Veiviser i Lyset - Ja-Jeg-ER

I Kjærlighet for Alt og Alle

banner-dna
drunvalo-banner-nye

SDO-gsfc-NASA-GOVEnergiene har i lengre tid vært "merkelige" i forhold til det vi tidligere har vært vant til. De som er litt vel "sensitive" og har "våknet opp" i sin bevissthet om at det faktisk er energi-variasjonene i og rundt oss som "foregår", og at det ikke er noe galt med de fysiske kroppene våre - vet det er "store ting" som pågår, og at dette særlig har påvirket oss nå den aller siste tiden - siden rundt den 10. januar.

Tidligere hadde vi tilsvarende "store energi-endringer" 10-13 desember - før skiftets "ferdig-stillelse" den 21. desember - når vi gikk inn i vannmannens tidsalder (The Age of Aquarius) - og Maya-kalenderens slutt.

Når vi nå har entret den nye tid, og energiene har skiftet over til denne nye tidens "inn-flux", har alt det "limet" som før skiftet bidro til å holde alle våre "gamle tros-systemer" sammen - "sluppet taket" i oss - og satt oss fri til å være en del av Den Nye Tids bevissthets-felt fullt og helt - noe som gjelder for alt og alle i hele dette sol-systemet og denne delen av universet.

Som fullstendig levende guddommelige skapelser er vi alle en stor del av dette som "utspiller" seg. Vi merker dette best gjennom de nære forholdene. Aller nærmest i oss selv; så i de rundt oss; og videre utover til omgivelsene - og videre gjennom media og fra nyheter i både inn- og utland - og enda videre med hele Moder Jord og den vakre og skjønne maskuline livgivende sola vår, Fader Sol.Screenshot - 17.01.2013  09 21 31

Ettersom det mest kjente for oss jord-mennesker fortsatt er fokuset utenfor og bort fra oss selv - vil vår oppmerksomet først og fremst være rettet mot de store kildene hvor endringer fysisk kan måles og "bevises" etter de gamle systemene av årsak og virkning (kalt det vitenskaplige prinsipp). I så måte er vel sola (den maskulinge skapende energikilden - Fader Sol) den kilden som ved selv mindre endringer gir store utslag her på Moder Jord.

På Internett har vi flere fantastiske bevisste skapende mennesker som følger med og rapporterer det vi ikke kan finne i "main-stream media" i relasjon til bl.a. Sola.

Her har vi bla.a en kar som virkelig har satt det som en oppgave å informere om det han finner og oppdager. Han lager små snutter med videoer om dette som han legger ut på YouTube og deler med oss alle sammen. Han er veldig opptatt av å anvende de etablerte vitenskaplige kanalene med bla.a NASA og bruker dette materialet inngående med alle tilgjengelige data. Det er imponerende å se hvor mye data som egentlig er tilgjengelig, når man bare vet hvor og hvordan det kan anvendes i forhold til alt det som skjer - også i forhold til det dette medfører i den nære fremtid - med timer og dager som utgangspunkt. Jeg anbefaler de med særlig interesse om å følge med på hans YouTube-kanal. Under har jeg valgt å legge ut hans siste, kalt "4MIN News January 16, 2013" Klikk på lenken foran, eller se den under for å få et innblikk i hans oppdagelser:

Sol-dataene reflekterer det vi kjenner i oss selv og opplever her på Moder Jord rimelig direkte. Og som videoen over angir, vil de utbruddene virke godt her hos oss etter noen dager (72 timer normalt før de direkte virkningene kommer) - men de som er sensitive nok, vil merke dem allerede rett etter at de har inntruffet - etter ca 8 minutter - som er tiden det tar for de direkte lys-spekter-energiene å nå hit til oss. De som er "hyper-sensitive" og har et nært energi-knyttet forhold til Fader Sol og Moder Jord, vil merke disse endringene i forkant av selve hendelsene - allerede mens de er i emning noen dager i forveien. Jeg har kontakt med noen som har gjort dette i flere år, og som jeg på flere måter ser på som et "barometer" for kommende hendelser som jeg visuelt 3 dager senere kan se på de offisielle målingene fra NOOA og NASA.

 

Oss selv og det kjente nære - De vi omgås, lever sammen med - Familie og venner.

