Veiviser i Lyset - Ja-Jeg-ER

I Kjærlighet for Alt og Alle

banner-dna
drunvalo-banner-nye

Den Nye Tid

GuyAjna Light 3

Egenskaper gjennom gitte øvelser og praktisering:

  • Åpner Tredje Øye gjennom virkelig aktivering av pinealkjertelen fra hjertet.
  • Stimulerer DMT produksjon inn i våre fysiske kropper uten andre stimuli eller remedier.
  • Gir direkte tilgang til vårt Høyere Selv.
  • Gjenoppretter vår forbindelse til Plasma-feltet for igjen å være bevisste skapere av vår egen virkelighet.
  • Balanserer oss til å være i harmoni med vårt sanne jeg.
  • Gir oss tilgang til å helbrede oss selv gjennom essensen av hvem vi egentlig er.

... og så uendelig mye mer!

Åpning av tredje øye med full aktivering av pinealkjertelen fra hjertet har vært en hard prøvelse for mange opp gjennom årene.

Les mer …

life the downhill obstacle courseSannhet til Selv er noe vi tar veldig lett på og gjerne bruker mye tid for å rettferdiggjøre eller justere inn i oss.

De Syke Dommene (sykdommene) manifesteres lett når de praktiseres inn i våre kropper.

Dette er egenhendig produserte manipulasjoner vi ikke er i stand til å oppdage eller gjøre noe med uten klart definert balansert livs-førsel og praksis.

Dette skiller ikke mellom profesjon, utdannelse eller intelligens - her handler alt om naturens klart etablerte visdom.

Les mer …

heart beatVårt fysiske hjerte utgjør en sentral og viktig del i vår nye energi bevissthet. Vitenskapen klarer endelig å legge frem klare beviser for flere mystiske egenskaper som ligger i hjertet. Mye av dette har tidligere blitt oversett, eller også blitt tillagt andre av våre kroppslige organer, eller rett og slett blitt avvist som åndelig, alternativt tøv og fantasier.

Å snakke fra hjertet, å føle fra hjertet - og det å leve fra hjertet - vil med det som fremlegges her i artikkelen i regi av forskningsarbeidene fra "The HeartMath Institute" gi de av oss som er opptatt av egen bevissthets-utvikling noen gode, klare og målrettede områder å arbeide med. For de som er opptatt av egen fysisk helse vil det som fremlegges her også kunne gi klare retningslinjer for hvordan denne kan optimaliseres med enkle tiltak og endringer i livsførsel og livs-stil.

Les mer …

Videoen under fra HeartMathInstitute - fra 22. April 2013 -  "The Heart's Intuitive Intelligence: A path to personal, social and global coherence" - er en viktig informativ video som viser at den moderne forskningen i regi av Dr Childre og hans eminente team, gjennom de klare føringene av de sanne prinsippene for årsak og virkning - beviser at vi alle er energimessig koblet til moder jord, og gjennom dette også er koblet sammen med alt og alle her på denne vakre planeten vi lever på. Enda nyere forsking arbeider nå med å vise at dette gjelder for hele det planetariske system og univers vi også er en del av.

Videoen bør absolutt sees fullt og helt før du fortsetter videre nedover i artikkelen. Den vil sette dine perspektiver og nysgjerrighet i fokus, enten for å skape tilstrekkelige endringer i hjernens tanker til å skape undring (som igjen må til for å skape endringer i dens polariserte væren og oppbygning) - eller for å kjenne din oppvåknede bevissthets kobling til denne fantastiske viten som du allerede "bare vet" gjennom det du tar inn og lever hver eneste dag.

Les mer …

MidthjernenUtfordringene strømmer på. Med våre 3-dimensjonale (3D) erfaringer og krav til å måtte forstå og forklare alt, er det sannelig mye nytt vi får med oss på veien inn i denne 5-dimensjonale (5D) verden vi lever i - har foran oss, rundt oss og i oss.

5D verden «bare ER», her er ingen forståelse eller forklaringer eller bortforklaringer. Her er kun bevisstheten om det du retter ditt fokus på, i eller mot – som er klare signaler om det du vil ha og som du ønsker mest inn i ditt liv og din tilværelse.

Å leve ut 5D tilværelsen blir som å lære å sykle eller gå på nytt, alt må erfares og læres helt på nytt. «Kjøttkroppen» og dens mentale knytning, kalt partikkelhjernen, virker ikke lenger slik den gjorde – og jo mer den får lov til å «virke og være i funksjon», des mer negativt kjenner vi inn i denne «kjøtt-skrotten» vi kaller kroppen vår.

