Veiviser i Lyset - Ja-Jeg-ER

I Kjærlighet for Alt og Alle

banner-dna
drunvalo-banner-nye

Den Nye Tid – Fredens og Kjærlighetens Tidsalder Åpnes for Fullt.

21desember2012Den 21.desember fra kl 12, står energiene for fullt inn fra Sentral-solens skapende kilder. I åtte-8 minutter med kl 12:11 (norsk tid) som topp-punkt, vil alle planetene i vårt solsystem være på linje – og vi får oppleve en innkommende skapende energibevissthet som ikke tidligere har vært i vår korte og nedtegnede jordiske historie.

For de av dere som har fått ervervet denne bevisstheten – Denne 5.dimensjons bevisstheten eller bevisstheten av den 4.densitet - bevisstheten om å kunne sanse, føle og ta inn disse høyere vibrerende frekvensene – som har evnen til å merke og oppdage endringene som skjer rundt og i dere – vil denne dagen være en meget stor og sterk opplevelse på veldig mange områder – og da særlig på celle- og DNA-nivå, og bevisstheten om En-het vil være absolutt.

Mange opplevde nok det som skjedde i energiene rundt 12.12.12 som nesten «uutholdelig», og er vel nå veldig spente på om de vil klare å stå ut det som kommer den 21.12.12. Og budskapet er krystallklart til dere alle sammen: «Ha tillit – slipp taket – ta imot – Det er dere som er de virkelige skaperne – Dere er fullkomne, Guddommelige skapere – og det er dere selv som har valgt det dere nå tar imot – Ha Tillit».

Alt som er i dette solsystemet vil transformere opp i energiene i det vi går gjennom - og det får ringvirkninger i hele universet - som Ringer i Vann. Vi må være klar over at med oss i denne tidens frekvens-hevninger har vi samtlige livsformer og energiformer. Moder Jord som er vårt moderlige opphav og som fostrer oss alle sammen er en sterkt levende entitet, og transformerer også opp i energiene. Når vi er på plass i vår En-hets-bevissthet, er alt ETT og Moder Jord og Fader Sol skaper med oss i kjærlighet - og gjennom denne En-heten i kjærlighet er vi alle ETT. Universet er levende og ETT i alle sine komponenter.

Lyset - som ringer i vannOpplevelsene, følelsene og sanseinntrykkene gjennom de kommende 8 minuttene vil være forskjellige for oss alle sammen, men de er der – fra ca kl 12:04 til ca kl 12:15 denne vakre og skjønne «sol-snu-dagen». Denne dagen solen er på sitt aller laveste her på den nordlige halvkule.

Vi her hos oss – på Rosita og Ja-Jeg-ER - finner det både timelig og litt artig at det er nettopp når solen står på sitt aller høyeste på denne meget korte dagen – ca kl 12:11 – at dette skjer – at det er vår tidssone som får oppleve fullt dagslys (midt på dagen) – når dette inntreffer. Vi kan gjennom det oppleve å få inn direkte lys fra sola (Fader Sol) gjennom hele denne vakre bevissthets-vibrerende unike hendelsen. Denne tidssonen dekker blant annet Roma, Berlin, Paris, København og Oslo – slik vi kjenner dette fra tidssonene på Internett i forhold til GMT og London, hvor klokken da er 11:11.

I de aller eldste skriftene – fra India og Kina – heter det at «Lyset for den nye tid skal komme fra nord» .... Disse skriftene er angivelig over 10.000 år gamle ...


Hvordan kan jeg best mulig dra nytte av disse energiene?

Som Lys-arbeidere har vi tatt på oss oppgaven med å spre Lyset – å utstråle bevisstheten om de høyere vibrasjonene – å være bærere av de høyre dimensjoners sanne bevissthet – Disse dimensjonenes rene og ubesudlede Lys. Det er en stor og vakker oppgave vi har påtatt oss – som vi valgte når vi gikk inn i dette livet her på Moder Jord - i bevissthet sammen med Moder Jord. Noen har kjent denne oppgaven hele livet, andre har gjennom sin vei i livet fått oppgaven opplyst og erkjent dypt inn i seg selv, og atter andre «bare vet» .... like vakkert og Lysende alt sammen ... og akkurat like fullkomment ...