Som Jim Self så klart uttrykker i et intervju nå den 10. januar - Limet som har holdt de gamle trossystemene fast i alt levende her på Moder Jord, virker ikke lenger - det har fullstendig sluppet taket - nå er det kun vi selv som sitter tilbake med våre nøye og innarbeidede mønstre, rutiner og samfunns-orkestrerte "kunnskaper og erfaringer" fra det gamle - som besørger at det gamle fortsatt henger igjen i oss. Men fortvil ikke - de av dere som har forventet stooore forandringer - med en ny tid av skjønnhet, kjærlighet og sannhet - det er denne nye yiden vi nå er inne i - 2013, det første året i denne så vakre Nye Tid. Intervjuet med Jim Self er lagt ut på YouTube og er tilgjengelig ved å klikke Her, eller du kan få det med deg gjennom videoen her under:

 

Vi mennesker er opphengt i det å kunne forstå alt og alle - og det som skjer nå kan ikke forstås - det kan kun oppleves, leves og erfares som virkningene av NÅ - hele tiden. Det er ikke engang mulig å sammenligne med det som har vært, for vi har ingenting å sammenligne med lenger - for "det limet" er ikke der lenger - selv om mange gjør så godt de kan i forhold til å holde fast på det gamle, de tidligere forholdene, minner, det tidligere været, ja - alt det som en gang var - vi sier nok ofte "Slik var det ikke før" ..... eller noe i den retning .... og helt riktig, for slik har det aldri vært ... og kommer definitivt ikke til å bli igjen .... for nå er NÅ, og kan aldri sammenlignes med noe som helst.

Energiene gjennom skiftet har stått hardt på i over 12 år, og vi har gjennom denne tiden vendt oss til at de er annerledes - dag for dag - ja, endrinene har vært av det finurlige slaget ... sakte men sikkert, små finurlige endringer time for time, dag for dag, uke for uke - ja år for år ..... såpass finurlige og små, at vi knapt har klart å kjenne noen forskjell ... for vi anvender det kjente og kjære ... vi sammenligner med det som var .... for det er noe vi er opplært til å gjøre .... og når vi sammenligner, endrer vi hele tiden det vi sammenligner med også, og det blir umulig for oss å merke noe klare forskjeller. Men like fullt, endringene er der hele tiden ... i en kontinuerlig dansende energetisk prosess ... og vi merker det best på de rundt oss .... for vi er opplært til å rette oppmerksomheten utover ... bort fra oss selv ....

Hvis vi tok alle de endringene vi har gått gjennom på celle og DNA-nivå i ett stort "jafs" (minst 12 år med endringer) - ville vi mest sannsynlig ikke ha klart å gjennomføre det i de skjønne vakre kroppene våre ... hjertene ville ha stoppet .... cellene ville ha "eksplodert" av vibrasjons- og frekvens-endringene på celle- og mikro-nivå inne i oss selv.

Det lykkelige i dette ... er at vi nå er godt over en milliard "opplyste" mennesker her på Moder Jord .... flere undersøkelser i mer vitenskaplige former har funnet at vi gjennom disse 12 årene har ekspandert fra å være i underkant av 1 million "sannhets-søkende" mer eller mindre bevisste guddommelige mennesker - til over 1-én milliard .... Nå kan vi selvklart spekulere veldig mye rundt dette .... hva som er lagt til grunn for disse tallene ... årsaker og alskens annet, men dette er uomtvistelig .... for det har vært, og er fortsatt en bølge av sannhets-søkende mennsker som våkner i denne nye tidens bevissthet ... de avslører i seg selv at det er noe annet som er så utrolig mye viktigere enn det og de trossystemene de har vokst opp i og under ... det er "noe" sterkt i og rundt oss som gjør oss til noe mye større og "viktigere" .... og vi er fortsatt i sterk vekst ... vi blir bare flere og flere ...

Når limet som holdt de gamle energiene sammen - ikke lenger er her for å "tvinge" oss til en fortsatt "slave-tilværelse" - vil vi møte på store og fantastiske utfordringer fremover - og vi kommer til å gjennom-leve dem - time for time, dag for dag, måned for måned - og de blir som tidligere, meget vanskelig å sammenligne .... for alt er NÅ ... og vi har mer enn nok med å holde tritt med og fokus med endringene i alt det som skjer .... så ... vi kommer fortsatt ikke til å merke at de er så "veldig store" .... annet enn at det og de rundt oss ser ut til å forandre seg på så mange områder og plan ....