Les mer …

universet og moder jordVi lever nå ut skiftet med alt dette medfører på både «godt og vondt». For de fleste oppfattes ikke skiftet så veldig spesielt, for vi lever jo hver eneste dag og venner oss til de særegenhetene dette gir – som de påvirker oss og omgivelsene med – minutt for minutt – time for time – dag for dag – uke for uke ... osv ...

Etter at det «beskyttende feltet» rundt jorda slapp taket, skjer nå alt nesten direkte. Våre tanker reflekteres direkte tilbake til oss selv uten Moder Jords «filtrering av om det er positivt eller negativt det vi sender ut», og kosmiske frekvenser i form av vibrasjoner, lys, lyd, magnetisme, radioaktivitet og alt annet kommer inn fra Sola vår og Universet stort sett uten både filtrering og andre forhindringer vi hadde tidligere.

Les mer …

Illustrert Vitenskap nr 16 i 2008Gjennom mer enn 2500 år kan vi i vestlig sammenheng finne kilder som angir at menneskene har vært opptatt av denne bevisstheten – hva den er og mer til. I Illustrert Vitenskap nr 16 i 2008 finner vi til og med en artikkel med tittelen: «VERDENS STØRSTE SPØRSMÅL – Hva er Bevissthet?» Artikkelen fortsetter med teksten: «Den kan verken måles eller veies. Likevel har tenkere og forskere i århundrer søkt en forklaring på hva bevisstheten består av. Det er en søken som hittil har gitt få svar og reist mange spørsmål: Hvor sitter menneskets bevissthet? Er bevissthet noe utenomkroppslig? Kan dyr og maskiner være bevisste?»

Les mer …

spirit and egoHjertets Lys (Ånden) og Egoet – Sinnets to domener.

Lyset og mørket finnes i oss – alle sammen – men kanskje ikke slik du har for vane å tro, mene og anta – eller muligens allerede vet eller har en klar visdom om.

Når vi entret denne nye tidens energier for fullt, og «limet» som holdt alt det gamle i hevd gikk i oppløsning – på Julaften i 2012 – ble mange av oss oppmerksomme på store og grenseløse endringer. Endringer i deg selv, endringer i andre – ja, endringer så store at de på mange måter blir grensesprengende for vår oppfatning og måten å leve og «takle livets» utfordringer på.

I tiden fra Julaften i fjor og frem til nå i Mars – nærmere bestemt den 10.Mars – har dette «limets» effekt sluppet taket i oss gradvis, litt etter litt – og har nå fullt og helt sluppet taket i oss, og er ikke lenger det holdepunktet vi gjennom årtusener har satt vår lit til i fyllestgjørende av og bestrebelsene på å leve våre liv her på Moder Jord, og i denne delen av Universet.

Les mer …

 

header039 with bottles 660x198px
 
Kjenner du at dette
nettstedet gjør noe
med deg?
 

Klikk HER

 Ønsker du å bli en registert leser?
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her

Moder Jord - Fader Sol

Lydfilene over og under er sammensatte med tema basert på bevissthet.

  • Moder Jord - Fader Sol - spilleren over - er en "kjærlighets-port-åpner" som danner grunnlaget for egen utvikling og er essensiell i forhold til å leve fra Hjertet i absolutt fullkommenhet. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Det indre barnet -  er en "port-åpner" til befrielse og frihet - og til kontakten med det Høyere Selv. For lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.
  • Affirmasjoner med musikk - spilleren under - der finner du to mp3 filer. For flere lydfiler og fordypning i dette materialet - klikk her.

Klikk på ? i spillerene for å se hva som avspilles<|  og  |>  skifter mellom lydfilene.

Affirmasjoner med Musikk

 

På Rosita:
Felles Meditasjon ca   kl 20 hver dag
Livsveiledning og behandlinger av kortere og lengre varighet
Energisamlinger - også spontane når dere kommer
Hyggelig samvær i energiene - vi har god plass
Merkaba-hand-right
***
 Åpning av energiene i nye "Hjerte-Lys" fortløpende gjennom opphold her hos oss på Rosita i 5 dager eller mer.
Opplev å føle, se og sanse energiene i en klar dags-bevissthet
Skap et positivt aktivt liv i indre fred, harmoni og tillit til deg selv
***
pyramid
Rosita logo vert full
Rosta Handcrafted Ratfish Liver Oil
En Energi-olje som renser opp
i systemet.
Offisielle Laboratorie-tester

 

I love life

 
Alle artikler i kategorien

Den Nye Tid

 

Klikk HER
All støtte bidrar i
Bevisstgjøringen
av flere i energiene
De som ikke kan bruke PayPal - Klikk Her
 
Alle artikler i kategorien

Healing & Pusten

 

Klikk HER

 Rosita logo horz

 
 Hjem   |   Kanaliseringer   |   Blogger   |   Bevissthet   |   Annet   |    Lenker   |   Logg inn/ Logg ut