Veiviser i Lyset - Ja-Jeg-ER

I Kjærlighet for Alt og Alle

banner-dna
drunvalo-banner-nye

Ditt Indre Barn - Veien til indre Utvikling og FullkommenhetVeien til Absolutt Fullkommenhet - Bevisstgjøringen av Ditt Indre Barn.

I materialet her inne - og generelt i vår indre bevissthets-søken - kommer dette «Indre Barnet» frem som et «moment» vi må passere, eller gå via eller gjennom for å komme videre i vår utvikling.

For å nå inn i oss selv – inn i hjertets «hellige rom» - for å komme i kontakt med vårt «indre lys» - må vi gå veien om dette Indre Barnet – og skal vi i kontakt med vårt høyere selv – er det i hvert fall ingen vei utenom.

Vi har i tidligere materiale her på ja-jeg-er.com gjennom Kahunas på Hawaii og Drunvalo Melchizedek fått en liten smakebit på hva dette «indre barnet» er, samt betydningen av vårt forhold til dette skjønne, vakre og kjærlighets fulle «barnet» vårt.

Til tross for stor innsikt i «det Indre Barnets» betydning, har det vel neppe blitt anvendt fullt ut i åpenhet - som det kanskje aller viktigste «verktøy» - for å muliggjøre en gjenopprettelse av vår væren som absolutt fullkomne og positive mennesker. I psykologien har «barnet» vært gjenstand for mye oppmerksomhet, og har av flere vært anvendt i umåtelig mange sammenhenger – noe vi også finner igjen i utdannings sammenheng i blant annet lederskap, hvor vi ser på oss selv både som «voksne og barn» - hvordan vi lever og tilnærmer oss hverandre - og hvordan vi oppfører oss i forhold til hverandre.

Her i dette materialet skal vi gå dypere og gjøre nytte av det «Indre Barnet» i oss fullt ut – for å skape stillhet i sinnet – for å stilne tankene – for å skape ro i alle våre minner. Minner om det som har vært – minner om det som kanskje kan kunne komme til å skje ... ja, minner om alt det som holder oss nede - og hele tiden – eller tidvis – minner oss - på og om - det motsatte av det vi virkelig er. For vi er jo absolutt helt fantastiske og fullkomne mennesker alle sammen – vi må bare vite at vi er det. Vi må ha påminnelser om at vi faktisk skaper det vi tenker, føler, sanser og opplever i oss selv - for det vi tenker og har fokus på - det er det vi egentlig er - det er den sannheten vi lever ut i oss selv, og som gir oss alle sorger, traumer og fysiske skavanker, samt alt det positive vi velger å fokusere på og som gjør oss sterke, lykkelige og fylt med takknemlighet.

Materialet i denne artikkelen må sees i sammenheng med tidligere artikler i «Den Nye Tid». Med dette materialet vil det bli enda viktigere å harmonisere og balansere, og kjenne på hva du kan gjøre i forhold til alle aspektene av deg selv. Det Indre Barnet som vi her kommer dypere inn på, vil måtte ha mye hjelp fra deg for å kunne klare å hjelpe til i denne prosessen – det er faktisk du som må arbeide fram alle minnene uten selvfornektelse og i full kjærlighet til deg selv.

Vi har i våre arbeider implementert dette, og ser hvilke fantastiske resultater det gir. Det er slutt på veien om langsiktige behandlinger, og det skaper noe vi virkelig er glade for – at de som velger å gå gjennom noe slikt – blir i stand til å hjelpe seg selv. Vi slipper da følgelig å ha mennesker med plager – som kommer for å få behandlinger nærmest for livstid – slik vi opplever i de fleste næringer og virksomheter knyttet mot helsesystemet slik det er bygd opp.

Healere, Veivisere og terapeuter kan med fordel sette seg grundigere inn i dette materialet for innsikt og for å kunne bruke det i en mye større bredde. Med allsidig og videre bruk vil det medføre mindre behov for andre generelle behandlingsformer og skape større rom og mere tid for de som virkelig har behov for det. Vi er ikke her for å tjene mest mulig penger ... vi er her for de som velger å komme til oss og som virkelig ønsker å gjøre noe selv ... vi er ikke taksametere som man putter penger på for å få litt lindring mot virkningene, men for å gjøre noe med årsakene.

I materialet for registrerte lesere har vi lagt ut et omfattende materiale (på engelsk) med mere enn 7 timer video, flere audiofiler med meditasjoner m.m. Ikke registrert leser, klikk her.

Vi anbefaler dere også å sette dere inn i den nye artikkelen Hva er Bevissthet? - som omhandler bevisstheten bak det indre barnet - det som styrer all den sanne "informasjonen" som vi bare "vet" eller som kommer inn når vi lever i flyt med oss selv i sannhet.

 

Det Indre Barnet og Renseprosessen – Ho'oponopono fra Hawaii med Dr. Ihaleakala Hew Len.