Vår «jobb» og funksjon som lys-arbeidere er ikke å påtvinge eller på-prakke andre vår bevissthet – slettes ikke – vår oppgave er å være de Lysene som er her, og skape i og gjennom vår bevissthet – Skape «Den Nye Tid» og hele dens eksistens gjennom Fred, Tillit og Harmoni – i absolutt bevissthet om Skjønnhet, Kjærlighet og Sannhet ... i samklang med Moder Jord og Fader Sol som Ringer i Vann gjennom hele Universet. Ikke rart det er stor oppmerksomhet rundt dette fra hele Universet - de er her fra alle galakser og dimensjoner og er med oss hele tiden.

bridgetoenlightenmentI den sterkeste timen i energiene denne dagen, har vi blitt gitt å be dere om å kjenne på Fred, Ro og ha Tillit. Gå inn i deres indre Hjerter i harmoni og balanse – og ta inn alt dette nye. Se på det som «gaver», «oppgraderinger» eller «nedlastinger» av bevissthets-informasjons-kapsler – og kjenn på din egen fullkommenhet – din egen Skjønnhet – din egen Kjærlighet – din egen Sannhet – som er den universelle skapende En-het – at du er Ett med «kilden», den Guddommelige skapende «kilden» som står bak og er Ett med absolutt Alt som ER – Du, Skaperen.
Finn deg et rolig sted – eller finn roen og harmonien i en gruppe med andre Lys-arbeidere – hvor du kan få være i fred med et klart fokus rundt og i disse innkommende energiene – uten å være i arbeide med andre saker og ting. For de av dere som er i arbeide denne tiden - dette er da i lunch-tiden – sett da av den viktigste delen av denne lunchen med ihvertfall tiden fra ca kl 12 til 12:20 til disse energiene – for de kommer kun denne ene gangen – det er ca 26.000 år til neste gang ....

Du kan helt klart finne deg et sted ute i naturen, hvor du har anledning til å se og kjenne solen i denne vakre stunden. Og ser du ikke sola mens du sitter der ute, lukk da øynene og kjenn energiene som kommer inn, selv om skyene skygger for det direkte visuelle. Kjenn Moder Jord, kjenn Fader Sol og kjenn ringvirkningene - Som Ringer i Vann - både innover og utover - ja, i alle retninger, i alle dimensjoner og i alle lag av enhver eksistens.

Påkall bevissthets-energiene til Moder Jord, kjenn at du er ett i energiene med henne og hele hennes vakre, skjønne og fullkomne væren – kjenn Moder Jords feminine skapende puls som dine egne hjerteslag – og send henne all din klare og bevisste kjærlighet. For så å gjøre det samme med Fader Sol og hans innkommende og skapende maskuline energier. Samle disse energiene i ditt indre Hjerte – gå inn i Hjertet, og aktiver hele din skapende balanserte og harmoniske bevissthet om det du nå tar inn, og la det som skjer – skje. Aktiver gjerne din Mer-Ka-Ba og sitt der i energiene til du kjenner du er klar for å gå videre denne utrolig vakre dagen. Les egen artikkel om Moder Jord og Fader Sol - Klikk Her.

De energiene du nå får bevisstgjort og aktivert i deg vil ruste deg og gjøre deg klar for alt det som kommer i tiden etter dette. Du er en lys-arbeider, klar for de kommende oppgaver som vil være mange og veldig målrettede og givende.

