Veiviser i Lyset - Ja-Jeg-ER

I Kjærlighet for Alt og Alle

banner-dna
drunvalo-banner-nye

spirit and egoHjertets Lys (Ånden) og Egoet – Sinnets to domener.

Lyset og mørket finnes i oss – alle sammen – men kanskje ikke slik du har for vane å tro, mene og anta – eller muligens allerede vet eller har en klar visdom om.

Når vi entret denne nye tidens energier for fullt, og «limet» som holdt alt det gamle i hevd gikk i oppløsning – på Julaften i 2012 – ble mange av oss oppmerksomme på store og grenseløse endringer. Endringer i deg selv, endringer i andre – ja, endringer så store at de på mange måter blir grensesprengende for vår oppfatning og måten å leve og «takle livets» utfordringer på.

I tiden fra Julaften i fjor og frem til nå i Mars – nærmere bestemt den 10.Mars – har dette «limets» effekt sluppet taket i oss gradvis, litt etter litt – og har nå fullt og helt sluppet taket i oss, og er ikke lenger det holdepunktet vi gjennom årtusener har satt vår lit til i fyllestgjørende av og bestrebelsene på å leve våre liv her på Moder Jord, og i denne delen av Universet.

Vår bevissthet klarer ikke lenger å opprettholde «bildene, følelsene og inntrykkene» av det som engang var, for vi lever NÅ et liv i NUET – hvor alle inntrykk og sanser må hente sine «bilder og inntrykk» fra det som skjer NÅ. Det blir stadig vanskeligere å få sannferdige bilder og inntrykk fra det som har vært, for det viskes ut i vår bevissthet mer og mer. Uten «limet» rundt Moder Jord som holdt disse på plass for oss – gjennom sine sinnrike trossystemer, læreteser, lover, regler og normer blir det lite igjen å «henge» våre «bilder og inntrykk» på.

Hjertets indre Lys med sin forbindelse til ditt Høyere Selv Vet dette, men Egoet har ikke lenger noen klare og faste holdepunkter eller referansepunkter å henge sine mentale og følelsesmessige finurligheter på lenger – de er borte – for alltid.

limetFor ditt sinn vil dette oppleves veldig forskjellig – alt etter hvor du er på plass i din egen utvikling og din bevissthet. Er du i Lyset fra ditt Hjertes kontakt med ditt Høyere Selv, vil det være klarere forbindelser enn før, og mye enklere å være der og betrakte alt som skjer i denne Sfæren av Lys og Væren, men hvis du ikke har fokus nok til det – Å være i ditt Indre Lys – kan det bli en meget forvirrende og skremmende opplevelse.

Det vi tidligere hadde «store problemer» med å se eller oppdage, krystalliseres nå for oss klarere og klarere – nemlig sinnets todelthet – Lysets, Hjertets og Kjærlighetens abstrakte forbindelse fra Det Høyere Selvet, og Egoets konkrete målrettethet med sine helt klarlagte, blottlagte og sentrerte eksistens og væren fra vårt Lavere og Midlere Selv. En todelthet som ikke bare skaper splittelser i oss selv, men utspiller seg i all offentlighet her på Moder Jord – og i denne delen av Universet.

Klarer vi å stå i vårt eget Lys – kan vi skue og betrakte dette «skuespillet LIVE 24-7» såvel i oss selv, som utover i våre skapende omgivelser – gjenspeilet i såvel enkeltindivider som i de mer offentlige sammenhenger både politisk, sosialt og kulturelt. Nå har polariseringen startet for «alvor», og du som har en bevissthet fra Lysets kontakt med ditt Høyere Selv, får «online film og video» som antagelig er mere spenningsfullt med mere drama enn du noen gang har kunnet drømme om eller har ansett for å være mulig. Og dette er vi så heldige å få være en del av – Akkurat NÅ.

Mars måned er måneden hvor alt dette og mere til er i emning .... for i de neste månedene å virkelig settes ut i praksis i det virkelige liv – for Alt og Alle å være en del av, oppleve og leve ut.

 

Sinnets fortreffelighet og særegenheter.

Jeg velger her å angi sinnets todelthet som Domener. To Domener som er grunnlaget for vår væren og laden – grunnlaget for alt hva vi er og hva vi lever ut. Både innover i oss selv, og utover gjennom våre skapelser – enten de bærer ladninger av å være positve eller negative. Sinnets to Domener er Ånden og Egoet.