Dr. Ihaleakala Hew LenGjennom Dr. Hew Len har vi fått gleden av å se hvordan Kahunas og visdommen fra de mere lukkede kulturer på Hawaii i ualminnelige tider har anvendt «det Indre Barnet» for å skape «stillstand» i menneskenes minner og tanker – og da i særdeleshet i behandlingsøyemed i forhold til både lidelser, sykdommer og stress.

I tidligere tider før Farmasien og den moderne såkalte Legevitenskapen kom inn i bildet med sin medisin og sine medikamenter, hadde menneskene en mye større knytning til slik visdom og slike visdoms-kilder – og på Hawaii brukte de sine «vismenn eller Kahunas». Nedtegnelser fra tidligere og eldre kulturer både i Australia, Afrika og i Asia forteller også om lignende. Våre yngre kulturer her i Nord-Europa (kun ca 3-5000 år gamle) har lite om dette.

Vi er heldige som fortsatt har tilgangen til slik fantastisk visdom, det er vel nesten mirakuløst at det moderne samfunnet ikke fullt og helt har fått utryddet all slik visdom med sin bedrevitende indoktrinering - også kalt for «Vitenskaplig utviklede metoder og prinsipper». Svært lite av den moderne vitenskaplige medisinen tar tak i og gjør noe med årsakene til alle våre smerter, sykdommer og lidelser – de er kun ute etter å sette alt dette i «bås» gjennom såkalte diagnoser – for på den måten å selge sine syntetiske remedier/ behandlinger – for å lindre virkningene av det som faktisk er årsakene. De er ikke interessert i å gjøre noe med årsakene, for da stanser Moder Jords 3.største penge-system. Alt i dette systemet er basert på penger, penger og atter penger. Selv utdanningen og utdannings-institusjonene på alle nivåer er involvert - og med i dette.

Dr. Hew Len har åpnet opp for denne gjenværende og eksisterende Visdommen fra Hawaii, og vi har gleden av å kunne nyte dette vidunderlige materialet helt gratis på Engelsk – online - her på Internett. På denne lenken - http://www.zerolimitsonline.com/ - kan du ved å oppgi ditt navn og epostadresse få gratis tilgang til 3 videoer på hver ca 20 minutter hvor han guider deg gjennom prosessen med «Det Indre Barnet» Denne prosessen kalles for Ho'oponopono på Hawaii.

 

Ho'oponopono handler om å skape renhet eller å rense og skape klarhet slik at det blir plass for lysende Guddommelig inspirasjon. Enkelt og greit ... å rydde minnet vårt ... Å skape Fri Sikt for Det Indre Barnet ... og alt handler om deg selv – «eller Jeg ER» – Her og NÅ! - Alltid - og ingen andre !!! Du kan aldri legge skylden på eller laste andre for det du selv føler, sanser eller tar inne ... som skaper problemer inn i deg.

Å skape Fri Sikt for Det Indre BarnetAlt det som kommer inn i livet mitt og som jeg anser for å være et «problem, irritasjon eller lignende»... som gir den minste negative gnist av noe slag i form av tanker eller følelser ... det være seg en annen person ... en situasjon ... i relasjon til penger ... ja ... hva enn det er ... så må jeg ta fullt og helt ansvar for dette ... for på en eller annen måte er det jeg selv som har forårsaket dette ... enten bevisst eller ubevisst ... gjennom ervervede tros-oppfatninger eller tros-systemer ... uansett, så har jeg bidratt til dette på en eller annen måte og må ta ansvaret for det ... for hadde jeg ikke vært den som fikk føle eller sanse dette problemet ... vel, så hadde det ikke vært der ....

Jeg må altså ta på meg dette ansvaret og erkjenne de faktiske forhold ... betingelsesløst og helt uten vilkår ... noe som er et enormt skritt å ta ... så stort at de aller fleste ikke en gang klarer å se det ... og enda langt mindre å innrømme det ... for vi går aller helst i forsvar og skaper dette problemet inn i oss selv på et mye bredere og videre fundament i selvfornektelse ... da nekter vi å se det ... og Barnet må alltid lide og skape disse lidelsene ut i hele Moderen (kroppen vår).

Etter å ha tatt på meg det fulle og hele ansvaret for problemene jeg kjenner i meg selv ... må jeg starte opp med å «rense opp og rydde ut» i meg selv i forhold til hvordan jeg føler det på innsiden av meg selv ... med tanker og følelser og alt dette som kommer både direkte og i kjølevannet av et slikt problem ... Det har ingen hensikt å gå på utsiden av meg selv og finne noe å rydde opp i rundt meg ... for det er jo jeg som sanser og føler dette og har problemet ... ikke det eller de rundt meg ....

