår nåværende separasjon i bevisstheten fra Helheten. I de høyere sfærer (dimensjoner) av bevissthet finnes det hverken rom eller plass – selv tid finnes ikke. Ting og mennesker er ikke atskilt, men en del av Helheten. Alt er faktisk Ett. Alt er innenfor Helheten. Ved å øke fokus på selvet som menneske i kropp og dens finurligheter, har vi skapt en illusjon av et selv atskilt fra «resten av livet» - men sannheten er bare ikke slik. Våre individuelle handlinger og tanker gjøre et inntrykk på sinnet til den Universelle Ene – og dermed også Helheten.

Tilbake til artikkelens innholdslenker - Top

 

6. Tanker er ting. Tanker er virkelige

Reaksjoner på tidligere tanker og handlinger – tanker og handlinger som har vært - blir vår skjebne, fremtid og karma. Et individs skjebne er rett og slett de ettervirkende effektene gitt gjennom tidligere valg husket av dens sjel. Årsaken til at disse virkningen fra disse tidligere valgene ofte virker urettferdige er fordi personligheten ikke klarer å se «utenfor sitt eget liv» etter kilder i nuet eller etter dagens forhold i øyeblikket.

Som følgesvenner av Gud (Kilden), står vi fritt til å leve og velge og vokse nesten som vi ønsker, men ikke uten å være underlagt Universell, Åndelig lov. Gjennom å møte våre tanker, handlinger og ord lærer vi å skjelne visdom fra dårskap, varig styrke fra svakhet, og sant liv fra illusjon. I sin tur blir vi bedre i stand til å oppfylle vårt endelige formål for å kunne eksistere med: «Å være en følgesvenn til den Universelle Skaper». Loven er faktisk et fantastisk verktøy for fullkommen læring. Den er helt upersonlig - alle opplever den likt, og dens formål er opplysning.

Loven om karma er ikke til for at en hard eller voldsom «gud i himmelen» skal holde styr, orden og oversikt på alt, slik at folk kan «zappes» når de minst venter det. De fleste karmiske reaksjoner kommer faktisk fra den enkeltes eget dype minne om hva den har gjort.

Karma har blitt beskrevet som minne (memory). Karma er minne som kommer til bevissthet igjen. Det som har skjedd i fortiden kommer tilbake og har en effekt på nåtiden. Erindringene av dette behøver ikke nå opp til overflaten i bevisstheten, personligheten behøver faktisk ikke ha noen bevissthet eller gjenkjenne minnene. De kan finnes i de dypere nivåer av sjelen. Likevel ser sjelen gjennom de samme øynene som personligheten og blir minnet på sin tidligere bruk av fri vilje og bevissthet. Minne (memory) er et viktig begrep for å forstå hvordan loven om karma fungerer.

Loven om karma virker veldig "streng" slik vi oppfatter den nå i denne sterke tiden vi lever i - det er som om det har skjedd en sterk oppmykning i forhold til det Edgar Cayce kanaliserte ned og "opplevde" gjennom sine mange NDO og "reiser i tid og rom", men dette kan være fordi vi nå lever i en tid hvor vi på alle mulige måter er "på vei opp igjen etter fallet".

At Vi er det vi tenker, og det vi tenker - det er vi - erfarer vi fortsatt meget sterkt - også i forhold til de lidelsene vi påfører oss selv når vi henter fram fortiden - Det som HAR VÆRT - samt når vi setter i gang med å "planlegge" fremtiden og gruer oss eller skaper forventninger til den NÅ. Fortid og Fremtid er definitivt det som skaper mest furore i tankekverna vår og som gir oss flest lidelser - og det interessante er at det vi tenker, skaper vi på alle mulige måter innover i oss selv - og ser resultatene av utover rundt oss, i kroppene våre og fra oss selv.

Reagerer du sterkt, eller føler misnøye med det som kommer fram her om karma - kan det være du "bærer" begrepet karma i et negativt modus i deg selv. Husk karma slik vi ser det (fra Wikipedia) betyr "gjerning, handling eller utførelse" - og er kun "skyldig" i den tilværelsen vi lever i under "loven om årsak og virkning" - altså: "At vi har valgt å leve fastlåste i disse fysiske kroppene våre - i steden for å leve som de skapende og guddommelige lysene vi egentlig ER"

--- Bengt ---

Ettersom en sjel trekkes nærmere Det Universelle Sinn (Universal Mind), blir det oppmerksom på at noen av dets minner ikke er kompatible (forenlige) med Skaperen - og siden den ultimate hensikt med «å være» - er å være følgesvenner med Skaperen - søker den ut muligheter for å løse opp i disse uforenlige minnene.