Det er nå – etter alt dette - din oppgave som Lys-arbeider virkelig begynner. Det vil være mange som vil ha behov for ditt lysende vesen og dine lysende og opplysende energier og bevissthet. Oppgavene vil være mange og utfordringene likeledes, og den nye tids skapelser er det du som står for – DU! Den duale tids jantelov og gamle frykt gjelder ikke lenger – for du er absolutt fullkommen – DU ER FULLKOMMEN!


Viktige innledende Lys-arbeider fram mot nyttår – og etter den 21.desember.

De av oss som allerede er bevisste skapere fra våre hjerter – skaper nå fortløpende alt det vi ønsker å tiltrekke oss. Den nye tids energier er her allerede i stort monn – og det er mange som har et etablert forhold til sitt «Høyere selv» og sin «Høyere Bevissthet» - selv også i sin dag-bevissthet.

Atter flere har dette forholdet etablert i meditative tilstander og omgivelser – og skaper vidunderlige, vakre, skjønne og kjærlighets-fylte skapelser i sine meditasjoner som de til «forbløffelse og forbauselse» erfarer som virkelige skapelser i sin dags-bevissthet.

Stortinget-NorgeEnergiene som kommer inn nå den 21.desember vil skape en «kraftig forsterkning» av denne bevisstheten – og det som tidligere er sett på som «umulig», vil nå bli ganske så mulig i alle henseender. Bevisste skapelser i kjærlighet vil bli alminnelige fremover – også i den klare dags-bevisstheten, og frykten som tidligere «satte kjepper i hjulene» for slikt – vil forsvinne mer og mer for hver dag som går .... Vi vil gå fra å være problem-orienterte skapere med sans for detaljer til å bli overliggende løsnings-orienterte skapere med sansen for at alt er fullkomment når det skapes fra våre Hjerter i Kjærlighet til Alt og Alle .... Egoets innblanding blir en «saga blott» .... Egoet vil lære å være i Kjærlighet, for du blir magnetisk ladet fra hjertet – og dine tidligere stress-påvirkende elektriske energier for å stimulere «samfunnsfornuft», frykt og annet mentalt arbeide blir oppgitt til fordel for din egen indre kjærlighet for Alt og Alle. Har du det fullkomment, har alle andre det også fullkomment rundt deg – det blir din nye dags-bevissthet.

Moder Jords og Fader Sols endringer vil også være der - og de vil nok helt klart skape endringer på mange plan de også. Noen sterkt merkbare, og andre først merkbare på lang sikt, men de er der - hele tiden i dette skiftet. De som tar inn og kan sanse dette nikker nok bekreftende for seg selv ....

Det er mange som gjennom det som skjer nå skaper mye friksjon – de stritter imot med absolutt alle midler – selv om de vet at det er fånyttes. Lyset har allerede «vunnet», og de vet det – men de nekter å bøye seg for lyset, for det er den oppgaven de er bevisst – de vet ikke annet. Dette kan vi ikke nekte dem å gjøre, men vi kan skape alt rundt oss selv, slik vi vil ha det – så kan de få lov til å leve i den gamle verden med frykt, redsel, utilstrekkelighet, konkurranser, tros-systemer og annet av det som nå går i oppløsning – men vi behøver ikke lenger å være med dem i dette spillet de bedriver. De kan få lov til å ha dette i fred, men de får ikke lenger lov til å påtvinge oss sitt skitne og uredelige spill med regler forfattet av dem selv – for dem selv.

Det er en kjensgjerning at de kommer til å bruke alle midler for å forhindre alt det vi nå skaper. Gjennom mer enn 13.000 år har de med makt og alle tenkelige andre midler holdt oss nede – holdt oss borte fra vår bevissthet som Fullkomne Guddommelige Skapere – Den tiden er nå SLUTT.