I materialet her inne på ja-jeg-er.com er det en "gjennomgangs-melodi" i forhold til fokuset på vår bevissthet: "Du er tankene dine, og tankene dine - Det er DU" ..... I varierende grad har vi satt fokus på dette ... Vær nå sterkt fokusert på din indre utvikling ... utviklingen i din egen bevissthet ... i deg selv ... for det er der de virkelig store endringene står og skjer ... på absolutt alle plan ... og du vil oppleve helt utrolig mye .... som du "aldri tidligere har opplevd" ... og ha da samtidig oppmerksomhet på at det samme skjer i absolutt alt og alle ... ja til og med Moder Jord, alle de andre planetene og Fader Sol ... så du er slettes ikke alene i denne utviklingsprosessen .... og uten limet som holder oss fast i det gamle .... vil det nå gå fortere og fortere ... som om tiden på mange måter ser ut til å bli "borte" ... for alt skjer i et så helt utrolig høyt tempo ....

Ingen ting vil være privat eller hemmelig lenger .... selv dine mest "skumle" og private hemmeligheter vil komme for en dag ... for du vil selv avsløre dem ... helt uten å vite det ... for det bare skjer ... du "plutselig" bare "plumser" ut med dem ... og vit, du har ikke sjans til å "slippe unna dette" ... selv om du skulle kunne klare å holde det tilbake veldig lenge ... de mest ihuga av oss er nok i stand til å bære på alle sine "sorger, problemer, ulykker, smerter og sår", men ikke uten at omgivelsene tar dem inn - alle sammen ... for vi er alle ETT ... og de som allerede er våknet sterkt opp i sine "indre evner og talenter" ... tar inn alt sammen ... så å ha noe privat ... hmmm .... det er bare noe du "tror" er mulig i dine forståelses-søkende gamle talenter ...

Det interessante i dette ... hmmm .... sterke saker dette .... er at de fleste av oss "tror, mener og antar" at det vi tar inn, kjenner, føler og sanser - med smerter og annet - kun er fra oss selv .... vel ... dere som er i denne gamle negative "gjørma" .... dere vil etterhvert se "saker og ting" rimelig annerledes ... for nå tar alle inn alt og alle rundt seg ... og i og fra omgivelsene ... og jo tettere fokus vi har utover ... mot, i og rundt alle andre ... dess mer tar vi inn i oss selv, lider, opplever, føler og anser for å være vårt eget ... hmmm ... akkurat som om vi ikke har mer enn nok med å ha fokus inn i oss selv ... for å skape vår egen hverdag og utvikling ... og skape den i en sfære av vår egen fullkommenhet i Skjønnhet, Kjærlighet og Sannhet ... for når vi "skuffer for egen dør" ... og skaper vår egen positive hverdag, da skaper vi også dette utover til alt og alle i våre omgivelser ... så vær bevisst ... for du har et ansvar ... et meget stort ansvar ... og du må leve det hele tiden ... minutt for minutt ... time for time ... hver eneste dag ... for det er nettopp det vi er på vei til å bli en del av (bevissthetens nye tid) ... så slipp taket i det gamle ... og lev ditt eget liv ... skap i din egen fullkomne bevissthet og oppdag din egen stooooore guddommelighet og storhet ... for du er fullkommen i alt hva du ER ...

Uten limet som holdt alt det gamle sammen, har du nå endelig muligheten til å slippe taket og begynne å leve den nye tids skapelser fullt og helt ... det er kun snakk om tid før du kommer til å gjøre det ... men vit at du slipper ikke unna ... selv ikke om du dør ... for det finnes ingen død ... kun overganger ...

Beviser for skiftet og dets vellykkethet.

Som mennesker - oppdratt i den gamle sfære av trossystemer - icenesatt og orkestrert av noen få globalt - for alle å leve under, i og med - er det ikke bare enkelt å snu alt dette "opp ned" over natten ... så og si ... for skiftet har jo kommet så fort .... og vi må jo få tid til å tenke gjennom, kjenne på og erfare hva det er som skjer ... før vi kan bestemme oss for om det egentlig har vært et såkalt skifte ....

BeviserDet er jo helt krystallklart ... "det må jo alle forstå" .... hmmm .... dette krever klare beviser og det må være kringkastet i alle medier og ha vært forsidestoff i avisene våre og ihvertfall ha vært et debatt-tema på de viktigste tv-kanalene og i nyhetene før vi virkelig kan tro, mene og anta noe slikt ... for det er det vi er lært opp til .... at vi skal forstå alt sammen på eksakte innarbeidede måter og prinsipper ... diktert gjennom et langt liv, utdannelse ... kultur, solsiale medier, religioner og av mamma og pappa .... selv om vi ikke vil innrømme at selv de har gitt oss og påført oss mange av de trossystemene vi i dag "lider under" ...