 

 

Her følger videoene som tar for seg innføringen i dette på engelsk - og hvis du har virusprogrammer som setter inn alle alarmer, så vit at det ikke er noen form for virus hvis du kun klikker på videoene - sjekket 26.april 2013 - si fra hvis du skulle erfare noe annet, for disse videoen er meget gode :

Del-1-FreeZeroLimits - klikk for å åpne video-lenke i nytt vindu.

http://www.zerolimitsonline.com/lesson-one

 

Del-2-ZeroLimits - Klikk for å åpne video-lenke i nytt vindu.

http://www.zerolimitsonline.com/lesson-two

Den 3. og siste leksjonen er meditasjonen som er lagt ut nederst i artikkelen som lydfil – som også kan lastes ned.

 

Det Indre Barnet.

Det Indre Barnet representerer ditt lavere selv – eller det mystiske lille barnet inne i deg som i sin tid – når du var liten, uskyldig og helt uten tros-oppfatninger eller tros-systemer – i en alder mellom 0 og 6 år – var helt rent og bare var lys og din store usminkede kjærlighet.

Ditt Indre Barn - Ditt Indre LysDen gang var dette lille barnet klar for å bli formet av deg som vert eller kropp. Vi kaller denne kroppen for Mor (også angitt som det midlere selv). Mor er det beste vi kan finne, for vi har som kropp valgt å sørge for, ta vare på og elske dette lille Indre Barnet. Ja, vi er rett og slett en Mor som steller og lever med vårt indre barn i stor omsorg og kjærlighet.

Noen får anledning gjennom sine livs-valg å leve opp i omgivelser med foreldre og søsken som inngir mulighet for å leve i samkvem med dette Indre Barnet i relativt mange år, mens andre ikke har gjort de samme bekvemmelige valgene for dette livet i kropp her på Moder Jord. Noen har valgt å leve og vokse opp i stor harmoni med den formen for utvikling, mens andre har valgt å teste ut nær sagt alle forhold og former for stridigheter og ubekvemmeligheter gjennom et «forferdelig» strabasiøst liv, mens atter andre har valgt en mere «normal» middelvei i livet.

Uansett hvem du er og hvilket liv du har valgt - eller har levd til nå – når du nå leser denne artikkelen – så vit at du en gang har vært dette fullkomne rene, skinnende vakre Barnet i enhver henseende.

Når du så vokser opp og lever dette livet i denne kroppen, vil alt du tenker, føler, sanser og gjør sette sine spor i deg. Dette kalles Minner. Noen minner er gode (positive), andre er middels gode (nøytrale), og atter andre er rett og slett forferdelige (negative) – men de er uansett minner, og ikke noe annet enn minner eller på dataspråket MEMORY.

Alle minner du tar inn over deg festes i Ditt Indre Barn uansett hvilken valør de måtte ha – og uansett om de er positive eller negative – om de er positivt ladet av deg selv, eller de er negativt ladet av deg selv. MINNE, MINNE OG MINNE – MEMORY.

Det interessante er at vi alle klarer å finne tilbake til dette Indre Barnet når vi får anledning til å gå tilbake og tillater oss selv å kjenne på at det virkelig finnes. Det er der inne i oss uansett hva vi selv måtte mene og tro – det er helt uten påvirkninger av tros-oppfatning og tros-systemene vi har vokst opp og blitt indoktrinert med.

Vi har enda ikke hørt om eller møtt noen som ikke har dette Indre Barnet, men vi har møtt veldig mange som nekter å tro på det, eller ikke vil ha noe med det å gjøre – og som gjennom sin fortreffelige «oppvekst» virkelig har lært at noe slikt «humbug og kvakksalveri» vil de ha seg frabedt ...... det artige er å møte dem igjen ved den neste eller den siste skillevei – «dødens terskel» - hvor selv den mest ihuga anti-anti – virkelig møter sitt «Indre Barn» og gråter over at også dette livet gikk med til å dyrke sine vitenskaplige prinsipper, systemer og materialisme.

 

Veien til Ditt Indre Barn

Det finnes kun én-1 vei til ditt Indre Barn - du må akseptere at DET ER DER.

Du ER ditt indre Barn - Du må bare finne det tilbake igjen.Det kan ikke gjøres overfladisk – du må faktisk erkjenne at dette Indre Barnet er der i hele din fantastiske væren. Barnet ditt krever at du erkjenner din omsorg og kjærlighet fullt og helt, og dedikerer hele deg til nettopp dette. Dette Indre Barnet ditt krever akkurat det samme stell og kjærlighet som et nyfødt barn – like kjærlig – like ømt – og like vakkert.