Ånden

lysets frie valgHjertet, Kjærligheten og Visdommens del av sinnet er abstrakt og kan ikke bevises eller påvises gjennom våre offentlige etablerte samfunns-vitenskaplige prinsipper i sin helhet - for disse samme samfunns-vitenskaplige prinsippene har ingen etablert ånds-praksis å henge dette på – det er fornektet av menneskeheten gjennom årtusner og har blitt etablerte tabu-områder som alle VET, men ikke «får lov til å bevege seg inn i» uten å følge de samme anti-ånds-prinsipper for vitenskap, forskning og utvikling. Like fullt finnes det parallellt med denne offentlige delen en helt klart definert «skjult» eller lukket vitenskap, forskning og utvikling – for de få innviede – som kontinuerlig fremlegger sine oppdagelser og nyvinninger for disse få innviede. Og det er store «ting» som kommer for dagen – hele tiden. De er ikke mer skjulte eller lukkede enn at du ved egeninteresse enkelt kan finne alt sammen – men det krever interesse, utholdenhet og vilje.

Disse begrepene – Vilje, interesse og utholdenhet er klare Ånds-begreper. De er dette, for de handler om Viten – Det Å Vite – Eller Visdommens klare føringer fra det livs-bejaende Høyere Selvet. En stor Kjærlighet som er uslukkelig i sine fremstillinger av det absolutte og sanne i Alt som ER.

Åndens skapende egenskaper er rimelig krystallklare når man lever i dem og som en klar Enhet med dem – Skjønnhet, Kjærlighet, Sannhet, Fred, Tillit og Harmoni.

Dette vil fortone seg som floskler, ord og uforståelige begreper for de som ikke har denne livs-bejaende bevisstheten – men er like fullt en klar Viten og Visdom for de som ER der og Lever i og fra sitt indre Hjertes Lys fra sitt Høyeres Selv.

Åndens klare Enhet er Kjærligheten til det bestående og Livet i sin helhet – det er uanfektet og kan ikke forandres ... det kan ikke utvikles eller forandres ... det er akkurat det samme som det alltid har vært, og bare ER – for det er fullkommenheten i praksis i hele sin væren – Det er Livets ESSENS. Men dog så abstrakt.

Åndens «motto»: Jeg ER – Jeg er Veien og Livet.

 

Egoet

Det andre domene av vårt sinn som ikke er der eller er utviklet når vi entrer inn i dette livet i denne kroppen eller hylsteret vi besitter i vårt liv her på Moder Jord. Dette er noe som utvikles av oss selv, og i oss selv - under livets ferd - og som er i konstant utvikling basert på de valg vi gjennom vår konkrete oppfostring, kultur og samfunns-struktur - erverver eller absorberer.

Egoet har intet forhold til viten eller visdom, men kan raskt justere dette ved å sidestille det med kunnskap ervervet gjennom læring. Egoet er fullt og helt avhengig av - og styrt av læring – og kan ikke erverve kunnskap og erfaringer på annen måte. Ofte er egoets valg styrt av en higen etter å måtte erfare alt selv, likegyldig om det er klar over at veien blir både smertefull og full av hindringer – eller at andre har gjort eksakt det samme før dem .... egoet «bare må» erfare selv.

ego black and whiteEgoet er hieararkisk oppbygd, og er helt avhengig av en «høyere orden eller struktur» og bygger derfor kontinuerlig opp nye trossystemer og «forsvars-verker» for å styrke sin posisjon – såvel innover som utover. Det baserer sine lærenormer (regler) på bundethet og makt, og er «allergisk» mot ord som utfordrer, angriper eller virker nedbrytende eller oppløsende på disse oppbygde «forsvars-verkene». Allergien kan være så stor, at det med alle mulige virkemidler vil forsøke å polarisere sinnet i forakt mot seg selv, alt og alle. Egoet tror på samvittighet (innlært) og er styrt av å erfare og lære god og dårlig samvittighet – ros og ris – smerte og pine – tap og seier - og kuliminerer i en klar erfaring om at DØDEN er den virkelige frihet.