Bevisene er meget krystallklare og ligger der - midt i deres eget åsyn .... bevisene på de store forandringene ... skiftets gjennomføring og gang ... minutt for minutt ... time for time .... dag for dag og år for år .... men vi ser dem ikke ... vi kjenner dem ikke .. vi aner jo ingenting ... for de sier jo ikke noe om det "offisielt" i mediene våre ...

Mange av dere har våknet opp og gjennomlevd og erfart endringene .... dere har våknet opp .... etablert et klart bevissthetsforhold til det som skjer .... men kan likevel ikke helt slippe taket i det gamle ... "for vi må jo ha beviser før vi kan slippe taket fullt og helt" .... noe som er "forståelig" ... hmmm ... he he he .... ja vi bruker slike ord hele tiden .... forståelse, vi tror, mener og antar ... og masse mer ... men så skal vi helt "plutselig ha beviser" .... men ellers kan vi dømme og bedømme alt og alle gjennom våre sammenligninger fra våre innarbeide trossystemer ut fra at vi "tror, mener og antar" på absolutt alle nivåer i vår væren og eksistens ... og når vi gjør det .... kjenner vi aldri noen behov for beviser ....

I disse siste ukene har jeg ikke tall på hvor mange ganger jeg har hørt og vært i kontakt med vakre og skjønne delvis bevisste og opplyste vakre mennesker som har fortalt: "Jeg tror jeg er på vei til å få den influensaen som går nå" ..... "Jeg er så rar i kroppen, og magen er løs" ... "jeg er kvalm" ... "jeg antar dette er det samme som de har i nabohuset" ... "Jeg må ha blitt smittet av barnebarna når de var her i helgen" ... osv osv osv ... he he h e ... vakkert "skuespill" alt sammen, for vi er jo fortsatt knyttet til de gamle systemene vi er opplært til å følge .... og vi tror, mener, og antar på oss alskens artige "unnskyldninger" for å kjenne på disse systemene og deres negative konsekvenser inn i oss ... for nå får vi nemlig alt vi legger i tankene og følelsene våre ....

Jeg opplever til og med at noen blir arg på meg når jeg nevner slikt ... de går rett i forsvar .... og deretter gjør de vakre ting som egoet spiller ut i dem .... og da angriper de .... gjerne to eller flere sammen (vi har jo "sympati" for de som tror, mener og antar likt) ... for det egoet har lært og kjenner best .... (som du har lært det opp til) ... det praktiserer vi fortsatt ... for vi skal nå lære å leve i Skjønnhet, Kjærlighet og Sannhet .... så vi må møte dette i et tempo og i sammenhenger vi aldri tidligere har opplevd i oss selv ... he he h e ... og så kan jeg til og med finne på å si at jeg ser på det som både vakkert og helt utrolig utviklende og bevissthets-vekkende .... Og som nevnt ovenfor ... nå får vi alt ... absolutt alt i et rasende tempo ... for vi ønsker jo beviser ... og nå lever vi disse bevisene hver eneste dag ... minutt for minutt ... og alt sammen skal opp og frem i ditt eget lys ... for å bli deg bevisst ... at du er dette levende beviset ...

Kjære du - ja du, vit at du er fullkommen ... du kan egentlig aldri bli syk ... eller smittet av noe som helst ... men limet fra trossystemene sitter fortsatt i oss - de absolutt fleste av oss - deg og meg ... og derfor blir vi syke og smittet ... men "redningen kommer og er der hele tiden" for det er også du ... du er selv redningern ... når du har fått nok av bevisene  ... og begynner å leve ut din egen fullkommenhet og ser din egen Skjønnhet, Kjærlighet og Sannhet ...

... ja Du, jeg - oss alle sammen ... nå i en overgangsfase ... for å bli ferdig med alle bevisene inn i oss selv ... vil vi teste oss selv på alle mulige måter ... men fortvil ikke ... vi er alle i "samme båt" og går gjennom dette sammen ... vakkert ... veldig vakkert og så er vi så heldige som får leve akkurat nå i denne tiden ... (vi har jo valgt akkurat det) ... og får være med på å skape alt dette skjønne, vakre og sannferdige fra våre skapende og lysende kjærlighets-opplysende hjerter ... åååå som jeg koser meg ... ååå såååå utrolig mye glede og takknemlighet jeg kjenner hver eneste dag ... hvert minutt ... hver time ... såååå "vanvittig" mye kjærlighet ......