Ditt Indre Barn er det aller viktigste i hele ditt liv – siden skapelsen. Det er din ypperste beskytter - din aller beste forretningspartner – din beste venn – ditt varmeste, beste og kjæreste eie i hele dette ditt levende liv i den kroppen du nå faktisk sitter her med nå - og leser det som står skrevet. Ja, selv de følelsene og tankene du har nå – påvirker dette så utrolig kjærlige, vakre og fullkomne Indre Barnet Ditt - du kjenner kanskje på følelser allerede – over dine krumspring, overtramp og «voldtekter» av dette barnet – og så tenker du kanskje at alt dette har du gjort mot deg selv .... og så kjenner du på alle vondtene dine – alle sorgene – alle minnene, ja alle minnene .....

Du har misbrukt din kjærlighets-funksjon som beskyttende og kjærlig mor .... du har påført Ditt Indre Barn (Deg selv) ulidelige lidelser, smerter, følelser og tanker med MINNER, MINNER OG ATTER MINNER .... og du trekker dem frem oftere og oftere og alltid når du kjenner deg som dårligst og verst ..... har du noen gang forestilt deg at du har såret et barn?

... Og så er alt kun minne ..... MEMORY ...... hmmmm .... fortvil ikke for det er nettopp dette Indre Barnet som er løsningen til å ta bort alt dette. Tenk så fantastisk dette Barnet er !!! Det kan også hjelpe deg med å ta det bort – alt sammen – for det er kun MINNER ..... MEMORY ... og er det noe dette barnet ditt kan, så er det å arbeide med MEMORY .... på alle mulige måter .....

 

Ditt Indre Barn – MEMORY – årsaken til alle dine smerter, sorger og lidelser.

Hvis vi ser på alle de smerter, sorger og lidelser vi erverver (gir oss selv) gjennom dette livet som «Mor» for dette Indre Barnet, er det ikke mye som er tilbake av alt det negative vi går med som vi har skapt inn i oss selv.

Selv det vi har blitt påført gjennom ulykker er barnet i stand til å ta rede på og gjøre noe med – det krever imidlertid at du ER der – at du er 100% bevisst på Barnets evner og egenskaper – og at du like 100% sikkert verdsetter og erkjenner dets betydning og eksistens. Du kan ikke bare nesten eller «litt» vite dette ..... eller favoritt uttrykkene til menneskene av denne tid ... kanskje ... jeg tror kanskje litt .... eller jeg tror .... Her holder ikke vage og utflytende begreper som å tro eller kanskje ..... Du må VITE i hele deg og hele ditt vesen – Barnet – Ditt Indre Barn er det aller viktigste i hele deg og hele ditt liv.

Hvis du tror må du bære dine smerter, sorger og lidelser – for det er det du egentlig sier – ønsker du nemlig ikke å bli venner med Barnet ditt - for så å bli forsont i absolutt tillit til deg selv. Og hvis du nå kjenner på frykt eller skam ... kjenn da etter om du kan puste dypt, langt ned i magen, begjærlig noen ganger – så dypt at du nesten ser gravid ut ...... og kjenn da etter om du kan klare å ta et valg for deg selv og ditt forsømte eller neglisjerte barn .....

Ditt Indre Barn kan gi deg all den kjærligheten du ber om.Hvor mange syndromer og diagnoser som dukker opp i menneskene på sin vei gjennom livet – og som ikke var der når dere ble født - er reelle ??? .... Hmmm .... i følge de som arbeider med dette tett på livet, blir det ikke mange tilbake for å behandle med den nåværende regjerende medisinen.

Når Dr. Hew Len med sine Kahuna metoder på lukket psykiatrisk avdeling på Hawaii klarte å få alle utskrevet og friskmeldte ... og behovet for en slik enhet opphørte p.g.a mangel på såkalte syke, ble det stor stillhet i den etablerte medisinen – de kvitterte tilbake med absolutt stillhet.... for det blir jo ikke penger av noe slikt.

Og når vi i tillegg ser hva den dype og rolige pusten kan gjøre med oss – kan vi jo se på The Institute of HeartMath og deres forskning og resultater i store forsøksprosjekter med hjerte-pasienter og grupper utsatt for hjertelidelser. Deres forskning er også helt entydig – det de beviser er så krystallklart at selv de som har problemer med å lese – forstår resultatene av det de har kommet frem til. De gjør en helt utrolig jobb, men de skaper arbeidsledighet, nullvekst og minus penger i helse-sektoren – for menneskene som «oppdager» deres forskning - oppdager samtidig sin fullkommenhet og blir friske. (Ingen hjerteproblemer – ingen tette blodårer hmmm.... og ingen syntetiske kjemiske preparater.)