Etterrettelige kilder angir at DE vil forsøke å bruke den store høytiden vi går inn i til dette skitne spillet sitt, så vi må derfor ruste oss for å bruke mye av vår tid til å gjøre store skapelser – hver og én av oss – og i grupper med felles mål og målrettede klare oppgaver. Dette er noe mange Lys-arbeidere har bedrevet lenge, men nå blir behovet for dette sterkt økende.

sigbjorn-johnsenVi ber dere derfor om å vie mye av tiden deres fremover til å bruke deres skapende bevissthet til å sende sterkt «opp-Lysende» kjærlighet til følgende forhold og «instanser»

  • Finanssektoren – globalt – alle finans-ministrene og departementer.
  • Vår finans-minister i særlig grad (Lyset skal komme fra Nord).
  • FN og WHO (Her må alle de mørke kreftene «opp-Lyses».
  • Internett (Det eneste sanne kommunikasjons-senter pr i dag) de vil gjøre alt de kan for å legge dette ned – vi vil da miste all kommunikasjon, alle telefoner, alle banker – ja, alt det vi har i dag som er styrt over Internett vil forsvinne – også elektrisitet, matvarer og det vi kjenner som det moderne samfunns strukturer.

Det eneste som kan stoppe oss i det vi arbeider med er – FRYKT. Så slipp taket og ha Tillit.

Vit at vi er alle LYS – og intet kan stoppe den nye tid – DE kan kun skape en trenering og hale det uunngåelige litt ut i tid. Og, det er ditt ansvar å skape - NÅ – i full bevissthet fra ditt Fullkomne og Guddommelige JEG.

Hvis du er tilhenger av å sitte ned og vente på at ting skal skje, vit da at du ikke er en bevisst skaper – du er da kun en passiv spiller som legger energiene dine inn i det som er passivt. Alle skapelser er i høy grad avhengig av aktivitet – Handling er det eneste som skaper.

Og her har dere en oppdatering med et bilde tatt her hos oss i dag, den 21.desember kl 12:11 - sola kom aldri helt over toppende på De Syv Søstre (Fjellende i bakgrunnen). Bak til høyre ser dere Dønnamann som vakkert ligger å bivåner alt:)

21dec2012-at-1211

I Lyset for Deg og Alle,
--- Bengt ---

 

header039 with bottles 660x198px
 
Kjenner du at dette
nettstedet gjør noe
med deg?
 

Klikk HER

 Ønsker du å bli en registert leser?
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her

Moder Jord - Fader Sol

Lydfilene over og under er sammensatte med tema basert på bevissthet.

  • Moder Jord - Fader Sol - spilleren over - er en "kjærlighets-port-åpner" som danner grunnlaget for egen utvikling og er essensiell i forhold til å leve fra Hjertet i absolutt fullkommenhet. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Det indre barnet -  er en "port-åpner" til befrielse og frihet - og til kontakten med det Høyere Selv. For lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Affirmasjoner med musikk - spilleren under - der finner du to mp3 filer. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.

Klikk på ? i spillerene for å se hva som avspilles<|  og  |>  skifter mellom lydfilene.

Affirmasjoner med Musikk

 

På Rosita:
Felles Meditasjon ca   kl 20 hver dag
Livsveiledning og behandlinger av kortere og lengre varighet
Energisamlinger - også spontane når dere kommer
Hyggelig samvær i energiene - vi har god plass
Merkaba-hand-right
***
 Åpning av energiene i nye "Hjerte-Lys" fortløpende gjennom opphold her hos oss på Rosita i 5 dager eller mer.
Opplev å føle, se og sanse energiene i en klar dags-bevissthet
Skap et positivt aktivt liv i indre fred, harmoni og tillit til deg selv
***
pyramid
Rosita logo vert full
Rosta Handcrafted Ratfish Liver Oil
En Energi-olje som renser opp
i systemet.
Offisielle Laboratorie-tester

 

I love life

 
Alle artikler i kategorien

Den Nye Tid

 

Klikk HER
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her
 
Alle artikler i kategorien

Healing & Pusten

 

Klikk HER

 Rosita logo horz

 
 Hjem   |   Kanaliseringer   |   Blogger   |   Bevissthet   |   Annet   |    Lenker   |   Logg inn/ Logg ut