Beviser - beviser og atter beviser ... men når skal vi bli ferdige med å tro, mene å anta i alle andre forbindelser ... jo, når vi er opplyste innover i vår egen bevissthet ... for da ser, føler, sanser og kjenner vi den egentlige sanneheten, skjønnheten og kjærligheten i alt og alle ... ja, først da er vi klare for å komme oss videre på ferden i våre helt utrolig vakre og skapende skjønne liv her i denne delen av dette universet ... og vi går denne veien og ferden videre sammen med Moder Jord, Fader Sol og alt og alle ... og slettes ikke alene som flere av dere "tror, mener eller antar" ... i mange tilfeller i deres hverdag ... aldri alene ... aldri ...

Pusten ... ja ... husk pusten ... når du blir syk (du tror du er på vei til å bli syk) ... sett da igang med den dype og lange pusten ... i lange intervaller ... med fullt fokus ... så du hører, kjenner, sanser og føler den i hver en celle i hele kroppen ... Pusten din, den bevisste pusten med fullt fokus innover på din egen fullkommenhet ... gjenskaper og gjenoppretter forbindelsen til ditt indre hjertes klare bevissthet ... bevisstheten om din guddommelighet ... som fullkommen skaper i alt hva du er og gjør ... Denne pusten vi gjenopprette forholdet til din egen Skjønnehet, Kjærlighet og Sannhet ... og det du var på vei til å skape av sykeligheter inn i deg selv ... det forsvinner ... I begynnelsen vil du ha problemer og vansker med å holde et slikt fokus ... fokuset på din egen fullkommenhet, men ... øvelse gjør mester ..... og tilslutt vil du gjøre dette automatisk ..... og opplever på sikt at alle dine sykeligheter forsvinner ... ja ... forsvinner ... for du har fått de bevisene inn i deg selv om din egen fullkommenhet som du trenger for å slippe å gå ned i de negative sfærer igjen ... vakkert ... og meget effektivt ...

Har selv kjent på dette flere ganger den siste tiden ... og hver eneste gang ... i det øyeblikket jeg ble oppmerksom på hva som "var i gjære" ... har jeg iverksatt "21 pusten" .... med 7 sekunder mellom hver inn og utpust, og 7 sekunder stillstand mellom hvert åndedrag inn og ut .... alle med sterkt lys-fokus på mine indre cellestrukturer og hjertet ... og der hvor "dævel-skapet" ligger i meg selv ... med sterkt vibrasjons og frekvensskapende klar høylytt strupe-pust. Først 7 inn og ut gjennom nesa .... så 7 nye inn gjennom nesa og ut gjennom munnen .... og så 7 nye ut og inn gjennom munnen .... jeg teller hver pust med fingrene ... sittende i halv-lotus eller sittende i en stol ... rett og rak i ryggen ... og for å holde tellingen med puste-lengden, teller jeg inne i meg til 7 i hver pause og i hvert eneste åndedrag .... umulig å holde det fokuset og samtidig holde tellingen på annen måte .... mulig med et bønne- og perlekjede ... men det er ikke noe jeg bruker ... og husk, ikke stress denne pusten ... den skal være rolig ... meget rolig og balanserende ...

I begynnelsen kan det være nødvendig å gjennomføre denne pusten sammenhengende - gjerne i timesvis for å komme igjennom de første fasene ... den kan også gjennomføres liggende når det blir så ekstreme behov ... (når tanke-kverna og følelsene driver sitt spill gjennom egoet) ... og blir du svimmel, er det ikke farlig, det er kun egoet som setter igang med sine forsvarsmekanismer ... og da må du være snill mot det (deg selv) og fortelle det gjennom deg selv at det ikke er farlig ... kjærlighet er nemlig medisinen også for egoet ... for det er som du ... avhengig av at du (dere) har det best mulig ... men du har jo lært det opp til å være på vakt og "koble inn" når det skjer "uventede" situasjoner og ting som er truende, mistenkelig eller annerledes ...

Selv praktiserer jeg daglig 21-pusten hver morgen og i tillegg ved behov ... særlig når jeg kjenner immunforsvaret setter igang og utfordrer egenkjærligheten og fullkommenhetens bevissthet .... eller når egoet blir testet gjennom andres forgodt-befinnender og "væren og laden" for vi er jo alle ETT ....

For å se en god og muligens forbløffende video om pusten og én variant av 21-pusten (The Breatharians) - Klikk her eller se videoen under.

Beviser, og atter beviser ... som må til for å komme videre i livet ... ja ... sannelig er livet og denne nye tiden vakker ...