MEMORY – minne som det heter på norsk – er det som skaper hele spetakkelet du lever i, og det er du selv som skaper det – du skaper det gjennom å neglisjere ditt eget Indre Barn. Mange av dere er så utrolig flinke til å oppdra barna dere har satt til verden, og i særdeleshet gjennom minnet – i minnet deres er dere verdens beste foreldre og eller besteforeldre ..... men hva med deg selv og ditt eget Indre Barn ...... vi har mange ganger hørt hvordan noen av dere rakker ned på mødre som neglisjerer sine kjødelige barn ... og selv går dere med sorger, smerter og plager ..... og det fordi dere ikke ser hva dere gjør mot dere selv ...... hvor er selvrespekten, egenverdet og egenkjærligheten..... Slik egenkjærlighet har vi blitt opplært til å kalle EGOISME, for det å tenke på seg selv .... vel .... det blir det jo heller ingen penger av ...... for de som styrer egoismens kår ....

 

Ditt Indre Barn – NULLPUNKTET – punktet for stillhet, frihet og skapelser.

Stillhet - stillstand i tanker og følelser som svirrer – som skaper et tomrom eller et pusterom for å kunne skape – et pusterom for det Indre Barnet for å kunne lade et slikt øyeblikk med potensiale – det er NULLPUNKTET ... også kalt punktet for intethetens flommende inspirasjon. Dette er punktet hvor du bare ER LYS !!! Det er nemlig ingen minner som formørker eller forstyrrer lyset.

Ditt Indre Barn - MEMORY stenger for Lysets klare Sikt - Skap Nullpunktets store potensiale for egenkjærlighet.For å komme dit må du renske opp i minnene dine – MEMORY må tømmes. Det blir nesten som på dataspråket – å tømme memory (minnet) for å kunne bruke det til noe annet og mere nyttig. I den tiden vi lever i nå er teknologien kommet så langt at computerne gjør dette selv ganske så automatisk .... det betyr at noen har vært så omtenksomme å lage et program som gjør dette – helt av seg selv. (Nesten merkelig at vi ikke har kommet like langt eller lenger med oss selv).

Det samme er målet med det du nå går igjennom og leser. Hvis du velger å skape dette automatiske programmet som sletter minnet når du ikke lenger har bruk for det ... så vil det tømmes helt automatisk det også ... akkurat som computeren. Og du vil oppleve en fremtidig tilværelse uten å plages av MINNE – MEMORY – av det som har vært - eller det som kan kunne komme til å skje.

Barnet (og du) har ikke behov for «tilstopping» av memory – dere har behov for lys - som er kjærlighet.

Dette NULLPUNKTET er noe vi skal være «på vakt mot» ...... he he he ..... for «det kan være farlig det» .... he he he .... ingen vekst i helse-sektoren .... og ingen salg av medikamenter ..... ingen som tjener penger på deg .... Autisme, ADHD og andre bokstavdiagnoser som ME m.flere .... depresjoner, dysleksi og mye mye mere .... livsstilssykdommer av vår tid med hjerte-og kar-sykdommer ..... Det artige er at NULLPUNKTET har fantastiske «bieffekter» .... du blir glad ... lykkelig ... du skaper akkurat det du selv gir energier ... du har det aldeles helt utrolig med deg selv ... du har en kropp som gir deg det du vil den skal gi og yte ... alltid overskudd til det du måtte ønske ...

 

Guidede meditasjoner på norsk og engelsk

Her nederst under meditasjons-teksten - følger både den orginale meditasjonen fra Dr. Hew Len og flere tilrettelagte meditasjoner for våre norske forhold og energiene nå.

De daglige meditasjonene er ment som vedlikehold av Det Indre Barn. Det vil være en stor fordel å gå gjennom den/ de lange versjonen(e) noen ganger først for å få et helhetlig «bilde» av ditt Indre Barn.

 

Det Indre Barnet og Renseprosessen – Ho'oponopono fra Hawaii
Etter Dr. Ihaleakala Hew Len.

Oversatt og tilrettelagt for Norsk og Ja-Jeg-ER av Bengt Svensson

Sett deg nå ned i en god og behagelig stilling ... helst i en posisjon hvor du kan sitte rett i ryggen ... og kan ha beina solid og godt jordet til underlaget ... gjerne barfot på et underlag av ull ... eller rett på et underlag av stein, tre eller jord ... Det er ikke noe i veien for å sitte med ryggen opp mot et tre ute ... Er du vant til å kjenne energiene gå gjennom kroppen, velger du den sittestillingen du finner best for deg. Energiene bør strømme så fritt som mulig.

... da bare slapper du av ... og lukker øynene .... Jeg skal nå ta deg gjennom noe som må være det aller viktigste forholdet i skaperverket ... det er forholdet mellom det bevisste (det midlere selv) og det underbevisste (det lavere selv) - eller hva jeg angir som forholdet mellom moderen og barnet. Moderen er ditt bevisste sinn ... det som har valg ... som enten kan ta seg av barnet ... eller ignorere det.

... Så ... la oss nå angi at vi flytter terminologien med at det bevisste sinnet virkelig er mors-aspektet av skapelsen, og at det underbevisste (eller det lavere selvet) er barnet - og at det er barnet som innehar hele minnet siden skapelsen og dens byrder ... . byrder .... så hvis du har en depresjon – da er det informasjonen i barnet som opplever denne depresjonen ... vi vil at dette forholdet skal fungere ... så det du vil gjøre .... er at du ønsker å gjøre dette virkelig sakte ...