Fordi det er så sterkt bundet av hieriarki og systemer – har det en klar tro på at det finnes noe høyere. Av denne grunn vil det i perioder være sterkt trukket til å søke læring for å finne dette som er større og høyere – dette som er av et høyere mål enn det selv klarer å se eller å definere – men det søker alltid utover .... for det må jo finnes der ute .... Det vil aldri klare å se at dette store kan finnes innover .... det blir «for enkelt» og er ikke konkret nok. Det interessante i dette er at egoet ikke har noen som helst tro på at det finnes et Høyere Selv eller en Høyere Bevissthet – dette vil det med alle mulige konkrete virkemidler «ha seg fra-bedt» - og samtidig leter det etter dette store som det ikke kan forklare med noen former for konkreter. Skulle noen fortelle dem eksakt hva det er de leter etter, vil det øyeblikkelig gå i sine «forsvars-mekanismer» og enten bortforklare det hele .... eller sette i gang diskusjoner (gjerne endeløse diskusjoner), krangler eller bevis-kjeder på løpende bånd for ikke «å miste ansikt».

Alt sinnet gjennom egoet beskjeftiger seg med ... er en utrettelig vandring mot DØDEN ... Frykten er dens klare veivalg .... og jo mer spenningsfylt og jo mer adrenalin ... dess bedre og mer fyllestgjørende. Egoet søker alltid etter overbevisning og dette er dets sterkest virkemiddel. I utgangspunktet har egoet et klart «hat-forhold» til den fysiske kroppen, og kan uttrykke dette i like mange konkreter som det har ervervet tros-systemer. Dette søker det gjennom «seieren» over å ha tilstrekkelig mange eller for få kilo kroppsvekt, kroppslige feil eller lyter (diagnoser), overdrevent ernærings-fokus, infeksjoner, sykdommer, osv osv. Og hele tiden rettferdiggjort utover til omgivelsene gjennom et overdrevent fokus på «stoltheten» eller «fornedrelsen» av å ha ervervet alt dette ..... de kan til og med hate seg selv for alt dette – og også finne på å be om en avslutning på livet ..... joda ... Døden skal ha en årsak .... men det er det kun egoet (ditt eller andres) som kan fortelle deg ...

Egoets «motto»: Jeg er DØDEN – Den endelige Løsningen (på alle dine problemer).

 

Hvordan leve ut Sinnets spill – Hvordan oppdage den virkelige veien til Livet ?

Ånden og Egoet vet ikke om hverandre, men Ånden kan «se», oppdage, føle og sanse gjennom den fysiske kroppens 5 åpne fysiske sanser - sinnets spill – for det er kun et spill – hvor den ene aktøren, egoet – hele tiden er opptatt av normer, lover og regler – krystall-klare konkreter – mens den andre aktøren, ånden bare vet og alltid bare vet, og aldri noen gang er opptatt av beviser, overbevisning eller konkreter i det hele tatt. Dette med «bare å vite» kan for egoet virke som om det kan irritere selv en «stein» ..... hmmm

For deg og de som vandrer mellom disse to domenene – i det ene øyeblikket helt uten frykt – i en behagelig sfære av lys, fred, harmoni og skjønnhet – fullstendig oppslukt av kjærlighetens vakre og rolige atmosfære ... for så i neste øyeblikk fullstendig å være grepet av frykt og blir «fanget» i egoets drama med stadig nye muligheter for valg og andre finurligheter «oppfunnet» av egoet for å lede deg vekk fra Lyset.

stopSkrik ut når du ser dette ... når du avslører egoets spill ... ja ... skrik ut innover i deg selv ... så hele du rister i fullstendig tilstede-værelse ... STOPP !!! Det universelle stopp-ordet, som får selv den minste ting i og rundt deg til å stoppe opp og ta en kort pause ... dette er så sterkt innarbeidet av egoet .... at det lystrer øyeblikkelig .... se bare på barnet som er på vei til å møte farene .... det reagerer kun konkret på dette ordet STOPP ! ..... Mammaen som ser sitt barn løpe ut i veien som skriker ut i fortvilelse : «Ikke løp ut i veien, da blir du på-kjørt» ... vil uten en slik visdom oppleve å se at hennes barn forulykkes ... og det som kunne ha forhindret det er et krystall-klart STOPP !!! ... så trossystemenes verbale uttrykksform med sine lange, vage og utspekulerte formuleringer er nødvendivis ikke så veldig konkrete i praksis alikevel ... hmmm tenk det, vit det og føl det i hele deg ... STOPP ! - er hele forskjellen både innover og utover ... det STOPPER Alt ....