Et Mennske-LysAnta at en sjel kritiserer en annen sjel blant sine likesinnede - og bak dennes rygg. Når denne sjelen blir mer klar over sin sanne natur, vil den huske dette som galt, og på grunn av sin inkompatibilitet (uforenlighet) med Skaperen, vil den søke å rette det opp. Nå kan løsningen ta mange former. Sjelen kan oppsøke en mulighet til å jobbe tett med den skadelidne sjel - som en støttespiller, assistent, publisist, agent eller lignende. Eller kanskje den ville forsøke å gjenskape den opprinnelige scenen og sette seg selv i en posisjon til å kritisere den andre sjelen igjen foran de samme likesinnede. Testen vil være å se om sjelen ville velge - ikke å kritisere denne gangen, selv om det betydde et visst tap av posisjon for seg selv. Gjennom alt dette vokser sjelen seg klokere og mer kompatibel (forenlig) med Skaperen.

Hvis – derimot - en sjel har kommet så langt bort fra sin sanne natur at den ikke har noen samvittighet, da kan loven om karma bli en formidabel hindring for ytterligere handlinger med fri vilje. En slik sjel blir omgitt av sin karma; overalt hvor den viser seg oppfyller den de «forferdelige virkningene» av sine tidligere handlinger og tanker. Likevel kan selv en sjel som har havnet i en slik patetisk situasjon - returnere tilbake til fullkommenhet - fordi det ikke er noen total fordømmelse fra Skaperen eller loven. Hvis sjelen vender seg bort fra sin selvopptatthet og begynner å handle, reagere, tenke og snakke som en følgesvenn til universet, så er loven like fullkommen, og reaksjonene begynner å bygge og etablere en ny skjebne for den sjelen.

Karma er minne. Som man henter tilbake, eller gjenopplever situasjoner, møter man selvet igjen - og et nytt beslutningspunkt - eller en korsvei - blir presentert for sjelen. I livet vil «god eller bra» likestilles med kompatible, harmoniske handlinger og tanker som vurderer behovene og ønskene til andre, sammen med selvets behov og ønsker. «Ond eller dårlig» ville likestilles med handlinger og tanker som er motivert av en selv-orientering som gir lite eller ingen oppmerksomhet til behovene og ønskene til andre og Helheten. Metafysisk sett, gode resultater i enhet og onde resultater i en mening av separasjon. Beslutninger i ens liv kan tilnærmes ved å evaluere hvilke valg som fremmer større enhet og hvilke som fremmer separajon.

Man må møte hver bit av ens karma. Det er imidlertid en måte hvor den kan modifiseres, myknes, og til og med lindres eller bedres. Hvis en sjel vet at en annen sjel har gjort en urett – da tilgir denne sjelen – og ikke bærer noen dvelende bitterhet – og kanskje selv har glemt uretten i dypet av sin tilgivelse og forståelse – da begynner den å ta taket i kraften av tilgivelsen. Jo mer den tilgir, jo mer oppfatter og forstår den tilgivelse. Deretter når den nærmer seg den Universelle Bevissthet og innser den har minner som er uforenlig med den, er tilgivelse mye mer levedyktig, og fjerner barrieren av separasjon. Loven er så presis (hva man gir, mottar en - ingen unntak) at hvis man begynner å ha barmhjertighet med og tilgivelse for andre, begynner man å få nåde og tilgivelse i seg selv. Med mindre, selvfølgelig, man nekter å tilgi seg selv.

Alle av ens karma må være oppfylt. Og likevel, er ingen sjel gitt mer enn den kan tåle å bære. Dette er den paradoksale velsignelse gjemt i begrensningene i tid og rom. En sjel er gitt den tiden den trenger til å vende seg bort fra sine egoistiske måter og handlinger, og som den fortapte sønn kommer hjem til en fest av glede og velkomst fra vår Skaper. Reinkarnasjon er ikke en måte å unngå dom og ansvar, det er en måte å la sjelen få nok tid til å rette opp sine feil og utvikle seg selv.

For å skape en lettere tilværelse - avslutte den negative "karma-ferden" i livet - og gjøre noe klart "aktivt positivt" med og for deg selv i ditt eget liv her og nå - har vi publisert mye materiale her inne som vil kunne gi deg en hel del "inputs" i så måte.

I artikkelen Bevissthet og Frykt - Et Liv i Kjærlighet som ble publisert den 7.mai 2010 - får du en full redegjørelse for hvordan Toltekene (Det oppstegne folket) i sin tid levde med noen enkle "leve-regler".