... det første du vil gjøre .... (er) .... du ønsker å si til dette barnet ... åååh, for første gang i skapelsen anerkjenner jeg din tilstedeværelse inne i meg ... så dette er den første viktige tingen å gjøre ... å erkjenne at du er klar over at det er dette «vesenet» inne i deg som kalles det indre barnet ... og du snakker med det indre barnet ... du sier ... åååh ... dette er første gang ... at jeg er klar over at du er en del av meg ...

Kjenn i hele deg at du snakker med ditt indre barn ... at du har en erkjennende følelse av dets klare eksistens og væren inne i deg ....

... det neste du ønsker å si til det ... dette indre barnet ditt ... er noe veldig enkelt ... Jeg elsker deg ... jeg elsker deg ... og så godtar du det faktum at alle dine vondter og smerter er gjerninger som blir holdt inne i dette barnet ... og du sier til ditt indre barn ... veldig enkelt .... Jeg beklager ... kan du tilgi meg for alle de opplagrede minner som du erfarer ... som sorg ... som lidelser ... som smerter ...

Så du snakker til dette barnet ... du erkjenner ditt ansvar ... for alle de stridighetene som barnet har ... som du har opprettet, akseptert og lagret ... og at du ønsker å ha det ugjort.

Det Indre Barnet er inne i deg - Alltid !!!... en av prosessene ... veldig enkelt å gjøre .... Du må alltid spørre barnet om tillatelse. Du må ikke gjøre noe i relasjon til ditt indre barn uten først å spørre om tillatelse ... så ... dette er hva du vil gjøre ... du vil si til dette barnet ... vær så snill ... vær så snill å la meg få stryke toppen av hodet ditt med kjærlighet og omtanke ... bare stryk toppen nå ... vær så snill å la meg gjøre dette ... og bare gjør det ... du trenger ikke å forestille deg noe ... bare gjør det ... se deg selv stryke toppen av hodet til barnet ... og mens du stryker toppen av barnets hode ... sier du til barnet ... jeg elsker deg ... kan du tilgi meg ... for alle de opplagrede stridigheter du nå har lagret inne i deg ... Jeg er virkelig oppriktig lei meg ...

Igjen ønsker jeg å presisere ... dette er det aller viktigste forholdet - fordi du kan lære barnet hvordan du gjør rent ... og skape tomhet ... som er det samme som skapende potensiale ... slik kan du også innstille barnet på automatisk rensing ... men hvis du ikke har anerkjent dette ... ditt indre barn ... eller egentlig ikke er klar for det ... vil det ikke gjøre det ... så mens du nå stryker dette hode ... sier du med omsorg og innlevelse ... jeg elsker deg ... takk for at du er en del av meg ... og ... jeg er lei meg ... hvis jeg har vært neglisjerende ... hvis jeg ikke tar godt nok vare på deg ... hvis jeg har manipulert deg ... Jeg er virkelig oppriktig lei meg ...

... gjør nå en form for opptelling ... ha en dialog og snakk til barnet ... hvor alle problem-minnene avspilles ... du sier til barnet ... hvis du ikke har noe i mot det ... hjelp meg å slippe taket ... du starter øverst ... med hodet ditt ... hvis du har noen hodepine ... eller noen ryggsmerter ... andre smerter eller plager ... du jobber deg nedover hele kroppen din ... du tar en opptelling ... og så sier du til barnet ... åååh ... dette ER ... jeg opplever denne smerten ... vær så snill ... gi slipp ... på de minner som avspilles i alt dette ... jeg vet ikke hva minnene er ... Jeg ønsker ikke å vite hva minnene er ... men DU vet ... og så kan vi ofre dem til det Guddommelige gjennom vår høyere bevissthet ... vi kan be det Guddommelige om å sette det fri ...

Mens du gjør dette stryker du hodet veldig forsiktig ... for nå skal du spørre barnet om tillatelse til å klemme det forsiktig ... ikke en bjørne-klem ... bjørne-klemmer skremmer barnet ... så sier du til barnet ... vær så snill ... la meg klemme deg veldig forsiktig ... og når du gjør det ... bare gjør det ... du trenger ikke å forestille deg ... bare klem det forsiktig ... og så ber du til barnet i armene dine ... og snakker til det ... tusen takk for at du er en del av meg ... Jeg elsker deg ... og jeg er lei meg for alle opplagrede minner som du opplever som smerter og lidelser ... vær så snill ... vær så snill ... kan du tilgi meg ...