Til tross for at hele det globale main-stream media er fullt og helt styrt og regulert - ja selv de norske avisene på alle plan - og politikerne og nær sagt alle de såkalte "sannhets-mediene" - er det ikke vanskelig å "kle av" og avsløre de virkelige sannhetene og få bevis for skiftets realiteter ... og dette har vært fullt ut mulig hele veien gjennom skiftet ... og i disse dager og i denne tid enda mer gjennomsiktig ... nesten selvlysende det meste av det ....

Når Niels Bohr på begynnelsen av 1900-tallet oppdaget atomets og molekylenes finurligheter og fortreffeligheter, oppdaget han også at de samme byggestenene i all kjent materie (til nå) - var sterkt påvirket av tankene og følelsene han la for dagen under eksperimentene sine. Dette skrev han ned i sine bøker (ikke publisert med fokus på dette ... hmmmm) og delte samtidig med flere av sine vitenskaps-kolleger .... dette var nåtidens store start på kvantefysikken ... som fortsatt ikke er fullt ut akseptert inn i den vitenskaplige verden ... senere under en verdens-konferanse i Belgia i 1929 ... delte han dette med hele åndseliten også Einstein ... som senere kom tilbake til han og klargjorde at han hadde helt rett ... Bevisene for det vi opplever nå ... ble følgelig allered da ... for godt og vel 100 år siden dokumenter og uomtvistelig bevist ... men vi er vel snart alle kjent med at vi gjennom de siste vel 100 årene har hatt to former for vitenskap - den offisielle for oss - og den skjulte for de få ...

For de som er interesserte i å gå dypere inn i dette bevis-materialet, anbefaler jeg to videoer med David Sereda (En av denne nye tids virkelig store vitenskapsmenn) - absolutt på høyde med en av tidligere tiders største storhet - Nicola Tesla ...

For å se videoen om denne konferansen med Niels Bohr, Einstein, Planc og flere, se den på YouTube direkte her, eller se den under. Kvaliteten er så som så, men lyden er upåklagelig:

Her kommer den neste videoen med David Sereda ... fra en UFO-konferanse i 2010 ... hvor han legger for dagen viten, visom og teknologier som er større enn det de fleste kan fatte eksisterer - men som er i utvikling golobalt i regi av de få - se særlig ca 40 minutter inn i videoen hvor dere får et innblikk i virkelig sann "fri energi" som er i utviklig globalt. I dag har vi varme-pumper som arbeider i forholdet 1 del strøm inn, og inntil 3 deler tilsvarende ut - altså forholdet 1:3 - men her ser vi i videoen forholdet 1,62:212,0 - tenk dere en varmepumpe som i fremtiden kan produsere alt det du trenger av energi og samtidig gi nok energi til seg selv får å gå uendelig - det er dette vi ser her i videoen. Jeg har selv arbeidet i internasjonale lukkede fora med over 1200 andre med denne teknologien tidlig på 2000-tallet .... - klikk Her for å se videoen direkte på YouTube, eller se den under:

Dette var noe av det materialet som jeg nå ønsker å dele med dere - jeg har samlet materiale om lignende og mer omfattende enn dette gjennom mange år ... noen hundre videoer ... patenter på fri energi og mer .... men det er nå dette vil komme frem .... og bli utviklet og produsert til gavn for oss alle ... nå fra i år og framover ... uten at de få "skal være nødt til å kjøpe det opp" .... lukke det ... eller ta livet av de som står bak det slik de har gjort gjennom altfor lang tid ...

Alt dette skjer NÅ ... for nå er limet som holdt deres gamle systemer borte ... de er livende redde for at vi virkelig skal gjøre mot dem som de har gjort mot oss ... selv Vatikanet og kirken er i frykt for at de skal bli utsatt for det samme som de selv har sendt ut og påført oss alle ... de bokstavelig "skjelver" i sine grunnvoller .... og alt dette skjer NÅ ... uten at "main-stream media" sender ut og publiserer noe som helst rundt det ... for de er jo styrt og kontrollert av de få ... enda .... en liten tid til ....

Vi har enklere og klarere beviser på selve skiftets gjennomføring enn dette ... også i main-stream media, men vi øyner ikke å se dette ... hva f.eks med levealderen vår ... leste nettopp at det har aldri vært så mange 100 åringer som det er nå ... vel, aldri er en drøy påstand ... særlig når vi vet at både Abraham og Metusalem ble veldig mye eldre enn dette ... og tiden vil vise at dette ikke er tilfeldig eller et resultat av mat og levesett ... Selv vitenskapen medgir at de er forbløffet over dette ... for aldri tidligere har vi spist mer søppel og skit (gift-produktet sukker topper alt) ... og aldri før har så mange levd med medisinering som dreper enn i denne tid. Og de bestråler oss med mer remedier enn noen gang også ... med antenner og utstyr og WIFI og Radar og annet ... og de som nå i mange år med fluor og andre lignened befolknings-reduserende tiltak har forsøkt å ta livet av oss ... de er skikkelig bestyrtet over at ingen ting av dette ser ut til å virke lenger ... ikke rart de er redde ...