Når du nå har tatt denne stopp-beslutningen .... er det uungåelig at du må trekke pusten ekstra dypt ... dette dype ÅNDE-draget bør da være starten på flere dype ÅNDE-drag. Som ordet forteller deg .... det påkaller ÅNDEN gjennom draget av luft ...

Etter noen ÅNDE-drag vil du få en indre klarhet ... hold nå på denne og ha alle dine 5 kroppslige sanser med deg ... for dette har både smak, lyd, visjon, følelse og indre tanker ... legg hele deg inn i dette «arbeidet» med deg selv og sinnet ditt ... og for all del fortsett å puste i rolige, dype åndedrag ... gjerne med en liten pause mellom inn og ut-ÅNDING og ut og inn-ÅNDING ...

Etter en liten stund ... ofte kun et øyeblikk, har egoet fått samlet seg igjen ... og setter da inn sine ubønnhørlige «angrep» igjen ... med alle mulige virkemidler ... med frykt i alle mulige varianter ... og det er nå du må vise at du faktisk er i ditt eget Lys ... utholdenhet ... utholdenhet og atter utholdenhet ... si til deg selv: «Jeg gir meg Aldri – Jeg ER LYS» ... og fortsett ufortrødent denne pusten uten å gi egoet noen næring ... Vit at du er Lys i hele ditt vesen ... og gjør det så høylydt med alle dine sanser at dette blir ditt fokus ...

Når du nå klarer å være «der» - I ditt eget indre Lys – en liten stund – still da et krystall-klart spørsmål innover i ditt sinn – rettet til Egoet: «Hva er Hensikten ?» og gjenta det i det kjedsommelige, for dette er noe egoet ikke kan svare på ... uten å vise deg sitt sanne ansikt ... å lede deg inn i DØDEN ... noe det vil unnlate å gjøre direkte ... og følgelig velger det heller å forholde seg rolig ... men vær oppmerksom ... for dette er noe du må ha viljestyrke og utholdenhet for å kunne gjennomføre.

Vilje – Viljestyrke – Utholdenhet er ord som for egoet medfører stort «raseri» og skaper store «drama» inn i den det serveres til – så vær varsom med å bruke disse ordene i forhold til de som ikke er i sin høyere bevissthets sfærer av Lys ... det vil kunne medføre lukkethet eller det som værre er. For å bruke slike ord må vi først sikre at de vi snakker med eller til er på plass i sitt indre Lys ... så egoet ikke er på vakt ...

Pusten – den Hellige ÅNDE – virker som et bedøvende middel på Egoet ... men dette er basert på at fokuset er på pusten og ikke på tankene fra egoet ... Hvis du forsøker å puste slik med tankenes fokus, vil du lære egoet at pusten er en stund for dyrking av egoets finesser ... og du oppnår da følgelig det motsatte av det du ønsker ....

 

Hvordan leve i bekvemmelighet med alt og alle med en klar bevissthet om sinnets dualitet ?

Ettersom Ånden bare vet og kan høste av alt som noen gang har vært og ER – vil dets Visdom være like ubegrenset som skaperverket selv – dette er en uomtvistelig sannhet – som kun settes i tvil av egoet - i deg selv eller andre.

Enhver form for møte eller møter med andre individer vil være møter, samtaler eller annet samvær i energiene mellom dere på alle mulige måter. Liker vi de vi har samvær med, er energiene harmoniske og i tråd med dette – og det er det vi sender ut og mottar. Liker vi ikke, eller har noe i mot eller har forbehold til de vi er sammen med, avgir og mottar vi nettopp dette – for det er vårt fokus = våre utsendte skapende signaler på alle mulige måter.

hva er hensiktenLikeledes vil enhver form for diskusjon, argumentasjon, krangel eller annet alltid være et konsept fra et ego til ett eller flere ego for å overbevise om noe eller noen – dette er altså ikke en samtale basert på Lys eller Kjærlighet ....

Still da – når du oppdager dette – det «Store spørsmålet» som du krever svar på: «Hva er Hensikten». Og ikke gi deg ... og heller ikke utdyp hvorfor du spør .... krev bare et klart svar på «Hva er Hensikten» ... og pass på at du er i et modus hvor du ikke bruker det for å vinne noe på det ... gjør det fra Hjertet ... hel uten noen agenda ... for har du agenda når du gjør dette ... vil resten av dette ha et utfall hvor vedkommende betrakter deg som en angriper ...