Og når du nå er ferdig med det ... spør du barnet om å gi deg sin hånd ... vær så snill å gi meg din hånd ... slik at jeg kan holde den forsiktig ... for forsiktig å stryke den ... gi meg den hånden du ønsker å gi meg ... vær så snill å gi meg den ... i tankene dine tar du nå i mot hånden ... griper den forsiktig ... stryker den varsomt ... og igjen erkjenner du at barnet er en del av deg ... åååh ... takk for at du er en del av meg ... en del av meg jeg ikke har viet mye oppmerksomhet ... og ... jeg beklager ... vær så snill ... vær så snill, kan du tilgi meg ... Jeg elsker deg ...

Ditt Indre Barn er din største Kjærlighet - Alltid !!!...nå ønsker du kanskje å ta en annen form for opptelling ... det kan være greit å ta en opptelling i forhold til økonomi og penger ... så du sier til barnet ... ok ... det er bare minnene som er problemet ... jeg ber deg om å gi slipp ... vær så snill å gi slipp ... så tar du opptellingen ... med alt av økonomiske ting som du nå får frem i minnene ... eventuelle skatte-messige forhold du ønsker å bearbeide ... alt som har å gjøre med boliglån eller husleie ... eller hva som helst ... du snakker og tenker ... fordi problemet er ikke skatten, boliglånet eller husleien ... problemene er ikke økonomien ... det er minnene som avspiller alle stridighetene ... de er som økonomiske pantsettelser med din sjel som sikkerhet ... og du ønsker at dette barnet som er pantsatt ... at det skal gi slipp ... vær så snill å gi slipp ... åååh ... i himmelens navn ... vi har overtrekk i banken ... vi har misbrukt penger ... alle minnene vi har ... at vi har vært uvørne med penger ... uvørne i forhold til økonomi ... uvørne i forhold til eiendommer, gård og grunn ... vær så snill å gi slipp ...

Så spør du barnet om tillatelse til å holde dets andre hånd ... vær så snill ... la meg få holde den andre hånden ... så strekker du mentalt ut etter den andre hånden ... grip den forsiktig ... stryk den varsomt og begjærlig ...

Jeg vil at du skal være krystall klar ... det er i dette barnet alle problemene er lagret ... så du ønsker virkelig å ha et godt forhold til dette barnet – slik at det vil gi slipp ... og lar problemene fare ... så mens du kjærtegner og stryker hånden ... se på deg selv ... og lag en oversikt med hva som skjer inne i deg ... i ditt forhold til andre mennesker ... din erfaring av disse problemene ... som dukker opp i forbindelse med enkelte mennesker ... så bringer du dem frem ... og du sier ... okay ... jeg vet ikke hva problemene er ... hva minnene er ... men jeg merker at når jeg omgås dem ... er jeg ubekvem ... utilpass ... og irritert ... og jeg vet ikke hva det handler om annet enn minnene inne i meg ... åååh ... vær så snill ... du snakker til dette barnet som ER minne-banken ... vær så snill å gi slipp ...

... dette er det viktigste essensielle forhold i hele skapelsen ... mellom mor og barn ... dersom moderen kan vinne barnet tilbake ... er hun absolutt fri ... og da vil barnet hjelpe henne med å rense ut minnene og være villig til å gi slipp ... og vil være villig til å oppfatte inn i henne ... og si til henne ... at ... når slikt kommer opp er det best vi tar tak i det ... så tusen hjertelig takk ...

Nå vil du spørre barnet om tillatelse til å holde på dets skuldre ... vær så snill å la meg få holde deg på dine skuldrene ... og så strekker du armene ut og legger dine hender på dets skuldre ... og begynner dialogen igjen ... denne dialogen om kjærligheten ... erkjennelsen om barnets tilstedeværelse i deg ... jeg elsker deg ... tusen takk ... tusen hjertelig takk for at du er en del av meg ... Jeg er virkelig takknemlig for å vite at det er deg og meg jeg ikke har hatt omsorg for siden tidenes begynnelse ... kan du tilgi meg for å ha ignorert deg og ikke tatt vare på deg ... og forvoldt store skader ... smerter ... og sorg ... jeg beklager dette fra hele mitt hjerte ... jeg elsker deg ... tusen hjertelig takk for at du er en del av meg ...

... så sier du til det ... vær så snill å la meg få gi deg min uforbeholdne og ubegrensede kjærlighet mens jeg nå holder deg på dine skuldre ... igjen, hvis du ser for deg en mulig forretningspartner ... så er dette forholdet med barnet ... den beste samarbeidspartner i skapelsen ... hvis forholdet mellom mor og barn fungerer, vil det fungere i forhold til alt ... så mens du holder dets skuldre ... så ser du det dypt inn i øynene ... fester grepet og tør helt opp ... Jeg har ignorert deg ... jeg har forårsaket deg smerter og sorg ... Jeg beklager ... vær så snill ... kan du tilgi meg ... Jeg elsker deg ... tusen, tusen takk for at du er villig til å gi slipp ... slik at du og jeg kan være tom for alle aktive minner ... at du og jeg kan gå hånd i hånd med guddommelighet og kjærlighet ... inn i lyset ...