Levealderen har "brått" helt uten "forklaring" øket med mer enn 20 år på de siste 20-30 årene ... "helt plutselig" ... hmmm og dere vil ha beviser ... men er dere villige til å se dem ... hmmmm ... vi må vel klare å se slike beviser i tiden som kommer ... eller ... og forbruket av giftstoffet sukker har økt fra 1 kilo pr innbygger her i Norge til over 44 kilo pr innbygger ... på noen 10-år ... hmmmm ... beviser ????

Når fokuset i den vestlige verden ligger på det vi spiser ... og dette - ifølge vitenskapen - kun står for mindre enn 10% av vår helsetilstand - forteller dette også at det må være noe ekstraordinært de ikke "vil fortelle oss" ... for hva utgjør da de mer enn 90% av påvirkningene som de ikke ønsker å fokusere på - i forhold til vår fysiske og generelle helse - ja, som de ikke ønsker å snakke om på noen som helst måte ...

Vel, vi som har våknet opp og begynt å se dette ... vi vet at det siste de har ønsker publisitet og fokus om og rundt ... er disse 90 % .... som i hovedsak handler om tankene og følelsene våre ... for da må de innom sine innstiftede trossystemer og deres mangel på fortreffelighet.

Filmen "the Prosac Nation" (lykke-pille-nasjonen) ... er vel ganske synonym med tilstanden i dagens vestlige verden ... vi er vel snart nærmere halvparten som er satt under forskjellige former for kjemisk lobotomering og kjemisk medisinering ... som bidrar til og besørger en redusert bevissthet inn i folket ... syndromenes og diagnosenes sentrerte fokus besørger at de selv ikke skjønner at de blir "lurt" til frivillig å innta slike kvalitets-reduserende remedier ... det artige er at de er selv vokterne og bødlene bak dette og selv står øverst på barrikadene for å forsvare bruken av de samme virkemidlene og remediene ... de har sannelig vært dyktige til å "oppdra" oss gjennom sine nye gjennomtenkte og kalkulerte trossystemer ... når vi selv er både dommere og bødler for oss selv ... hmmm ... men, vakkert - for nå vil alt bli avslørt ... og unntakene blir meget få ...

En annen sak er at vår helses 90% andel - tankene og følelsene våre - ikke kan prissettes skikkelig ... det er ikke mulig å gjøre noe med dette og samtidig få en skikkelig betaling for arbeidene og resultatene ... tror de ... resultatene av det som skjer nå vil komme uansett ... og de kan ikke gjøre noe for å forhindre det ... bevisstheten om dette er på vei inn i "massene" - brukerne av deres fortreffelige kjemiske remedier ...

Filmen "Levende Helse" er absolutt en fin norsk video som belyser dette ... men obs ... obs ... vær varsom når du ser den .... for også der har det vi spiser (10%-andelen en altfor stor andel av fokuset ... selv om den samme filmen selv kommer frem med disse "vanskelige 90-prosentene" ... hmmmm .. Under finner dere en liten introduksjon av denne videoen - lag ut på YouTube:

Hvis du ønsker ytterligere beviser for skiftets klare gang og gjennomføring - gå da inn i deg selv - vekk opp din egen bevissthet - skap et forhold innover i deg selv og lær hva vibrasjonene og frekvensene som går i deg ... mellom deg og omgivelsene ... mellom deg og Moder Jord .... mellom deg og Fader Sol ... mellom deg og alt og alle ... hva disse vibrasjonene og frekvensene gjør med deg ... hvordan de virker ... og hvis du ikke er der enda .... eller ikke kan kjenne dem i deg selv ... ikke kan sanse energiene i hendene dine når du holder dem over materiene eller andre mennesker ... gå da til noen som kan hjelpe deg med å bli dem bevisst ... så du slipper å leve i en tilstand av "bevisst-løshet" i forhold til alt det store som nå går for seg ... du vil bli forbauset over hva du vil oppdage i deg selv ...