I forhold til deg selv ... og dine egne tanker ... gjør dette både titt og ofte ... og kombiner det med din Hellige Ånde. For du har både viljestyrke og utholdenhet til å stå i dette hele veien.

Klarer du å gjennomføre dette hver eneste dag i 23 dager uten pauser eller opphold, vil du fra og med den 24 dagen være i dette Lyset helt uten besvær – egoet ditt har da innfunnet seg med å leve i den samme kjærligheten som hele din væren har lært det å ha tillit til. Men vit at du må ha en bevissthet om at du må være akkurat det Lyset – hele tiden – dette er ikke noe helgearbeid eller noe du gjør en gang i blant – dette er noe du må leve 24-7 i hele resten av ditt liv.

Efaringene våre tilsier at du allerede ved utløpet av den 3. dagen vil la deg påvirke av egoets finurligheter, og forsøke å rettferdiggjøre en avslutning på hele denne Lys-greia ... egoet vil med alle midler forsøke å stoppe deg fra denne bevissthets-tilstanden ... det vil til og med fortelle deg at det er jo så kjedelig ... ingen spenning ... bare den samme uendelige kjærligheten ... det vil forsøke å bagatellisere det ... det vil latterliggjøre det ... og mye mye mer av finurligheter .... utholdenhet ... hmmm har du det da??? .... og hvordan er det med viljestyrken din ???

Når dette dukker opp ... vær da klar med det store spørsmålet: «Hva er Hensikten ???»

Neste meget store bøyg (hinder) ... når du har blitt vant til egoets kontinuerlige «angrep» ... er den 9. dagen ... så vil det roe seg til du kommer mot den 19. og 20. dagen ... for da har egoet innsett at det må sette inn alle mulige virkemidler ... det vil til og med forsøke å herme etter Hjertets Lys og forsøke å lokke deg over til «seg» igjen ... men du avslører det enkelt ... for det vil inneholde valg ... og valg kan ikke din Høyere Bevissthets Lys gi deg ... for det finnes kun valg og valgmuligheter i egoets verden ... så vit at du kun har ett fritt valg i ditt liv ... Lyset ... resten er bundne valg styrt av ditt eller andres ego gjennom deres trossystemer, lover, regler osv osv.

 

Fra mitt Hjertes Lys til Hele Deg,
--- Bengt ---

 

 

header039 with bottles 660x198px
 
Kjenner du at dette
nettstedet gjør noe
med deg?
 

Klikk HER

 Ønsker du å bli en registert leser?
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her

Moder Jord - Fader Sol

Lydfilene over og under er sammensatte med tema basert på bevissthet.

  • Moder Jord - Fader Sol - spilleren over - er en "kjærlighets-port-åpner" som danner grunnlaget for egen utvikling og er essensiell i forhold til å leve fra Hjertet i absolutt fullkommenhet. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Det indre barnet -  er en "port-åpner" til befrielse og frihet - og til kontakten med det Høyere Selv. For lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Affirmasjoner med musikk - spilleren under - der finner du to mp3 filer. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.

Klikk på ? i spillerene for å se hva som avspilles<|  og  |>  skifter mellom lydfilene.

Affirmasjoner med Musikk

 

På Rosita:
Felles Meditasjon ca   kl 20 hver dag
Livsveiledning og behandlinger av kortere og lengre varighet
Energisamlinger - også spontane når dere kommer
Hyggelig samvær i energiene - vi har god plass
Merkaba-hand-right
***
 Åpning av energiene i nye "Hjerte-Lys" fortløpende gjennom opphold her hos oss på Rosita i 5 dager eller mer.
Opplev å føle, se og sanse energiene i en klar dags-bevissthet
Skap et positivt aktivt liv i indre fred, harmoni og tillit til deg selv
***
pyramid
Rosita logo vert full
Rosta Handcrafted Ratfish Liver Oil
En Energi-olje som renser opp
i systemet.
Offisielle Laboratorie-tester

 

I love life

 
Alle artikler i kategorien

Den Nye Tid

 

Klikk HER
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her
 
Alle artikler i kategorien

Healing & Pusten

 

Klikk HER

 Rosita logo horz

 
 Hjem   |   Kanaliseringer   |   Blogger   |   Bevissthet   |   Annet   |    Lenker   |   Logg inn/ Logg ut