Legg nå hendene i fanget med håndflatene opp ... rett opp ryggen ... med begge føttene godt jordet mot underlaget ... la tommel og pekefinger på begge hender forsiktig berøre hverandre ... og gjør klar for den befriende pusten som knytter forbindelsen mellom mor og barn enda sterkere .... og som er et rensende redskap som barnet i oss vil sette pris på.

Pusten er lang og veldig dyp ... helt ned til det nederste av magen ... du bør kjenne at du på innpusten først fyller opp magen før du fyller opp lungene ... og på utpusten tømmer du lungene først, for så å tømme magen .... litt øvelse vil gjøre dette enkelt. Du som er vant til å gjøre denne dype og rolige pusten ... finn gjerne den pusten som skaper størst mulig frihet inn i deg selv, men husk ... den må være lang og dyp ... og gjøres syv ganger ...

Eller følg denne pusten:

Pust inn gjennom nesen mens du teller til syv
Hold pusten mens du teller til syv
Pust ut gjennom nesen mens du teller til syv
Hold pusten mens du teller til syv

Gjør nå den velsignende og rensende pusten - sju runder .....

Du kan gjøre dette på morgen ... du kan gjøre dette på kvelden ... du kan ta noen minutter ut av din daglige tilværelse ... for å være tilkoblet ... på bølgelengde med ditt indre barn ... når du er villig til å gjøre dette, vil ditt indre barn være din partner ...

 

 

Download Name Play Size Duration
download Det Indre Barnet - Renselses-meditasjon nr.1
Bengt Svensson

20.4 MB 22:17 min
download Det Indre Barnet - Renselses-Meditasjon nr.2 med musikk
Bengt Svensson

20.4 MB 22:17 min
download Det Indre Barnet - Renselses-Meditasjon nr.3 med musikk
Bengt Svensson

20.4 MB 22:17 min
download Inner Child Cleaning Process - Ho'oponopono Training
Dr. Hew Len - Hawaii

15.6 MB 17:01 min

Meditasjoner for daglig bruk:

Download Name Play Size Duration
download Det Indre Barnet - Renselse
Bengt Svensson

9.6 MB 10:30 min
download Det Indre Barnet - Renselse - musikk ver.1
Bengt Svensson

12.4 MB 13:30 min
download Det Indre Barnet - Renselse - musikk ver.2
Bengt Svensson

12.4 MB 13:30 min

Copyright © 2012-2013 Ja-Jeg-ER.com - Dette er åpent materiale som fritt kan distribueres. Kildehenvisning skal alltid medfølge - og innholdet må distribueres i sin helhet uten tillegg eller endringer.

I Lyset for Deg og Alle,
--- Bengt ---

 

header039 with bottles 660x198px
 
Kjenner du at dette
nettstedet gjør noe
med deg?
 

Klikk HER

 Ønsker du å bli en registert leser?
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her

Moder Jord - Fader Sol

Lydfilene over og under er sammensatte med tema basert på bevissthet.

  • Moder Jord - Fader Sol - spilleren over - er en "kjærlighets-port-åpner" som danner grunnlaget for egen utvikling og er essensiell i forhold til å leve fra Hjertet i absolutt fullkommenhet. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Det indre barnet -  er en "port-åpner" til befrielse og frihet - og til kontakten med det Høyere Selv. For lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Affirmasjoner med musikk - spilleren under - der finner du to mp3 filer. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.

Klikk på ? i spillerene for å se hva som avspilles<|  og  |>  skifter mellom lydfilene.

Affirmasjoner med Musikk

 

På Rosita:
Felles Meditasjon ca   kl 20 hver dag
Livsveiledning og behandlinger av kortere og lengre varighet
Energisamlinger - også spontane når dere kommer
Hyggelig samvær i energiene - vi har god plass
Merkaba-hand-right
***
 Åpning av energiene i nye "Hjerte-Lys" fortløpende gjennom opphold her hos oss på Rosita i 5 dager eller mer.
Opplev å føle, se og sanse energiene i en klar dags-bevissthet
Skap et positivt aktivt liv i indre fred, harmoni og tillit til deg selv
***
pyramid
Rosita logo vert full
Rosta Handcrafted Ratfish Liver Oil
En Energi-olje som renser opp
i systemet.
Offisielle Laboratorie-tester

 

I love life

 
Alle artikler i kategorien

Den Nye Tid

 

Klikk HER
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her
 
Alle artikler i kategorien

Healing & Pusten

 

Klikk HER

 Rosita logo horz

 
 Hjem   |   Kanaliseringer   |   Blogger   |   Bevissthet   |   Annet   |    Lenker   |   Logg inn/ Logg ut