... og vit ... slik hjelp behøver du ikke søke hos pengepugende og såkalte høytlevende og pengekrevende alternative mennesker som er styrt av sitt lysende og strålende forhold til sitt ytre, sine evner og materielle speil ... du behøver slettes ikke betale flere tusen kroner for å bli vekket eller "aktivert" i din egen energibevissthet ... Disse menneskene som lever gjennom sitt ytre, sine beviser på sine evner og sine fortellinger om seg selv til det nesten kjedsommelige ... har som du ... et stort markeringsbehov som de nå arbeider med å selv oppdage ... for så å bli bevisst sin egen egentlige fullkommenhet, og oppdage Skjønnheten, Kjærligheten og Sannheten ...

548318g7mw6q1do9Og du finner kun de ekte og gjennomgående bevisene for dette gjennom å gå innover i deg selv ... pusten ... meditasjon ... avstressende (ikke ADHD og bokstav-syndrom-stimulerende påvirkninger og trossystemer) ... arbeide hardt og gjennomgående med deg selv ... være mye ute i Moder Jords natur ... eller der du finner denne roen ...

... og du finner ikke dette ved å reise bort fra deg selv ... reise jorden rundt ... på stadig jakt etter de såkalte "energiene" ... for de finner du der du er i kjærlighet til deg selv ... og der 3 eller flere er samlet i energiene ... der er akkurat de energiene de samles i ... i vekst ... enten det er i de negative ... eller positive energiene ... Det er fullt ut mulig å lage et energiparadis der du er i Skjønnhet, Kjærlighet og Sannhet til deg selv ... selv i din egen stue når du finner den god nok til å leve i og være deg selv ... Kutt ut flukten, rastløsheten og stresset ... og søk inn i deg selv ... søk gjerne sammen med likesinnede og søk denne fantastiske væren sammen ... det er mye lettere sammen med andre ... og uansett hvor mange bøker med selvbiografier du leser om andre ... hvor mange timer du daglig bruker på internett og facebook ... så er ikke dette deg ... de er kun hindere du må overkomme for å komme videre ... og du kan neppe bruke dette for noe annet enn å bli klar over at du en dag må begynne med deg selv ... og da med fokus innover og ikke utover i alt og alle andre ...

I Lyset for Deg og Alle,
--- Bengt ---
PS! Etter en lengre "skrivetørke" ble jeg i natt vekket kl 02:30 med budskap om å sette meg ned for å skrive - og denne artikkelen ble resultatet - kjenner veldig nå i ettertid at det ligger mange tankevekkere i de budskapene som kom ned - måtte lese den en gang til nå kl 15 for å få med meg alt en gang til. Kos dere med det som er skrevet <3 <3 <3

 

header039 with bottles 660x198px
 
Kjenner du at dette
nettstedet gjør noe
med deg?
 

Klikk HER

 Ønsker du å bli en registert leser?
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her

Moder Jord - Fader Sol

Lydfilene over og under er sammensatte med tema basert på bevissthet.

  • Moder Jord - Fader Sol - spilleren over - er en "kjærlighets-port-åpner" som danner grunnlaget for egen utvikling og er essensiell i forhold til å leve fra Hjertet i absolutt fullkommenhet. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Det indre barnet -  er en "port-åpner" til befrielse og frihet - og til kontakten med det Høyere Selv. For lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Affirmasjoner med musikk - spilleren under - der finner du to mp3 filer. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.

Klikk på ? i spillerene for å se hva som avspilles<|  og  |>  skifter mellom lydfilene.

Affirmasjoner med Musikk

 

På Rosita:
Felles Meditasjon ca   kl 20 hver dag
Livsveiledning og behandlinger av kortere og lengre varighet
Energisamlinger - også spontane når dere kommer
Hyggelig samvær i energiene - vi har god plass
Merkaba-hand-right
***
 Åpning av energiene i nye "Hjerte-Lys" fortløpende gjennom opphold her hos oss på Rosita i 5 dager eller mer.
Opplev å føle, se og sanse energiene i en klar dags-bevissthet
Skap et positivt aktivt liv i indre fred, harmoni og tillit til deg selv
***
pyramid
Rosita logo vert full
Rosta Handcrafted Ratfish Liver Oil
En Energi-olje som renser opp
i systemet.
Offisielle Laboratorie-tester

 

I love life

 
Alle artikler i kategorien

Den Nye Tid

 

Klikk HER
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her
 
Alle artikler i kategorien

Healing & Pusten

 

Klikk HER

 Rosita logo horz

 
 Hjem   |   Kanaliseringer   |   Blogger   |   Bevissthet   |   Annet   |    Lenker   |   Logg inn/ Logg ut