Les også gjerne artikkelen Sinnets Ånd og Ego - Et Skuespill og Drama i Den Nye Tid som ble publisert den 16.mars 2013.

--- Bengt ---

 
«Alt du kanskje vet om himmel eller helvete er innenfor ditt eget selvbilde». - Edgar Cayce

Tilbake til artikkelens innholdslenker - Top

 

David Wilcock med «Reinkarnasjonhjulet» basert på ny forskning pr 26.aug 2013

Sannelig god "timing" med denne video-publiseringen av David Wilcock. Med denne blir det "enklere" for de fleste å se at det "ikke finnes tilfeldigheter".

Med dette mener jeg at vi nå har fått så utrolig mange "tegn og signaler" på det som også Edgar Cayce inngir i det som er skrevet ovenfor om Karma - at det ikke er noen vei utenom.

At vi nå er inne i "the Golden Age" hersker det vel liten tvil om - og som videoen under vil vise dere - alt kommer for en dag.

For de av dere som har fått med dere avsløringene til Petter Amundsen og Robert Crumpton - om Shakespeares Skjulte Sannhet - vist på NRK nå i sommer - vil denne videoen til David Wilcock være den "siste spikeren i kista" for det eksisterende maktapparatet slik vi kjenner det i vår opplevelse i kropp i denne 3-dimensjonale verden. Her er Bevisstheten i full opplysning hos de fleste som velger å se sannheten i det som skjer NÅ.

Dere kan fortsatt se videoen på NRK om Shakespeares Skjulte Sannhet fram til kl 23:55 den 5.september - her har dere lenken til denne:

http://tv.nrk.no/program/koid75001213/dokusommer-shakespeares-skjulte-sannhet

Her har dere også lenken til Shakespeares "Hamlets Mill" - som er en klar gjenfortelling i verseform av det vi alle (mange) vet skjer NÅ - The Golden Age of Aquarius - som vi entret den 21.desember 2012, og som vi er på full fart inn i. Sir Frances Beacon og hans medforfattere av Shakespeares verker gjorde det slik for å skjule det de visste for Vatikanet. På den tiden (og frem til idag) har man hatt en "lei tendens til å bli forfulgt dersom man avslører noe fra "De Hemmelige Lærer". Her har dere lenken til denne artikkelen:

http://www.bibliotecapleyades.net/hamlets_mill/hamletmill06.htm

Direktelenke til Videoen på YouTube:

 

Tilbake til artikkelens innholdslenker - Top

 

Vi er virkelig inne i  "the Golden Age" - "the Age of Aquarius"
I Lyset for Deg og Alle,
--- Bengt ---

 

header039 with bottles 660x198px
 
Kjenner du at dette
nettstedet gjør noe
med deg?
 

Klikk HER

 Ønsker du å bli en registert leser?
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her

Moder Jord - Fader Sol

Lydfilene over og under er sammensatte med tema basert på bevissthet.

  • Moder Jord - Fader Sol - spilleren over - er en "kjærlighets-port-åpner" som danner grunnlaget for egen utvikling og er essensiell i forhold til å leve fra Hjertet i absolutt fullkommenhet. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Det indre barnet -  er en "port-åpner" til befrielse og frihet - og til kontakten med det Høyere Selv. For lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Affirmasjoner med musikk - spilleren under - der finner du to mp3 filer. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.

Klikk på ? i spillerene for å se hva som avspilles<|  og  |>  skifter mellom lydfilene.

Affirmasjoner med Musikk

 

På Rosita:
Felles Meditasjon ca   kl 20 hver dag
Livsveiledning og behandlinger av kortere og lengre varighet
Energisamlinger - også spontane når dere kommer
Hyggelig samvær i energiene - vi har god plass
Merkaba-hand-right
***
 Åpning av energiene i nye "Hjerte-Lys" fortløpende gjennom opphold her hos oss på Rosita i 5 dager eller mer.
Opplev å føle, se og sanse energiene i en klar dags-bevissthet
Skap et positivt aktivt liv i indre fred, harmoni og tillit til deg selv
***
pyramid
Rosita logo vert full
Rosta Handcrafted Ratfish Liver Oil
En Energi-olje som renser opp
i systemet.
Offisielle Laboratorie-tester

 

I love life

 
Alle artikler i kategorien

Den Nye Tid

 

Klikk HER
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her
 
Alle artikler i kategorien

Healing & Pusten

 

Klikk HER

 Rosita logo horz

 
 Hjem   |   Kanaliseringer   |   Blogger   |   Bevissthet   |   Annet   |    Lenker   |   Logg inn/ Logg ut